En Etkili Şifa DualarıYüce Rabbimiz, bu dünyada bize verdiği nimetlerin yanı sıra dertlerin de bir derman olduğunu bilmemizi sağlamıştır. Bu dertlerden biri de hastalıklardır. Hastalıklar genellikle insanların başına gelir ve bizim bir sınavımızdır. Ancak şifası olmayan bir hastalık yoktur. Hastalık anında her zaman dua etmeli ve tevekkülü elden bırakmamalıyız. Çünkü tedavi olmadan hiçbir hastalık geçmez, önce tedavi olmalı ve ardından şifayı Allah’tan beklemeliyiz. Hastalıkla karşılaştığımızda umudu kesmemeli, doktorun uyguladığı tedaviye uymalı ve bunları yaparken dua etmeliyiz. Başımıza gelen her ne olursa olsun, onun Allah‘tan geldiğine inanmalı ve böyle düşünürsek umut yolları hiçbir zaman kapanmaz, her zaman açık kalır. Allah’ın izniyle tedaviye devam ederken yaptığımız dualar kabul olacaktır. Hz. Eyüp, başına gelen tüm hastalıklara sabır ve dua etmiş ve şifa bulmuştur. Biz de bu duaları ağzımızdan düşürmemeliyiz.

”Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin ve min şerri külli zi ayn. ”

Türkçe meali: Allah’ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Hasettiği zaman hasetçilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun. ”

”Bismillah, erkike min külli şey’in yü’zike ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike, Bismillahi erkike”

Türkçe meali: “Allah’ın adıyla seni rahatsız eden herşeydeniher türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla koruma diliyorum. ”

Dua: Aişe (R. A.)”den rivayete göre Rasûllah (S. A. V.) hasta olduğunda bu duayı okurdu;

“Ezhib”l be”se Rabbin”nasi esfi ve entes”safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama”

Türkçe meali; hastalığı gider ey insanların Rabbi! şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.

1. Ayetel Kürsi

Anlamı ve Etkisi: Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Bu ayetin okunması, fiziksel ve ruhsal şifa talepleri için kullanılır. Allah’ın gücü, koruyuculuğu ve şifası anlamına gelir.

2. İhlas Suresi

Anlamı ve Etkisi: İhlas Suresi, Allah’ın birliği ve eşi benzeri olmadığına vurgu yapan bir suredir. Bu surenin okunması, hastalıklara ve zorluklara karşı Allah’a sığınmayı ifade eder.

3. Fatiha Suresi

Anlamı ve Etkisi: Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu sure, Allah’tan rahmet ve şifa dilenirken aynı zamanda günahların affı için de dua edilir.

4. Şifa Duası

Anlamı ve Etkisi: “Yâ şâfî, yâ Kâfî, yâ Muâfî, leşifâ ile şifâk, eşfâk şifâen lâ yuğâdiru sağâmâ.” Türkçesi: “Ey Şafi, Ey Kafi, Ey Muafi! Yaralıya derman olacak olan, başka ilaca ihtiyaç bırakmayacak olan, şifâ ver ki şifâsız bırakılan bir rahatsızlık kalmasın.” Bu dua, genel sağlık sorunlarına karşı şifa talep eden bir duadır.

5. Rukye Duası

Anlamı ve Etkisi: Rukye, Allah’ın adları ve Kuran ayetleriyle yapılan şifa duasıdır. Bu dua, musibetlerden, nazardan, kötü enerjilerden korunmak ve sağlık sorunlarına şifa bulmak amacıyla okunur.

6. El-Fecr Suresi

Anlamı ve Etkisi: El-Fecr Suresi, Kuran-ı Kerim’in 89. suresidir. Bu sure, günün başlangıcı, doğan güneş ve Allah’ın nimetlerine şükran ifade ederken aynı zamanda şifa talebinde bulunur.

7. “Esma-ül Hüsna” Okumak

Anlamı ve Etkisi: Allah’ın güzel isimlerini anmak, Esma-ül Hüsna’yı okumak da şifa ve rahmet talebi için etkili bir yöntemdir. Her bir ismin anlamını düşünerek okumak, manevi bir huzur sağlar. .
Dilinizden düşürmemeniz gereken nasip dualarından birisi; “Sümmes sebila yesserahu” bu duayı her gün sayısına göre 3 defa, 5 ya da 7 defa okuyabilirsiniz. Rast gitmesini istediğiniz her şey için bunu okuyabilirsiniz. İşinizi halletmek, işte başarılı olmak, konuklarınız geleceğinde hazırlıklı olmak, resmi işlerinizin yolunda gitmesi için bu duayı okumayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Yani yaşamınızdaki işlerin yolunda gitmesini istediğinizde, işlerinizin kolaylaşmasını istediğinizde duayı okuyun.

Nasip duası olarak okuyabileceğiniz diğer dualar ise;>
“Ve atakum min külli ma se’eltumuh ve in teuddu ni’metallahi la tuhsuha, innel insan ele zalumun keffar” (Kuran-ı Kerin 14/34)>
La ilahe illalahü Vallahü ekber sübhanallahi vel hamdü lillahi ve Estağfirullah ellezi la ilahe hüvel evveli vel ahiru vez zahiru vel batınu ve hüve bi külli şey’in alim. “

“Vellezi cahedü fina le nehdiyennehum subulena ve İnnallahe le meal muhsinin. ” (Kuran-ı Kerim 26/69)

Nasibinizin bereketli olmasını ister, kısmetinizin açılmasını arzu ederseniz aşağıdaki duayı düzenli olarak okumalısınız. Geçim sıkıntınız varsa, dileklerinizin olmasını istiyorsanız, rızkınızın bollaşmasını istiyorsanız bu salavatı okumaya devam edin.

“Allahümme ya Rabbi bi cahi sahıbilvesileti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nuri ebsarina habibike Muhammed’inil Mustada ve rasulike mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval. “

Sizlerin kısmetini arttıracak olan, nasibinizi bereketlendirecek salavat-ı nurul envar farz namazının ardından bir kez okunur.

“Allahümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve miftahi babi!l ethar ve ashabihil ahyar. Adede in’amillahi ve ifdalih. “

Şifa ayetleri hangileri?

Şifa için okunan bazı ayetler şunlardır:

Tevbe Sûresi, 14. Ayet.
Yunus Sûresi, 57. Ayet.
Nahl Sûresi, 69. Ayet.
İsrâ Sûresi, 82. Ayet.
Şuarâ Sûresi, 80. Ayet.
Fussilet Sûresi, 44. Ayet.

En yaygın şifa duaları

İslam’da şifa duası, Kuran’dan ayetler ve hadislerden alıntılar içerir. En yaygın şifa duaları şunlardır:

“Ey Allah’ım, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar.”

“Ey Allah’ım, ey insanların Rabbi, hastaya şifa ver, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar.”

“Ey Allah’ım, ey insanların Rabbi, hastaya şifa ver, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar.”

7 şifa ayetleri nelerdir?

7 Ayet Şunlardır: Tevbe Sûresinin 51. âyeti Yûnus Sûresinin 107. âyeti Hûd Sûresinin 6. âyeti Hûd Sûresinin 56.âyeti Ankebût Sûresinin 60. âyeti Fâtır Sûresinin 2. âyeti Zümer Sûresinin 38. âyeti

Hastanın şifa bulması için ne okunur?

Hastalık için en etkili mucize dualar! “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

Hastanın iyileşmesi için hangi dua okunur?

Aişe’den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği zaman: Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Hastalara şifa için hangi sure?

Fatiha suresi şifa ayetleri içerir. Yasin süreside şifa için okunan surelerden biridir. Yasin suresini hasta olan kişinin kendisi okuyabileceği gibi bir başkası da hastanın yanına gelerek Yasin suresini okuyabilir. Bunun dışında şifa olsun diye; Haşr suresinin son üç ayeti, Amenerrasulü ve Ayetel kürsi sureleri okunur.

Ya Şafi duası neye iyi gelir?

O kuluna musallat olan musibetleri def eder, hastaları iyileştirir ve kötülükleri yok eder. Eş Şafi esması, hastalıkları iyi eden, şifa veren ve kullarına şefaat eden anlamına gelir. Ya Şafi esmasını Cuma namazından sonra zikretmek, kişiyi maddi ve manevi hastalıklara karşı korur.

Hasta için Ya Şafi kaç kere okunur?

(Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh) Ardından 7 defa her birinin başında Euzü besmele çekilerek Fatiha okunabilir. (Şifa niyetine) 422 kere gözler kapalı huşulu bir şekilde YA ŞAFİİ tesbihi çekilinir.

Hasta birinin iyileşmesi için ne okunur?

Evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerîfe okuyup dua etmelidir. Hadis-i şerifde buyruldu ki, “Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

(Anlamı : “Senden başka hak ma’bud yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum“) kırk defa okursa, şehit olarak vefat eder.

Ya Fettah Ya Şafi ne için okunur?

Fetih suresinin adı olan bu esma kısaca Allah’tan ümidi kesmemeyi kullarına öğütlemektedir. El Fettah Kur’an’ı Kerim’de geçen en önemli esmalardan bir tanesidir. Çarenin Allah’ta olduğu, ona sığınmayı ve ondan ümit etmeyi kesmemeyi ifade eder.

Hadi Puan Ver
[Total: 3 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor