Duha süresi ne için okunur?



Duha süresi, Kur’an-ı Kerim’in 93. süresidir ve Medine döneminde inmiştir. Bu süre, sabahın erken saatlerinde okunması tavsiye edilen bir suredir. Duha süresinin okunması, hem dünyevi hem de ahireti pek çok fayda sağlamaktadır.

Duha suresinin ezberlenmesi, pek çok Müslüman için önemlidir. İnsanların Kur’an-ı Kerim’i ezberlemesi, manevi bir huzur sağlamakta ve kişiyi Allah’a yakın hissettirmektedir. Duha süresini ezberlemek için birkaç adım takip etmek önemlidir. Öncelikle süreyi küçük parçalara ayırmak ve her gün belirli bir bölümü ezberlemek gerekir. Ardından, bu bölümleri tekrar etmek ve süreyi tamamlayıncaya kadar bu tekrarları sürdürmek gerekmektedir.

Duha süresini abdestsiz okumak ise bir tartışma konusudur. İslam ilahiyatçıları arasında bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazıları abdestsiz okunmasının günahtan sayıldığını söylerken, bazıları ise abdestsiz okunması konusunda bir sıkıntı olmadığını ifade etmektedir. Kişi, abdestli olarak okumaya özen göstermelidir; ancak mecbur kalındığında abdestsiz okumanın da kabul edilebileceği düşünülmektedir.

Duha süresi düzenli ve sabahın erken saatlerinde okunması tavsiye edilen bir suredir. Kişi, bu süreyi ezberlemek için planlı bir şekilde çalışmalı ve adımları takip etmelidir. Duha süresini abdestsiz okuma konusunda ise İslam ilahiyatçıları arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Önemli olan, sürenin manasını anlamak ve bu manayı hayatımıza yansıtmaktır.

Duha Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
9- Feemmel yetiyme fela tekhar
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Duha Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Andolsun kuşluk vaktine
2- ve dindiği zaman o geceye ki,
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Duha süresi ne için okunur ?

Kuran-ı Kerim’de Adiyat suresi 93. sıradadır ve 30. cüzde yani son cüzde yer almaktadır. Sure adını 1. ayetinde geçen ve “Vedduha” kelimesinden almıştır. Duha kelimesi “kuşluk vakti” anlamına gelir. Bu sure Vedduha olarakta bilnmektedir.

Duha suresinin konusunda müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Peygamberimşze (sav) yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor