Cuma Suresi Arapça ve Türkçe OkunuşuCuma Suresi, Kuran-ı Kerim‘in en değerli surelerinden biridir. Müslümanlar tarafınca her Cuma namazında okunmaktadır. Bu surede, insanlara haftanın en önemli gününde ibadet etmeleri hatırlatılmaktadır. Cuma Suresi, Allah’ın donanmasına, peygamberlerin gönderilmesine ve müminlerin kıymetine dikkat çekmektedir. Hem Arapça bununla beraber Türkçe olarak okunabilen bu sureyi her Müslümanın bilmesi önemlidir.

Cuma Suresi, Kur’an’ın 62. Suresidir. Arapça okunmak istendiğinde, Arap alfabesiyle yazılan bu suredeki 9 ayeti içeren metin kullanılır. Arapça okuma, Kur’an’ın özgün dilinde verilen mesajları tam olarak anlamamızı sağlar. Ancak birtakım Müslümanlar Arapça okumayı tam olarak bilmeyebilir. Bu nedenle, Cuma Suresi’nin Türkçe tercümesi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cuma Suresi’nin Türkçe tercümesi, her insanın Kuran’ı anlamasına ve onun öğretilerinden yararlanmasına imkân sağlar. Dolayısıyla, hem Arapça bununla beraber Türkçe okuma ve idrak etme imkânı sunulması, İslam dininin öğretilerini daha geniş kitlelere ulaştırma açısından büyük bir önem taşır.

Cuma Suresi, cuma namazı sırasında imam tarafınca okunur. İmam, Arapça olarak sureyi okurken, cemiyet de bu sözlerin anlamını düşünebilir. Ancak Kur’an okumayı bilmeyenler için Türkçe çeviri de mutlaka okunmalıdır. Bu şekilde cemaate, Kuran’ın mesajları daha iyi anlatılabilir ve ibadetin tinsel yönü daha iyi kavranabilir.

Cuma Suresi’nin Arapça ve Türkçe okuma imkânı, Müslümanların ibadetlerini daha anlamlı hâle getirir. Arapça okumanın önemi, Kur’an’ın özgün dilindeki anlamı algılama açısından büyük olsa da, Türkçe tercüme de aynı şekilde önemlidir. Kuran-ı Kerim, insanlık için bir rehberdir ve her insanın ondan yararlanma hakkı vardır. Hem Arapça olarak okunan Cuma Suresi bununla birlikte Türkçe tercümesi, bu hakka sahip olmamızı sağlar.

cuma suresi oku ve dinle, türkçe ve arapça anlamı ve meali

Cuma Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1.Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi).
2.Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).
3.Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
4.Zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm(azîmi).
5.Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilu esfârâ(esfâren), bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).
6.Kul yâ eyyuhâllezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

7.Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn(zâlimîne).
8.Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum summe turaddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).
9.Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
10.Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).
11.Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).

Cuma Suresi, Müslümanlar tarafından Cuma namazında okunan önemli bir suredir. Arapça ve Türkçe olarak okunabilmesi, hem Arapça okuma becerisine sahip olanların hem de Türkçe tercümeyle anlamayanların bu sureyi anlamasını sağlar. İslam dininin mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve ibadetleri daha anlamlı hâle getirmek için, Cuma Suresi‘nin her iki dilde de bilinmesi büyük önem taşır.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor