En Kısa Etkili DualarKısa dualar, müminlerin Allah’a yönelerek dilek, şükür, veya bağışlanma isteği gibi duygularını ifade ettiği kısa ve etkili ibadet ifadeleridir. Kısa dualar, günlük hayatta sıkça kullanılabilir ve kişinin Dua bizler ile Allah (c.c) arasındaki bir iletişim şeklidir..

 1. Bismillah:
  • “Bismillah hirrahman irrahim” diyerek, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelen bu dua, birçok işe başlarken kullanılır.
 2. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa:
  • “Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, aleyhi tawakkaltu wahuwa rabbul arshil azim” diyerek, “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım ve O, büyük Arş’ın Rabbidir” anlamına gelir.
 3. Subhanallah:
  • “Subhanallah” diyerek, “Allah’ı tenzih ederim” anlamına gelir. Allah’ın büyüklüğünü ve kusursuzluğunu ifade eder.
 4. Alhamdulillah:
  • “Alhamdulillah” diyerek, “Hamd, Allah’a mahsustur” anlamına gelir. Allah’a şükür ve övgü ifade eder.

En Kuvvetli Dua Nedir?

En kuvvetli dua, müminlerin kalplerinden samimi bir şekilde Allah’a yönelerek yaptıkları dualardır. Kuvvetli dua, kişinin içtenlikle Allah’a yalvarması, dileklerini samimi bir şekilde ifade etmesi ve O’na güvenmesiyle oluşur. İslam’da “Kudsi Hadisler” olarak bilinen bazı hadislerde, Allah’ın kullarının dualarını işittiği ve kabul ettiği vurgulanmıştır.

Özellikle Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetlerine uygun, Allah’ın isimlerini anarak yapılan duaların büyük bir etkisi olduğuna inanılır. Ancak, herkesin kalbinden gelen samimi bir niyet ve güvenle yaptığı dua, kuvvetli ve etkili olabilir.

Kur’an’da Kısa Dualar

Kur’an, içerisinde birçok kısa dua barındıran kutsal bir kitaptır. Bu dualar, müminlere rehberlik etmek, güçlendirmek ve Allah’a yönelmelerine yardımcı olmak amacıyla bulunur. İşte Kur’an’da geçen bazı kısa dualar:

 1. Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan waqina adhaban-nar (Bakara 2/201):
  • “Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi ateşin azabından koru.”
 2. Rabbi izzini ‘an ashkura ni’matakal-latı an’amta ‘alayya wa ‘ala walidayya wa an amale salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas-salihin (Neml 27/19):
  • “Rabbim, beni ve ana-babamı nimetinle şükretmeye ve senin hoşnut olacağın güzel ameli işlemeye sevk eyle. Rahmetinle salih kullarının arasına kat.”

Kuvvetli dualar Kur'anda geçen kısa dualar

Dua Örnekleri Nelerdir?

Dua örnekleri, çeşitli durum ve ihtiyaçlara uygun olarak Allah’a yönelmek için kullanılabilir. Dua, Müslümanların her an Allah’a yaklaşmasını sağlayan önemli bir ibadettir. İşte farklı durum ve ihtiyaçlara uygun dua örnekleri:

 1. Sınav Dua Örneği:
  • “Ya Rabbi, ilmimizi artır, bize öğrenmeyi kolaylaştır, sınavda başarı nasip eyle. Bütün zorlukları aşmamıza yardım et.”
 2. Sağlık Dua Örneği:
  • “Şifa veren Allah’ım, beni sağlık ve afiyet içinde yaşat. Bedenimi ve ruhumu koru. Her türlü hastalıktan beni muhafaza eyle.”
 3. İstiğfar Dua Örneği:
  • “Estaghfirullah, Rabbimiz! Geçmiş ve gelecek günahlarımızı affet. Bize merhamet et, rahmetinle muamelede bulun.”

Dua, kişinin kalpten gelen bir istekle Allah’a yönelmesidir. Bu örnekler, çeşitli yaşam durumlarına uygun olarak yapılabilecek duaları temsil eder ve Müslümanları günlük hayatlarında rehberlik eder. .

Peygamberimiz’in kısa duaları;

“Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet.” (İbn Mace)

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim)

“Ey kalplere egemen olan Allah’ım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi)

“Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai)

Peygamberimizden (sav) öğrendiğimiz dualardan sonra Kuran’ı Kerim ayetlerinde geçen dualar bulunmaktadır. Bu ayetler dua niyetine de ezberlenip okunabilir.

Kuran-ı Kerim’deki kısa dualar;

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’raf suresi, 126. ayet)

“Rabbim! İlmimi arttır.” (Taha suresi, 114. ayet)

“Rabbim! Beni tek başıma bırakma.” (Enbiya suresi, 89. ayet)

“…Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.” (Mümtehine suresi, 4. ayet)

“İşimi bana kolaylaştır.” (Taha suresi, 26. ayet)

Bir de özellikle çocukların okuduğu ve küçük yaşta öğretilen kısa dualar bulunmaktadır. Bu dualar bir işe başlarken, yemekten önce, ezandan sonra, nazar değmemesi için, tuvalete girip çıkarken okunan dualar gibi dualardır.

Rabbi Yessir Duası;

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr” (Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır)

Nazar Duası;

“Uizukumâ bikelimâtillâhittâmmeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin” (Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım)

Ezan Duası;

“Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd.”

Yemek Duası;

“Elhamdülillahillezi etamena ve sekana ve cealena müslimin. Allahümme barik lena fîh, ve etımnâ hayran minhü verzukna ve ente hayru’r-razikîn. Allahümme inna neselüke tamamen’nnimeti ve devame’l-afiyeti.

Tuvalete girerken okunacak dua;

“Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais” (Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım)

Bu duaların yanı sıra namazlarda devamlı olarak okuduğumuz kısa sureler ve dualar bulunmaktadır. Bu duaların bazıları Kuran’da da geçmektedir. Ayrıca bu dualar namazların dışında da okunabilir. Duaların anlamlarını öğrendiğinizde namazların dışında da bu namaz dualarını okumanın da ne kadar faziletli ve güzel olduğunu görebilirsiniz.

Sübhaneke;

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

* sadece cenaze namazlarında okunur.

Allahümme Salli ve Barik Duaları;

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

İhlas Suresi;

Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Kevser Suresi;

İnnâ a’taynâkel kevser
Fesalli lirabbike venhar
İnne şânieke hüvel’ebter

Asr Suresi;

Vel asr
İnnel insane le fi husr
İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

 

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor