Diş Ağrısı İçin DuaDiş ağrısı için dua, diş ağrısını hafifletmek ve iyileştirmek için yapılan dualardan biridir. Bu sefer sizin için diş ağrısı duası nedir? Diş ağrısı için nasıl dua edilir? Geçmeyen diş ağrıları için hangi dua okunur? Peygamber Efendimizin diş ağrısı için okuduğu dua hangisidir? sizin için Araştırdık.

Ağrı kesici ilaçlar ve diğer tıbbi yöntemlerin yanı sıra, baş ağrıları ve çeşitli rahatsızlıklar gibi ani diş ağrıları için de dua okuyabilir ve şifa dileyebilirsiniz. Okuyacağınız dualar diş ağrılarınızı hafifletebilir ve sizi biraz rahatlatabilir.

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dualar

Çeşitli sebeplerden ve ihmallerden dolayı ortaya çıkan ani diş ağrıları geceleri uykusuz kalmaya, gündüzleri yorgunluğa neden oluyor. Diş ağrılarından kurtulmak için ise en etkili yöntemlerden birinin diş ağrısı duası olduğu söyleniyor.

Farklı kaynaklarda diş ağrısına iyi gelen dua olarak birkaç farklı duaya rastladık ve sizler için onları bir araya getirdik.

Birçok durumda olduğu gibi diş ağrısı için dua olarak Kur-an’ı Kerim`in çok faziletli sureleri olan Fatiha ve İhlas surelerini okuyabilirsiniz.

Fatiha suresi Türkçe okunuşu: “Bismi(A)llâli-rrahmâni-rrahîm(i). Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e). Errahmâni-rrahîm(i). Mâliki yevmi-ddîn(i). İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u). İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e). Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e).

Anlamı: Bismillahirrahmanirrahim, Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah`a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

İhlas suresi Türkçe okunuşu: Kul huva(A)llâhu ehad(un). (A)llâhu-ssamed(u). Lem yelid velem yûled(u). Velem yekun lehu kufuven ehad(un).

Anlamı: De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. 

Fatiha ve İhlas surelerinden sonra “Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sehâbi. Sun’allahillezî etgane kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn” diş ağrısı duası okunur. Bu dualar birlikte okunduğunda diş ağrılarını hafifletir ve rahatlatır.

Peygamber Efendimizin Diş Ağrısı İçin Okuduğu Dua

Peygamber Efendimizin sahabelerinin onun farklı sıkıntılarda, ağrılarda ve zor durumlarda okuduğu dualarla ilgili hadisleri, rivayetleri vardır. Yine bu rivayetlerden birinde Peygamber efendimizin diş ağrısı için okuduğu dua şöyledir:

Türkçe okunuşu: “Eûzu bi izzeti`llâhi ve bi-kudratihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru min vecâi hâzâ”

Anlamı: “Vücudumda duyduğum ağrının şerrinden ve sakındığım, korktuğum şu acıdan ve ağrıdan Allah`ın izzet ve kudretine sığınırım”.

Başka bir hadiste ise Peygamber Efendimizin diş ağrısı için okuduğu dua Türkçe, “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın” anlamına gelen “Ezhibil-be`se rabben`nasi eşfi ve enteş`şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame” duası olduğu rivayet edilmektedir.

Daha fazla dua için : https://dualari.com.tr adresini takip edin..

Hadi Puan Ver
[Total: 3 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor