Can çekişen hastaya okunacak duaCan çekişen hastaya okunacak dua:Yoğun bakımda yatan bir hastanın durumu oldukça hassas ve ciddidir. Bu tür bir durumda, hasta için iyileşme ve rahatlama dilekleriyle dua etmek önemli bir ritüeldir. Ruhunu teslim edemeyen bir hastaya okunacak dua, ona huzur ve sükunet getirebilir.

Ruhunu teslim edemeyen bir hastaya okunacak dua, Allah’a yakarma ve ondan yardım dileme amacını taşır. Bu dua, hastanın acısını hafifletebilir ve ona rahatlama sağlayabilir. İçten bir şekilde yapılması durumunda, Allah’ın lütuflarını ve şifasını istemek için güçlü bir araç olabilir.

Kolay can vermek için okunacak dua, hastanın acısını hafifletme ve geçişi kolaylaştırma niyetiyle yapılır. Bu dua, hastanın huzur içinde ruhunu teslim etmesine yardımcı olabilir.

Yatalak bir hastanın ölmesi için dua, hastanın acılarını sonlandırma ve ona huzurlu bir geçiş sağlama amacı taşır. Bu dua, hastanın rahatlamasını ve acı çekmemesini umarak okunur.

Kanserli bir hastaya okunacak dua, hastanın şifa bulmasını umarak yapılır. Bu dua, Allah’ın şifalarını istemek ve hastanın iyileşmesini dilemek için güçlü bir araçtır.

Hastalığın geçmesi için okunacak dua, hastanın iyileşmesi ve sağlığına kavuşması için yapılan dua ritüelidir. Bu dua, hastanın doğal olarak iyileşmesini ve eski sağlığına geri dönmesini umarak yapılır.

Can Çekişen Hastaya Okunacak Dua – Şifa Duası

Ağır bir hastalık geçiren kişiler hastalığın şifa bulması için şifa duaları okur. Hadis kaynaklarında da geçen bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) etkili ve güçlü şifa duaları vardır. Bu dualara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İlk önerebileceğimiz şifa duası şu şekildedir; “Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.” Bu duanın anlamı ise şöyledir; “Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.” (Buhari, Tıbb, 38; Müslim, Selam, 54; Ebu Davud, Tıbb, 19)

ağır hastalar için, hastanede ölmeleri evde rahat ölmeleri için okunan dualar

Hz. Aişe’nin (radıyallahu anh) rivayetine göre Peygamber Efendimiz kendisine bir hastanın şifa bulması için dua talep edildiği vakit şu duayı okumuştur; “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.” Duanın anlamı ise şu şekildedir; “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.”

İbn Abbas (radıyallahu anh) rivayetine göre Peygamber Efendimize bir hatun gelip sara hastalığına yakalandığını ve onun için dua etmesini istediğini söyler. Efendimiz de bunu üzerine sara hastalığının açılmaması için şu duayı eder; “Euzu bi izetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

Anlamı ise; “Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.”

Bir başka önereceğimiz şifa duası ise şudur, Efendimiz rahatsızlandıkları vakit Cebrail aleyhisselam tedavi eder ve şu duayı okur; “Bismillahi arkıyke min külli şeyin yu’zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Peygamber Efendimiz (sav) bir rahatsızlığı olduğu zaman Muavvizeteyn surelerini okur ve kendi üzerine üfler ardından eliyle üzerinden silerdi ve şöyle buyururlardı;

“Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivak vahzer anni ezake.” Anlamı ise şöyledir; “

Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.”

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir Müslüman yedi defa şu duayı okumalıdır;

“Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.”

Anlamı; “Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifa vermesini istiyorum.”

https://www.youtube.com/watch?v=eWl8vfw66JU

Şifa duası dışında önerebileceğimiz bir de şifa ayeti bulunmaktadır o da şu şekildedir; Tevbe suresi 14. Ayet, “Ve yeşfi sudûra kavmin mu’minin (mu’minine).” Anlamı; “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın!.”

Yukarıda bahsedilen duaların etkili olması için, samimi bir şekilde yapılmaları ve içten bir dilek ile dile getirilmeleri çok önemlidir. Tüm bu dualar, hastanın rahatlamasını ve huzura kavuşmasını sağlamak için yapılan dualardır. Hastaların yanında olmak, onlara destek vermek ve dualarımızı onlar için yapmak, onlara umut ve güç verir.
Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor