abese suresi 20 ayetAbese suresi 20. ayet hakkında bilgi vermek için bugün bir araya geldik. Bu yazıda, Abese suresinin ne olduğunu, tefsirini, içerisinde yer alan ilk ve ikinci ayetleri, ve bu surenin bize ne öğrettiğini konuşacağız. Kuran’ın 30. cüzünde yer alan bu sure, Peygamber Efendimiz’e inmiştir ve insanların düşünmeleri ve emirlerine uymaları konusunda bir uyarı niteliği taşır. Allah’ın kudretini ve merhametini anlatan bu sure, bize hayatımızda doğru yolu bulmamız için rehberlik eder. Şimdi gelin, birlikte Abese suresinin anlamını ve bizlere neler öğrettiğini detaylı bir şekilde inceleyelim.

Abese suresi nedir?

Abese suresi, Kur’an-ı Kerim’in 80. suresidir. Medine döneminde inmiştir ve 42 ayettir. İsmini ilk ayetinde geçen Abese ve tevellâ ifadesinden alır. İslam inancına göre, bu sure Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in davetini reddeden ve köleyle konuşmak yerine onunla ilgilenen Mekkeli ileri gelenlere hitaben nazil olmuştur.

Bu surede Peygamber Efendimiz’in daveti sırasında önemli bir konuşma yaptığı sırada Mekkeli ileri gelenlerin tavrı, onlara verilen uyarı ve tecessümün ardından kendisine yönelen olumsuz tavır konu edilir.

Abese suresi, Allah’ın insanlara ne kadar sabırlı olduğunu, onların yaratılış gayesini hatırlamalarını, kıyamet gününün gerçekleşeceğini, insanların o günkü durumlarını ve davranışlarının karşılığını alacaklarını hatırlatır. Bu sure aynı zamanda insanların dünya hayatındaki tutumlarının önemini vurgular.

Bu sure, insanların hem ahiret hem de dünya hayatı için verilen önemi anlamaları ve Allah’ın gücünü, sabrını ve nankörlük etmemeleri gerektiğini hatırlatarak onlara öğüt niteliği taşır.

Abese suresinin tefsiri

Abese suresi Kur’an-ı Kerim’in 80. suresidir. Bu surenin adı, ilk ayette geçen ve Küçümsedi (veya surat asarak yüz çevirdi) anlamına gelen Abese kelimesinden gelmektedir. Sure, Mekke döneminde inmiştir ve 42 ayetten oluşmaktadır.

Abese suresinde, insanların dünya hayatına aşırı derecede düşkünlükleri ve ahiret gününün kayıtsızlığı ele alınmaktadır. Rabbimiz, bu surede insanların dünya malına olan körü körüne düşkünlüklerini ve bu sebeple ahiret hayatını ihmal etmelerini eleştiriyor.

Abese suresi, Müslümanların dünya hayatına olan aşırı düşkünlüklerine ve ahiret gününün önemini ihmal etmelerine bir uyarı niteliği taşımaktadır. Rabbimiz, insanların dünya malı ve zenginliğine olan saplantılarının onları ahiret gününün gerçekliğinden uzaklaştıracağını bildiriyor.

Bu surede ayrıca, Kıyamet gününde insanların hesap vereceği ve herkesin yapıp ettiklerinin karşılığını alacağı vurgulanmaktadır. Bu sebeple Abese suresi, insanların dünya malına olan bağlılıklarını sorgulamaktadır ve ahiret gününün önemini hatırlatmaktadır.

Abese suresindeki ilk ayet

Abese suresindeki ilk ayet, Kuran-ı Kerim’in 80. suresi olan Abese Suresi’nde yer almaktadır. Bu sure, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kör bir sahabiye dönüp yüz çevirmesi üzerine inmiştir. Bu davranışıyla ilgili olarak gelen eleştiriye cevap niteliği taşıyan bu surede, insanların Allah’ın rahmet ve nimetleri karşısında nasıl şükretmeleri gerektiği anlatılmaktadır.

Abese Suresi’nin ilk ayeti şu şekildedir: O yüzden suratını ekşitti de yan çevirdi.

Bu ayet, Peygamber Efendimiz’in o dönemdeki bir davranışını ele almaktadır. Kendisine Mekke’nin ileri gelen kabilelerinden birine İslam’ı tebliğ etmek üzere gitmiş, fakat o kabiledeki kör bir adamla ilgilenmeyi tercih etmemiştir. Bunun üzerine bu sure indirilmiş ve bu davranışın doğru olmadığı sonucuna varılmıştır.

Abese Suresi’nin ilk ayeti, insanlara Allah’ın yaratıkları arasında ayrım yapmamaları ve herkese eşit şekilde yaklaşmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu ayet, bize Peygamber Efendimiz’in tavrı üzerinden insan ilişkilerinde adalet, saygı ve şefkat ilkelerini öğretmektedir.

Abese suresindeki ikinci ayet

Abese suresindeki ikinci ayet, insanın nasıl yaratıldığı ve Rabbimizin sonsuz kudretinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Bu ayet, Sonra O’nu düzgün şekilde yaratıp biçimlendirdi şeklinde mealen çevrilebilir. Yani Rabbimiz, insanı en mükemmel şekilde yaratmış ve ona akıl, düşünme yeteneği, duygular ve beden olarak eksiksiz bir yapı vermiştir.

İkinci ayette insanın yaratılışının mükemmel olduğu vurgulanırken, aynı zamanda insanın yaratılışındaki kusursuzluğun bir delili olarak da gösterilir. Bu ayet, insanın kendini ve çevresini detaylı bir şekilde gözlemlemesi gerektiğini, çünkü bu gözlem sonucunda Rabbimizin kudretini anlamak ve O’na şükretmek gerektiğini ifade eder.

İnsan, bu ayetle birlikte kendi yaratılışındaki incelikleri fark etmeli, Rabbimizin kudreti karşısında minnet ve şükran duygularını daha da pekiştirmelidir. Aynı zamanda kendini ve çevresini gözlemleyerek, Rabbimizin yaratma sanatındaki detayları daha iyi anlamalı ve bu sayede O’na karşı daha derin bir saygı ve ibadet duygusu geliştirmelidir.

Abese suresindeki ikinci ayet, insanın yaratılışındaki mükemmelliği ve Rabbimizin sonsuz kudretini anlaması için bir çağrı niteliği taşımaktadır. Bu ayetin insan üzerinde düşünmeye ve ibadet etmeye teşvik edici bir etkisi vardır. Rabbimizin bize verdiği bu mükemmel yaratılışı göz önünde bulundurarak O’na olan şükranımızı her geçen gün daha da artırmalıyız.

Abese suresi bize ne öğretir?

Abese suresi, Kur’an-ı Kerim’in 80. suresidir ve İslam inancına göre Allah tarafından Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiştir. Abese suresi, insanoğluna hayatın anlamı, ölüm ve ahiret gibi konularda derin düşüncelere yöneltir. Bu sure, insanlara sabır, hoşgörü, cömertlik ve yardımseverlik gibi erdemleri öğütler.

Abese suresinin bize öğrettiği en önemli noktalardan biri, insanların görünüşe ve dünya malına takılıp kalarak asıl önemli olan ruhsal ve manevi değerleri ihmal etmemesidir. Suresinde anlatılan olay, insanların dünyevi zenginliklerle meşgul olurken etraflarındaki ihtiyaç sahiplerini görmezden gelmesi ve bu durumun eleştirilmesidir.

Abese suresi, insanlara bakış açılarını değiştirmeleri, çevrelerine daha hassas ve duyarlı olmaları gerektiğini öğretir. Ayrıca sabır ve hoşgörüyü ön plana çıkararak, kişinin iç dünyasını olgunlaştırmasını hedefler.

Genel olarak Abese suresi, insanoğluna iyilik, cömertlik, hoşgörü ve sabır gibi erdemleri öğreterek manevi gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Sık Sorulan Sorular

Abese suresi nedir?

Abese suresi, Kur’an-ı Kerim’in 80. suresidir.

Abese suresinin tefsiri

Abese suresi, Hz. Muhammed’in (sav) amcası olan Abdullah bin Ümmi Mektum’un ilginç bir şekilde göz ardı edilme olayını anlatmaktadır.

Abese suresindeki ilk ayet

Abese suresinin ilk ayeti şöyledir: ‘O yüz ifadesiyle (bir fakir geldiği için) burun kıvıran (Muhammed’e yemin ederim ki o fakirlerin yolundan yüz çevirmen gibi senin yüz ifadeni asarım).’

Abese suresindeki ikinci ayet

Abese suresinin ikinci ayeti ise şöyledir: ‘Onun için de o (fakir) kör geldi diye senin yüz ifadene burun kıvırdın.’

Abese suresi bize ne öğretir?

Abese suresi, insanların dış görünüşlerine ve durumlarına bakarak onları hafife almanın ve önemsememenin yanlışlığını öğretir.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor