Bereket ve Şans Duası“Yâ Rabbi, hayatımıza bereket, güzellik ve başarı getir. Bize hayırlı kapılar aç, işlerimizi kolaylaştır. Bütün olumsuzlukları uzaklaştır, bize güzellikleri, başarıları ve hayır duaları nasip eyle. Rızanla bizlere yardım et, şükürler olsun sana. Amin.”

Dilinizden düşürmemeniz gereken nasip dualarından birisi; “Sümmes sebila yesserahu” bu duayı her gün sayısına göre 3 defa, 5 ya da 7 defa okuyabilirsiniz. Rast gitmesini istediğiniz her şey için bunu okuyabilirsiniz. İşinizi halletmek, işte başarılı olmak, konuklarınız geleceğinde hazırlıklı olmak, resmi işlerinizin yolunda gitmesi için bu duayı okumayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Yani yaşamınızdaki işlerin yolunda gitmesini istediğinizde, işlerinizin kolaylaşmasını istediğinizde duayı okuyun.

Nasip duası olarak okuyabileceğiniz diğer dualar ise;

“Ve atakum min külli ma se’eltumuh ve in teuddu ni’metallahi la tuhsuha, innel insan ele zalumun keffar” (Kuran-ı Kerin 14/34)

“La ilahe illalahü Vallahü ekber sübhanallahi vel hamdü lillahi ve Estağfirullah ellezi la ilahe hüvel evveli vel ahiru vez zahiru vel batınu ve hüve bi külli şey’in alim. “

“Vellezi cahedü fina le nehdiyennehum subulena ve İnnallahe le meal muhsinin. “ (Kuran-ı Kerim 26/69)
Nasibinizin bereketli olmasını ister, kısmetinizin açılmasını arzu ederseniz aşağıdaki duayı düzenli olarak okumalısınız. Geçim sıkıntınız varsa, dileklerinizin olmasını istiyorsanız, rızkınızın bollaşmasını istiyorsanız bu salavatı okumaya devam edin.

“Allahümme ya Rabbi bi cahi sahıbilvesileti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nuri ebsarina habibike Muhammed’inil Mustada ve rasulike mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval. “

Sizlerin kısmetini arttıracak olan, nasibinizi bereketlendirecek salavat-ı nurul envar farz namazının ardından bir kez okunur.

“Allahümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve miftahi babi!l ethar ve ashabihil ahyar. Adede in’amillahi ve ifdalih. “

Bir Şeyi Çok İstediğinizde:

“Rabbi inni lima anzalte ileyye min hayrin fekih.”

Anlamı: “Rabbim, sana indirdiğin hayırlardan benim de payıma düşeni ver.”

Rızık ve Bereket İçin: Dua

“Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.”

Anlamı: “Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.”

Bol Para Kazanmak İçin: Dua

“Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fettah, Ya Razzaq, Ya Kerim! Rızkımızı genişlet, işlerimizi bereketlendir ve bize bolluk nasip et. Amin.”

Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey Açan, Ey Rızık Veren, Ey Kerim! Rızkımızı genişlet, işlerimize bereket kat ve bize bolluk ihsan et. Amin.”

İstediğiniz HerŞey İçin: Dua

“Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltu ve hüve Rabbül-Arşil-Azim.”

Anlamı: “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim ve O, büyük Arş’ın Rabbi’dir.”

Hadi Puan Ver
[Total: 5 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor