Kumar Sigara Bağımlılıktan Kurtulmak İçin Esmaül HüsnaReklam

Esmaül Hüsna okunarak bağımlılıktan kurtulmak oldukça yaygındır. İnançlı toplumlarda karşılaşılan her durum için Yüce Allah’a dua etmek gereklidir. Ülkemiz, nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının Müslüman olmasından dolayı bu gerçeği benimsemiştir. Bağımlılık, genç yaşlarda insanları tuzaklarına düşürebilir. Ancak Esmaül Hüsnalar sayesinde Yüce Allah’a sığınarak bağımlılıktan kurtulmak mümkündür.

Bağımlılık genellikle hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zor bir mücadele olabilir. Bu nedenle bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir sabırla hareket etmek gerekmektedir. İlahi yardım ve dua, birçok insan için bu mücadelede destek sağlayabilir.

İşte Bağımlılıktan Kurtulmak İçin Dua’nın bir örneği: .

“Ya Rabbi, sana sığınırım. Benim bağımlılıkla mücadele etmem gerekiyor ve yardımına ihtiyacım var. Lütfen bana güç ver, karanlıkta ışık ol. Göster bana doğru yolu, güçsüzlüğümde beni kucakla ve koru. Yüreğimi arındır, bedenimi sağlıklı kıl. Bağımlılığı yenmek için bana irade ver, zihnimde ve ruhumda huzur ver. Kendime ve sevdiklerime zarar vermekten vazgeçmem için bana güç ver. Beni yalnız bırakma Ya Rabbi, yardımına ihtiyacım var. Dualarımı kabul et ve beni bağımlılıktan kurtar. Amin.”

Kendinize ve sevdiklerinize karşı sorumluluklarınızı unutmayın ve ufak adımlarla ilerleyerek başarılı olabilirsiniz.

Bağımlılıktan Kurtulmak İçin Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan Allah’ın güzel isimleridir. Bu isimlerin anlamı ve gücü, dua ve zikirlerde kullanılarak insanlara birçok fayda sağlar. Bağımlılıktan kurtulmak için Esmaül Hüsna’nın bazı isimlerini sizinle paylaşıyorum: .

El-Kavi
El-Muhyi
El-Hakim
El-Kerim
El-Mu’min
El-Müheymin
El-Vedud

Kumardan Kurtulmak İçin Esmaül Hüsna

Kumar, beyindeki ödül sistemiyle ilişkili olan dopamin salınımını artırarak bağımlılık yapar. Ayrıca dopamin, insanların keyif, mutluluk ve haz duygularını deneyimlemelerinde önemli bir rol oynayan bir nörotransmitterdir. İşte kumardan kurtulmak için Esmaül Hüsna şu şekildedir: .

El-Hakim
El-Kerim
El-Müheymin
El-Vakil

Kumardan Kurtulma Duası Diyanet

Kumar bağımlılığı olan insanlar, ne kadar kurtulmak isteseler de bazen kurtulamayabilirler. Çünkü kumar, sigara gibi bağımlılık yapan bir şeydir. Ancak, Diyanet’in önerdiği Kumardan Kurtulma Duası’nı okuyarak kurtulma şansınız olabilir. .

“Ey kullarına her türlü kolaylığı sağlayan ve hayırlara ulaştıran Yüce Allah’ım! Senden, içerisinde olduğum zorlu durum için yardım diliyorum. Senin bana ve diğer tüm kullarına haram kıldığın bu kötü alışkanlıktan beni çekip çıkarmanı istiyorum. Bu alışkanlık bana hem manen hem de madden zararlar veriyor. Nefsimin bu isteklerinden beni kurtar. Bu yolda bana ve benim gibilere kolaylık sağla. Sen merhamet eden ve kullarının sesini duyansın. Sen Latif’sin. Sen her şeye kadirsin. İyilik eden ve esirgeyen yalnızca sensin. Bu sebeple “Berr” ismi şerifinin hürmeti için tüm kullarını kötü alışkanlıklarından kurtar Rabbim. Âmin.”

Dua’yı okuduktan sonra “Ya Berr Celle Celalühü” esmasını her gün 1000 kez zikretmek gereklidir. Bunun için genellikle vakit namazlarının ardından 200’er kez yapıldığı bilinmektedir. Birçok İslam alimi ve hoca tarafından da bu esmanın kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan uzaklaştırdığı açıkça söylenmiştir.

Kumardan Kurtulmak İçin Dua

Allah’a samimi dua ederek kumardan kurtulmak önemlidir. İslam dininde, kumar gibi haram ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak teşvik edilir. Kumar, insanların hem maddi hem de manevi olarak zarar görmesine neden olabilen bir faaliyettir ve İslam’da kesinlikle yasaklanmıştır.

Ve lâ yahzunkellezîne yusâriûne fîl kufr, innehum len yadurrûllâhe şey’â, yurîdullâhu ellâ yec’ale lehum hazzan fîl âhireh, ve lehum azâbun azîm. İnnellezîneşteravul kufra bil îmâni len yedurrûllâhe şey’â, ve lehum azâbun elîm.

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için dua etmek, zihninizi sakinleştirmek ve olumlu bir yöne odaklanmanıza yardımcı olabilir.

“Ya Rab, kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak istiyoruz ve Senin yardımınla bunu başarmak istiyoruz. Bize güç ver ve doğru yolu bulmamıza yardımcı ol. Kendimizi Senin sevginle ve merhametinle doldurarak, kötü alışkanlıklarımızı bırakabilmek için gereken gücü bize ver. İnşallah bu süreçte bizi koruyacak ve bize rehberlik edecek olan senin sonsuz sevgin, merhametin ve şefkatinle hepimizi kuşatmanı diliyorum. Amin.”

Sigara Bağımlılığından Kurtulmak İçin Dua

Son birkaç yüzyıldır yapılan araştırmalara göre sigara, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu nedenle, insanlar sigarayı bırakmak için birçok farklı yöntem denemeye başlamıştır. Sigara bağımlılığından kurtulmak için dua edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sigara dahil olmak üzere tüm bağımlılıklardan kurtulabilmek için okunması gereken bazı ayetler ve dualar bulunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları yer almaktadır: .

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetûn ve lâ nevm, lehû mâ fissemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-llezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, yalemü mâ beynel eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yedühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.”

“Ya eyyûhallezîne amenû izâ kumtûm ilâ ssâlati fağsilû vucûhekim veeydiyekûm ilâ-lmerâfi vemsa biruuskîm veercelekûm ilâ beynî vein kuntûm cunuben fettâherû. Âlâ seferûn ve câe ehadûn minkum minelgaiti ev lâmesutumu nisâe felem tecidû mâen feteyememû saiden tayyîben femsehû bivucûhikum veeydikûm minhu mâ yurîdu Allâhu liyecâle aleykûm min haracîn velâkin.”

Kumar ve Bahsi Engelleyen Ayet ve Dualar

Kumar ve bahis, her türlü kötülüğün ve felaketin öncüsü olarak bilinir. Özellikle en kötü alışkanlıklardan biri olan kumar ve bahisten kurtulmak için Yüce Allah’a yönelmek mümkündür. Bu nedenle, bağımlı olan insanlar genellikle dua etmek istemektedir. Kumar ve bahisi engelleyen ayetler ve dualar ise aşağıda belirtilmiştir: .

“Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilâhe illahûl melikûl hakkul mübîn. Lâ ilâhe illellâhul hâkemül adlûl metîn. Rabbûna ve rabbü abainel evvelîn. Lâ ilâhe illa ente sübhâneke inni küntü minez zalîmin. Lâ ilâhe illellâhü vehdehû lâ serike leh. Mülkî ve lehül hamdû yuhyî ve yümitû ve hüve hayyûl lâ yemutü ebeden biyedihil hayrû veileyhîl masirû ve hüve âlâ küllü kadîr.”

“Allah’ım! Haram kıldığın tüm kötü alışkanlıkların içerisinden sana sığınırım. Sen affeden ve kullarının iyiliğini isteyensin. Şüphesiz ki her şerde olduğu gibi kumar ve bahsin pençesindeyken de sana sığınıyorum. Ya Rabbim, beni tüm kötü alışkanlıklarından ve haramlardan uzaklaştır. Senin yolunda olmayı nasip eyle. Bana ve benim gibi olan herkese hayırlı bir gelecek nasip eyle. Âmin.”

Bağımlılıktan Kurtulmak için Zikir ve Dua

Bağımlılık, hem bireyi hem de aileyi derinden etkileyen ve manevi açıdan da büyük bir sorun olan bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulmak için sadece tıbbi tedaviye başvurmak yeterli değildir. Aynı zamanda Allah’a güvenmek, dua etmek ve zikir ile manevi destek almak da son derece önemlidir.

Bağımlılıktan Kurtulmak için Zikirler:

“La ilahe illallah.” (Allah’tan başka ilah yoktur.)

“Subhanallah.” (Allah her türlü eksiklikten münezzehtir.)

“Elhamdulillah.” (Hamd Allah’a mahsustur.)

“Allahu ekber.” (Allah en büyüktür.)

“Ya Hayyu ya Kayyum.” (Ey diri ve her şeyin varlığını ayakta tutan Allah.)

“Ya Latif.” (Ey rızkı bol ve lütfu geniş olan Allah.)

“Ya Hafiz.” (Ey koruyan ve kollayan Allah.)

“Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle ve batıl yollarla yemeyin.” (Bakara, 2/188; Nisâ, 4/29)

“Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister…” (Mâide, 5/90, 91; İbn Abidin Reddû’l Muhtar, İstanbul 1307, V, s. 355; Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dini, İstanbul 1960, II/766).

Kumar ve Zararları:

Yasak ve günâh olması bakımından içki ile kumar arasında hiç bir fark yoktur. Allah Teâlâ her ikisini de, aynı âyet-i kerime ile harâm kılmıştır:

“Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden birer pisliktir. Onun için siz bunlardan kaçının ki muradınıza eresiniz.” (Maide, 5/90).

Oynayana kazanç veya zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır. Kumar, haksız yere başkasının malını almak, bile bile ortaklaşa hırsızlık yapmaktır.

Kumar, toplumsal bir felâkettir. Dinin şiddetle yasakladığı bu yıkıcı kötülüğün pek çok âileyi sefil ve perişan ettiği her zaman görülmektedir. Hırsın verdiği heyecan ile sabahlara kadar kumar masalarından ayrılmayanlar, orada, sağlıklarını, servetlerini, ahlâklarını ve vakitlerini bırakarak insanlıktan uzaklaşır; bir gün kazananlar başka bir gün kaybederler.

Kumarda kaybedilen parada çoluk-çocuğun, fakirlerin hakkı vardır. Kazanılan para da meşrû değildir.

Kumar yaygınlaştıkça toplumsal zararlar artar. Çalışmanın yerini tembellik alır. İş hayatında verim düşer. Kumar beraberinde içki, yalancılık, hırs, kin, intikam, cinayet gibi kötülükleri de getirir.

Kumar âile hayatında düzensizliklere, anlaşmazlıklara, ihmallere sebep olur. Kumar yüzünden, dinini, namusunu, vatanını satan, her türlü kutsal değeri ayaklar altına alan pek çok kişi vardır.

Kumar, içki gibi çok kısa bir zamanda alışkanlık hâline gelir. Bir daha ondan kurtulmak çok zor olur. Bunun için içki ve kumar alışkanlığı çok tehlikeli alışkanlıklardandır.

Sonunda para kazanılan veya kaybedilen, zar, oyun kâğıtları, piyango, spor-toto, loto, iddaa, müşterek bahis gibi her türlü şans oyunu kumardır.

Bütün şans oyunları başlangıçta eğlenmek ve vakit geçirmek için oynanır. İnsan, kazandıkça kazanma zevki ve hırsı için oynar. Kaybettikçe, kayıplarını çıkarmak için yine oynar. Sonunda kumarbaz oluverir. Her şeyini kumarda kaybeden, nesi varsa satan ve kumara yatıran, bütün ömrü sefalet içinde geçen, karısını ve çocuklarını mahveden kumarbazların, başlangıçta kumara bir eğlence gözü ile baktıkları unutulmamalıdır.

Sosyal bir âfet olan kumardan sakınmak kadar, çevremizdeki insanları özellikle aile fertlerimizi de bundan korumak önemli bir görevdir. Kur’an-ı Kerim’de âile bireylerinin zararlı kötü işlerden sakındırılıp, Allah ve Rasûlünün istediği bir yaşantı için eğitilmesi görevi aile reislerine verilmektedir:

“Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler vardır.” (Tahrîm, 66/6).

Hadi Puan Ver
[Total: 3 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor