Dualar Ve AnlamlarıReklam

Dualar Ve Anlamları, bir Müslüman’ın Allah’a yönelerek dileklerini, isteklerini, şükranını veya af dileyişini içeren samimi bir şekilde yapılan bir ibadettir. İslam geleneğine göre dua etmek, bir kişinin Allah’a teslimiyetini, bağlılığını ve zayıflığını ifade etmenin bir yolu olarak kabul edilir. İşte dua etme süreci ve anlamları:

 1. Niyyet (Niyet): Dua etmeye başlamadan önce içten bir niyetle yapılmalıdır. Kişi, Allah’a samimi bir şekilde yönelerek dileklerini ifade etme niyetinde olmalıdır.
 2. Temizlik: Dua etmeden önce abdestli olmak tercih edilir. Ancak, abdestsiz de dua edilebilir. Temizlik, bedensel ve ruhsal bir hazırlık anlamına gelir.
 3. Kıbleye Yönelmek: Eğer mümkünse, kişi Mekke’ye doğru olan kıbleye yönelmelidir. Bu, İslam geleneğinde dua etmenin önerilen bir şeklidir.
 4. Elleri Kaldırmak: Dua sırasında eller, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde Allah’a yöneltilir. Bu, Allah’a yönelme ve isteklerin yüce bir varlık olarak kabul edilmesi anlamına gelir.
 5. Özel Dua veya Kuran Ayetleri: Kişi, kendi kelimeleriyle özgün bir dua yapabilir veya Kuran’dan alınmış dua ayetlerini kullanabilir. Her iki durumda da samimiyet ve içtenlik önemlidir.
 6. Kendi Dilinde Dua Etmek: Dua, kişinin anadilinde, içinde bulunduğu duygu ve düşünceleri en iyi ifade edebileceği şekilde yapılmalıdır.
 7. İstekler ve Şükranlar: Dua, kişinin ihtiyaçlarını ve dileklerini Allah’a açıkça ifade etmesini içerir. Ayrıca, Allah’a şükranlarını sunarak, O’nun lütuflarına minnettarlık duyulmalıdır.
 8. Sessiz veya Yüksek Sesle: Dua sessizce içtenlikle yapılabilir, ancak zaman zaman yüksek sesle ve duyguyla ifade etmek de önemlidir. Allah, kişinin içindekini anlar ve duyar.
 9. Sabır ve İnancın Korunması: Dua ederken sabırlı olmak ve Allah’ın takdirine güvenmek önemlidir. Her dua anında, Allah’ın bilgeliğine ve adaletine güvenilmelidir.

Dua Anlamları Nelerdir?

 1. İbadet ve Teslimiyet: Dua, Müslümanların Allah’a ibadet etmelerinin ve O’na tam bir teslimiyetle yönelmelerinin bir yolu olarak kabul edilir.
 2. Samimiyet ve İçtenlik: Dua etmek, kişinin içten bir şekilde Allah’a yönelmesi ve samimi bir niyetle konuşması anlamına gelir.
 3. Rahmet ve Lütuf Talebi: Dua, Allah’tan rahmet, lütuf ve bağışlama isteme anlamına gelir. Kişi, günahlarından arınmak ve merhamet istemek için dua eder.
 4. Şükran ve Minnettarlık: Dua, Allah’a yapılan şükran ifadeleri içerir. Kişi, O’nun verdiği nimetlere minnettarlık duyar ve şükranlarını ifade eder.
 5. Affedicilik ve Mağfiret: Dua, kişinin kendi hatalarını ve günahlarını Allah’a itiraf ederek affedicilik ve mağfiret talebinde bulunması anlamına gelir.

1. Ya Vedud Duası

Ya Vedud Duası, Allah’ın sevgisini kazanmak, sevilmek ve sevgiyle dolu bir hayat sürmek isteyen kişiler tarafından okunan bir dua olarak bilinir. Bu duayı okurken içtenlikle samimi bir niyetle Allah’a yönelmek önemlidir.

2. Hz Yunus Duası

Hz. Yunus’un balığın karnında geçirdiği zorlu zamanlarda okuduğuna inanılan dua, sıkıntı, korku ve zorluk anlarında yardım dilemek amacıyla kullanılır. Bu dua, Allah’a yönelik bir istek ve samimiyet içerir.

3. Elham Duası

Elham Duası, rızık, sağlık ve güvenlik gibi genel hayat ihtiyaçları için Allah’a yapılan bir dua olarak bilinir. İslam geleneğine göre, bu dua, günde birkaç kez okunabilir ve Allah’tan merhamet ve yardım dilenir.

4. Dil Bağlama Duası

Dil Bağlama Duası, kötü niyetli kişilerin sözlerinden, iftiralarından ve kötü dil kullanmalarından korunmak amacıyla okunan bir koruma duasıdır. Allah’a dilin kontrol altına alınması ve zararlı konuşmalardan korunma niyetiyle yapılır.

5. Mahkeme Duası

Mahkeme Duası, hakkında bir dava veya yargı süreci olan kişilerin adaletin tecelli etmesi, masumiyetlerinin anlaşılması için Allah’a yönelerek yapılan bir duadır. Adaletin yerine gelmesi için dua edilir.

6. Doğumu Kolaylaştıran Dua

Hamilelik ve doğum sürecinde olan kadınlar tarafından, Allah’tan kolay ve sağlıklı bir doğum için yardım dilenerek okunan bir dua olarak bilinir.

7. Rabbena Duası ve Anlamı

Rabbena Duası, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen ve çeşitli konularda Allah’a yönelik dilekler içeren bir duadır. Bu dua, günlük yaşamın birçok zorluğu ve istekleri için kullanılabilir.

8. İsmi Azam Duası

İsmi Azam Duası, Allah’ın en büyük isminin gücünden faydalanarak dilek ve duaları gerçekleştirmek amacıyla okunan bir duadır. İslam geleneğinde bu duanın kuvvetli bir etkisi olduğuna inanılır.

9. Adet Olmak İçin Dua

Adet olma sürecini düzenlemek, düzenli hale getirmek veya sorunsuz geçmesi için Allah’a yönelik yapılan bir dua.

10. Yasin Bağışlama Duası

Yasin Suresi, birçok Müslüman tarafından bağışlama, rahmet ve affedicilik isteğiyle okunan bir duadır. Özellikle ölüler için de sıkça okunur.

Bu listede yer alan duaların, İslam geleneğinde farklı amaçlar için kullanıldığı unutulmamalıdır. Her dua, samimi bir niyetle ve içtenlikle Allah’a yönelerek okunmalıdır.

11. Kıtmir Duası

Kıtmir Duası, göz hastalıkları ve nazardan korunmak için Hz. Peygamber tarafından önerilen bir dua olarak bilinir. Göz sağlığı ve koruma amacıyla okunur.

12. İstek Duası

İstek Duası, kişinin Allah’a yönelerek dilek ve isteklerini içtenlikle ifade ettiği bir dua çeşididir. İslam geleneğinde, Allah’a sadece dünya hayatındaki ihtiyaçlar değil, aynı zamanda ahiretteki iyilikler için de dua edilir.

13. Esmaül Hüsna Duası

Esmaül Hüsna Duası, Allah’ın güzel isimleri anılarak yapılan bir dua türüdür. Bu duada, Allah’ın farklı nitelikleri dile getirilir ve kişi bu güzel isimleri anarak dua eder.

14. Kar Duası

Kar Duası, kar yağışı ve kış mevsimi ile ilgili duaları içeren bir dua türüdür. Allah’tan rahmet ve bereketin bu mevsimde artmasını dilemek için okunur.

15. Dilek Duası

Dilek Duası, kişinin Allah’a özel dileklerini ve isteklerini içeren dua türüdür. İsteklerin gerçekleşmesi için içtenlikle ve samimiyetle okunur.

16. Şans Duası

Şans Duası, hayatta başarı, güzellik ve olumlu olaylar için Allah’a yönelerek yapılan bir dua türüdür. Şansın artması ve olumlu gelişmeler için okunur.

17. Hz. Ali’nin Duası

Hz. Ali’nin Duası, İslam’ın önemli şahsiyetlerinden biri olan Hz. Ali’nin, çeşitli zorluklarla karşılaşıldığında Allah’a yaptığı dua olarak bilinir. Bu dua, güçlük anlarında Allah’a sığınıp yardım dilemek amacıyla okunur.

18. Hızır Duası

Hızır Duası, İslam geleneğinde peygamberlikle özdeşleştirilen Hızır’a yönelik yapılan bir dua türüdür. Yardım, hidayet ve iyilik dilekleri içerir.

19. Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası, Kuran-ı Kerim’de yer alan Ayetel Kürsi’nin bir dua olarak okunmasıdır. Bu dua, Allah’ın sınırsız gücü ve koruyuculuğuna olan inancı pekiştirmek için okunur.

20. Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua, güne başlarken Allah’a dua etmek ve gün boyunca korunma dileklerini içeren bir dua türüdür. Sabah namazının ardından okunarak günün güven içinde geçmesi için dua edilir

21. Rabbi Yessir Duası

Rabbi Yessir Duası, günlük hayatta karşılaşılan zorluklarda ve sorunlarda kolaylık ve başarı isteğiyle yapılan bir dua türüdür. Allah’tan işleri kolaylaştırması ve yardım etmesi için dilekte bulunulur.

22. Miftahul Cennet Duası

Miftahul Cennet Duası, cennetin anahtarları olarak kabul edilen bir dua türüdür. Ahiret hayatında cennetlik olmayı ve cennetin nimetlerine kavuşmayı dilemek için okunur.

23. Kün Feyekün Duası

Kün Feyekün Duası, “Ol” ve olunan şey olur anlamında bir emir olan Kün Feyekün ifadesinden esinlenmiş bir dua türüdür. Dilek ve isteklerin hemen gerçekleşmesi için Allah’a yönelerek yapılan bir duadır.

24. Cin Duası

Cin Duası, cinlerle olan olumsuz etkileşimleri engellemek ve korunmak amacıyla yapılan bir dua türüdür. Cinlerin kötü niyetli etkilerinden korunmak için okunur.

25. Şirinlik Duası

Şirinlik Duası, insanların birbirleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek, sevgi ve saygıyı artırmak amacıyla yapılan bir dua türüdür. İnsanlar arasındaki hoşgörü ve güzellik için dua edilir.

26. Sevdiğinin Araması İçin Dua

Sevdiğinin Araması İçin Dua, sevdiklerinden birinin kişiyle iletişim kurmasını sağlamak, onların özlem ve isteğini gerçekleştirmek amacıyla yapılan bir dua türüdür.

27. Hayır Duası

Hayır Duası, genel bir dua olup, hayırlı işler, güzellikler ve olumlu olaylar için Allah’tan yardım dilenir. Hayırlı bir hayat ve gelecek için yapılan dua türüdür.

28. Zenginlik Duası

Zenginlik Duası, maddi ve manevi bolluk, bereket ve zenginlik isteğiyle yapılan bir dua türüdür. Allah’tan rızık genişliği ve zenginlik için dua edilir.

29. İşyeri Bereket Duası

İşyeri Bereket Duası, iş yerinin verimli ve bereketli olması, ticaretin artması, başarı ve kazanç için yapılan bir dua türüdür. İş hayatındaki güzellikler ve bereket için dua edilir.

30. Rabbena Atina Duası

Rabbena Atina Duası, Kuran-ı Kerim’de geçen ve çeşitli iyiliklerin Allah’tan dilendiği bir ayet olan Al-i İmran Suresi’nin 8. ayetidir. Bu dua, genel olarak hayır, ilim, güzellik ve Allah’ın rahmeti için yapılır.

Hz. Yunus’un Kuran’da Geçen Hikayesi

Hz. Yunus kavmine Allah’ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz. Yunus Allah’ın ona müsaade etmesini beklemeden kavmini bırakarak bir gemiye biner ve o bölgeden uzaklaşır. Gemide ilginç bir şey olur. Geminin yelkenlerinin açık ve rüzgârın da yeterli olmasına rağmen gemi hareket etmez.

Gemidekiler aralarında hata yapan birinin olduğunu, o yüzden geminin gitmediğini düşünürler ve kura çekip hatalı kişiyi bulmak isterler. Kura çekilir ve kurada Hz. Yunus çıkar. Bunun üzerine Hz. Yunus’u denize atarlar. Denize atılan Hz. Yunus’u Allah’ın dilemesiyle büyük bir balık yutar. Hz. Yunus balığın karnında karanlıklarda Allah’ın gücünü bir kez daha görüp O’nun nelere kadir olduğunun farkına vararak dua eder. Hz. Yunus balığın karnında bir müddet kaldıktan sonra balığın deniz kenarına onu bırakmasıyla kurtulur.

Hz. Yunus’un Balığın Karnında Yaptığı Dua

Okunuşu: “La ilahe illa ente Subhaneke inni küntü minezzalimiyn. ”

Meali: “Senden başka İlah yoktur. Sen sübhansın. (Her şeyden münezzeh) Gerçekten de ben zalimlerden oldum. ”
Kuran’da Enbiya Suresinin 87. Ayetinde yer alan bu duanın günahların affına ve isteklerin kabulüne vesile olacağı müjdelenmektedir.

Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Sizden birine dert ve bela gelince Hz. Yunus’un duası ile dua etsin. Allah onu mutlaka içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarır. ”
Duaya genel olarak bakıldığında hem yaptığından pişmanlık hem de tövbe içermektedir. Ayrıca aciziyet ifade etmesi ve affedilmek arzusu da içerdiğinden çok derin anlamlar barındıran bir duadır.

Kuran’da birçok yerde affedilmek isteyenin bağışlanacağı, tövbe edilmesi ve çokça istiğfar getirilmesi halinde büyük günahlar işlemeyenlerin günahlarının affedileceği müjdesi bulunmaktadır. Bu yüzden bizler de amacına ulaşılmış bu duayı kendimize rehber edinerek hem hatalarımızdan pişmanlığımızı dile getirebilir hem de günahlarımızdan dolayı dualarımız kabul olmuyorsa bu dua ile Allah’a iltica edip derdimizi anlatabiliriz.

Hz. Yunus’un Duasının Uygulanması

Her duada olduğu gibi Hz. Yunus’un duası ile ilticada bulunurken de yapmamız gereken sadece bir gün ile yetinmeyip tekrar etmektir. 41 gün boyunca her gün 41 kere abdestli olarak okuduktan sonra duamızı yapabiliriz. Bu süre zarfında da Allah’ın en çok üzerinde durduğu ibadet olan 5 vakit namazımıza devam etmeliyiz.

Ya Vedud Duası, bu dua Allah’ın Kur’a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır. Vedud isminin anlamı ‘sevilmeye çok layık olan’dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkıntı içinde okunabilir ve farklı dua çeşitleri vardır.

Vedud ismi günde 400 defa okunmalıdır. Herkesin sevgisini kazanmak için okunan bir İsmi Şeriftir. Ya Vedud ismini zikreden kişi bütün insanlar tarafından sevilir ve hürmet görür. Okuyan kişinin kalbi nurlanır huzura kavuşur. Günde 270 defa ya Vedud okuyan kişi borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

Sıkıntı halinde okunacak olan ya Vedud Duası;

Ya Vedud! ya Vedud! ya zelarşil mecid. Ya Mübdi ya mu’id. Ya fe’aalün lima yürid. Es’elüke bi nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilahe illa ente. Ya muğis, eğisni! ya muğis, eğisni!

Türkçe Anlamı

Ey Vedud. Ey Vedud. Ey yüce arşın sahibi. Ey kâinatı hiçten ve benzersiz şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi. Ey varlıkları ölümden sonra yeniden inşa edip dirilten Muid. Ey dilediği her şeyi yapan. Arşın rükünlerini dolduran Zatının nuru hürmetine yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden. Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerde ihtiyaçlarını ellerine veren Muğis. Bana yardım et.

Elham duası, Mekke’de inmiştir. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. Kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, açış yapan anlamında olan ‘Fatiha’ denilmektedir. Halk arasında Elham duası olarak bilinmektedir. Fakat bazı din alimlerine göre Elham denildiği zaman ayet yarım telaffuz edildiği için, Elhamdu lillahi rabbil alemin veya sadece Fatiha duası olarak isimlendirilmesini uygun görmüşlerdir.

Fatiha suresi mana bakımından, bir kulun nasıl dua etmesi gerektiğinin özeti gibidir. Bir kulun rabbinden istemesi gereken her şeyi içinde barındırır. Bu yüzden her şeyin sonunda ve ölmüşlerimizin ruhlarına Fatiha suresi ile dua ederiz. Allah C. C Fatiha suresinin faziletinden ümmeti Muhammed’i ayırmasın.

Fatiha (Elham) Suresi

1. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM.

2. Elhamdülillahi rabbil alemiyn.
3. Errahmanirrahiym.
4. Maliki yevmiddim
5. İyya ke nağbudu ve inya kenesteiyn.
6. İhtinas siratel mustegıym.
7. Sıratellezine enamte aleyhim, gayril mağdubu aleyhim. Veleddalin. Min.

Türkçe Anlamı

1. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.

2. Hamd olsun bütün alemlerin rabbine.

3. O hesap gününün hakimidir.

4. Ey Rabbimiz! Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

5. Bizi doğru yola ilet.

6. Nimet verdiğin kimselerin yoluna.

7. Gazaba uğramışların ve sapmış olanların yoluna değil. MİN

Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu ya kayyum ya Bediassemavati ya Zülcelal’i Vel İkram okunur, sonra ey Allah’ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyi iyilikten başka şey konuşmasın diye dua edilir. Bakın neler göreceksiniz. Her gün okumanız lazım, bir de “filan” yerine “kişinin ismi” gelecek. Zorda kaldıysanız diğer duaların yerine yalnızca bunu yapabilirsiniz. Ancak bu dua keyfi olarak yapılmamalıdır. Zira günahı çok büyük olur.

Dil Bağlama Duası: Birlikte yaşamak zorunda kaldığınız, hayatınızı paylaştığınız, eş, sevgili veya aile fertlerinin size karşı dilini bağlar. Dilini bağlamak istediğiniz bu kişi patronunuz ya da size rızk verdiğine inanıp, kasılan işvereniniz de olabilir.

Böyle insanların dilini bağlamak, ancak dil bağlama duası ile mümkündür. Bunu temin etmek için, bu “Fe se Yünğidüne İleyke Ruusehüm” Dil bağlama duası 2419 defa okunur.

Ağız, Dil Bağlama Duaları: Karşınızdaki kişi ya da konuşmak istemediğiniz birini engellemek, başka bir deyişle ağzını ve dilini bağlamak amacıyla onun yüzüne karşı 7 defa içimizden şu aşağıdaki ayeti okursanız, Allah’ın izniyle o kişinin dili bağlanır. Size karşı konuşamaz.

Bismillahirrahmanirrahim “Summün bükmün umyün fehüm la yakilun” (Bakara 171. Ayet)
Bu ayetin Anlamı: onlar; kör, sağır, dilsizdirler ve onlar akılda etmezler.
“Bismillahirrahmanirrahim “Summün bukmün umyün fehüm lâ yerciun (Yerciüne)”
Bu ayetin Anlamı: Onlar; dilsiz, sağır, kördürler ve artık onlar (Rab’lerine) dönmezler.

Dil Bağlama Duası: bu dua bir kişinin dilini bağlamak için okunacak en etkili dualardan birisidir. Ülkemizde dil bağlamak isteyen kaynanaların kötü niyetli düşüncesinden bıkmış olan evli çiftlerin, kocaların gerek iş hayatından dolayı yaşadığı stresten gerekse sıkıntılarından ve eşlerinden baskı görmekten dolayı, dil bağlama duası okunur ve bu dualar güçlü bir vefk ile yapıldığı zaman uzun bir süre etkisini görebileceğiniz bir uygulamadır.

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir) Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike bir abbina ehaden ve ennehu Teâlâ ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Aksemtü aleyküm eyyühel mülukün nariyyeti vel havaiyyeti vel maiyeti vet türabiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil kevakibis sebatis seyyarative bihakki suretil cinni ve bi hakki ahiyyen serahiyyen edunayi (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir). Esbautin ali seddayi ve bi hakki mehilin lamisin tamisin abisin vasikın gabisin vesevekin yabisin vesihabin kabisin Aksemtü aleyküm en tüsahhirali fülan ibni fülanete hatta ye’ti ileyye bil mehabeti vel meveddetivel ülfeti bila ihtiyarin ve la kararin bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hurmeti seyyidina Muhammed in sallallahü aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve bi hurmeti Hazal ayatis serifeti vel esmail azimeti elvahan (3 defa okunacak) elacele (3 defa okunacak) essaate (3 defa okunacak) ve sallallahü ala seyyidinave nebiyyina ve Mevlana venuri ebsarinave kurrete uyunina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.

Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır. Allah-u Teala; “Ya Selem ya Sellem” diyerek Onu anmamızı, böylece endişelerimizden kurtulacağımızı buyurmuştur. İnsanlar arasında adaletin yerine gelmesi için, dinimiz her türlü kolaylığı sağlamıştır. Müminler arasındaki sorunların düzeltilmesi, Allah’a yönelmeleri için hak ve adaletin yanında olmak gerekir. Sizlerde mahkemelik olan bir işiniz olursa, mahkeme duasını okuyabilirsiniz.

Mahkeme duası olarak okunacak dualar

“Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın (C. C.) adıyla, her gün 117 kez “Ya muiz celle celalühü” okumalısınız. Ardından “Ya zül celali vel ikram” denir. Bundan sonra şöyle dua etmelisiniz;
“Allah’ım beni annemi, babamı ve kardeşlerimi, çocuklarımı, bütün mümin kardeşlerimi haklı davalarından haklı çıkmalarını sağla. Ya Rabbim bizlerin hakkını zalimlere yedirme, hak etmişlere hak ettiğini ver Allah’ım. ” Bu şekilde söylendiğinde duanız daha makbul olur.

Bir konuda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, davanızı kazanabilmek için her gün “Ya Hakem celle celalühü” zikrini okumalısınız. Güneş doğmadan evvel de “Ya Adl celle celalühü” zikrini okumaya devam ederseniz haklı olduğunuz davayı kazanabilirsiniz.

Mahkeme duası olarak okuyabileceğiniz başka bir dua da;

“İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Alla hümme ecimi fi musibeti vahluf hayran minha. “

Meali “Kul bir kötülüğe uğradığı zaman okursa Cenab-ı Hak musibetin sevabını, uğradığı zararın yerine ondan daha hayırlısını kendisine ihsan eder. ”
Mahkemedeki davanız sonuçlanıncaya kadar her gün okumanız gereken zikirler
“La ilahe illallah” 99 kez
“La ilahe illallah Muhammeden Resullullah” 99 kez
“Allah-u Ekber” 99 kez
“Elhamdülillah” 99 kez
“Suphanallah” 99 kez
“Ya zül celali vel ikram” 99 kez
“Ya Hakem” 99 kez
“Ya Vekil” 99 kez

Bu zikirleri her gün okumaya devam ederseniz haklı olduğunuzu düşündüğünüz mahkemenin sonucunda adalet yerini bulacaktır.

Doğumu Kolaylaştıran Dua, Kadınların hayatlarının en özel dönemi hamilelik dönemidir. Fakat bu dönemin sonunda doğum olduğu için hamileliğin tadına varmak yerine doğum sancısı korkuları ile uğraşır anne. Karnına cenini yerleştiren Rabb’i kadına elbette ki bu konuda kolaylıklar sağlamaktadır. Öncelikle kadın şunu bilmelidir ki, doğum esnasında ölen kadın şehittir. Bu ise insanın çıkabileceği en yüksek derecedir.

Doğumu yaklaşan Kişinin yapacağı Dualar

Hamileliği süresinde inşikak süresini ezberleyip doğum esnasında okuyan kişinin doğumu kolay olur.
Rasulullah sallallahu aleyhi vesselam kızı Fatıma’nın doğum sancılarının olduğu duyunca hemen yanına hanımlarını göndermiş ve Ayetel Kürsi ayetini, Araf süresi 54. Ayet, Yunus süresi 3. Ayetini ve nas felak sürelerini okumayı emretmiştir.
Bebeğin huyu güzel olması için, doğumuna yakın 3 tane hurmanın üstüne ayrı ayrı birer Yasin süresi okunur. İlki doğum sancısı başladığında yenir. İkincisi çocuk doğduktan sonra yenir. Üçüncüsü doğan bebeğin ilk gıdası olarak yedirilir.

Hamilelik esnasında dokuzyüzbin defa SubhanAllah demek

Günde 316 defa ya Rakib demek
Ahkaf süresi 35. Ayet, Naziat süresi42. Ayet, Yusuf süresi 111. Ayet yazılıp suda silininceye kadar bekletilir. Doğum sancısı başladığı anda içilir.
Meryem Süresi okunur.

Yasin, Tebareke ve Amme süresi okunur.
Rabbiyesir vela tuasır Rabb, temim Bil hayr. Duası sıksık okunur.
Abese süresi 20. Ayet okunur. Doğum esnasında

Ek bilgi olarak da şunu hatırlatmakta fayda var. Doğuma bir hafta kala zeytin yağlı pamuk kullanmanız rahmin açılmasına yardımcı olacaktır. Hamilelikte hurmayı asla bırakmıyoruz. ZiraMeryem validemize Hazreti İsa’dan hamileyken Rabbimiz tarafından şöyle emredildi. “Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: “Keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim. ” Altından (Bir ses) ona seslendi: “Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (Yan) ında bir ark kılmıştır. ” Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin. ” Artık, ye, iç, gözün aydın olsun. ” (Meryem Suresi, 23-26)

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor