Fatiha Suresi Anlamı Nedir?Reklam

Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim‘in ilk suresidir ve Müslümanlar tarafından önemli bir dua olarak kabul edilir. Surenin tam anlamı, insanların dilinden Allah’a yönelttikleri duaları ifade etmektedir.

Fatiha Suresi Hangi Olay Üzerine İnmiştir?

Fatiha Suresi, Mekke döneminde indirilen sureler arasında yer alır. Sahabe-i Kiram’dan elde edilen bilgilere göre, Fatiha Suresi, Mekke‘deki müşriklerin Hz. Muhammed‘e zulmetmeleri ve İslam‘a olan engellemelerinin artması üzerine inmiştir. Bu sure, Müslümanlara moral güç vermek ve sabırlarını sınanacakları dönemlerde Allah’a yönelmelerini hatırlatmak için indirilmiştir.

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin Ne Demek?

“Vel hamdü lillahi Rabbil Alemin”, Fatiha Suresi’nin ilk ayetidir ve “Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun” anlamına gelir. Bu ifade, Müslümanların Allah’a şükranlarını ifade etmelerini ve O’na övgüler sunmalarını sağlar. Alemler kelimesi, göklerde ve yerdeki tüm varlıkları ve yaratılmışları kapsayan geniş bir anlam taşır.

Fatiha Suresi, Müslümanların namazlarında okuduğu bir sure olduğu için büyük bir öneme sahiptir. Her namazda okunan Fatiha Suresi, Allah’a ibadet etmek, O’na bağlılığını ifade etmek ve O’ndan yardım dilemek isteyen bir müminin dualarıdır. Bu sure, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği simgeler ve insanların Allah’a olan teslimiyetini ifade eder.

Neden ruhuna fatiha okunur?

Fatiha Suresi, Müslümanların Allah’a yönelip dualarını ifade etmeleri için indirilen önemli bir suredir. İlk ayeti olan “Vel hamdü lillahi Rabbil Alemin”, “Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun” anlamına gelir. Bu sure, ibadetlerde okunması gereken bir sure olduğu için Müslümanlar arasında büyük bir öneme sahiptir ve Allah’a olan bağlılığı ifade eder.

 

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim’in birinci olan açılış suresidir. Fatiha suresinin türkçe okunuşu, anlamı, türkçe yazılışı, sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, Fatiha süresi konusu ve faziletini öğrenebilirsiniz.

Fatiha Suresinin Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2,3,4- Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.
5- (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6,7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Her namazda okuduğumuz ve Kuran-ı Kerim’de en çok okunan suredir. Namazlarda Fatiha suresini okumak vaciptir. Fatiha Süresi Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olmakla birlikte aynı zamanda bir duadır. Bu nedenle Fatiha okunduktan sonra “amin” denir. Amin demek; “Dualarımızı kabul buyur, böyle olsun, bizi eli boş çevirme” anlamlarına gelir. Amin demek Fatiha suresine ait değildir ve bir ayet de değildir. Birçok hadiste Peygamber Efendimiz’in (sav) Fatiha’dan sonra “amin” dediği ve böyle denilmesini öğütlediği ifade edilmiştir.

Fatiha kelime anlamı olarak “ilk, başlangıç, açan” demektir. Kuran-ı Kerim Fatiha’dan başlandığı için bu adı almıştır. Sureden önce nazil olan ayetler, ait oldukları surelerin parçalarıdır ve bu sureler Fatiha’dan sonra tamamlanmıştır.

Fatiha Suresi Konusu

Fatiha suresinin konusu için diyanet işlerinde Kur’an-ı Kerim’in “bilinmesi ve inanılması gerekenler” ve “yapılması gerekenler” diye ikiye ayrılmakta. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb alemi hakkında bilgiler, öğütler, misaller, hikmetler vardır. İkincisinde ise ibadetler, hayat düzeni gibi ameli, ahlakî hükümler vardır. Fatiha süresi bütün bunları ya sözü veya özüyle ihtiva etmektedir ya da bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır.

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha suresi fazileti o kadar çoktur ki, hakkında bir çok hadis rivayet edilmiştir;

Peygamber Efendimiz’in (S.a.v.) hadis-i şerifine göre; “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmizi)

Ebû Hüreyre (ra) rivayetine göre: Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Kim Fatiha şerife suresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır, eksiktir.”

Surenin şifa özelliği hadislerde belirtilmiştir;

“Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır” (Feyzü’l – Kadir)

Fatiha suresi faziletlerinden biride nazarlardan korumasıdır;

“Fatiha ile Ayetel kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez” (Deylemi)

Kuran’ın en büyük ve faziletli suresi Fatiha olduğu içinde ölmüşlerimizin arkasından da okunur.

“Sizden biri vefât ettiğinde onu fazla bekletmeyin! Onu serî bir şekilde kabrine götürün! Kabrinin baş ucunda Fatiha Suresi ve ayak ucunda da Bakara Suresi’nin sonu (Amenerrasulü) okunsun!” (Taberani)

Bu sure Kuran’ın özeti gibidir. Fatiha ile övgüye layık olan Allah’ın varlığı kabul edilir ve inanarak okuyanın Rabbine yaklaşılması murad edilir.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor