Hamilelikte Okunacak Dualar, Sureler ve Yapılan ZikirlerReklam

Hamilelik, annenin hayatında benzersiz bir dönemdir ve bu süreçte dualar, zikirler ve surelerle yapılan ibadetler, anne ve bebeğin sağlığına yönelik olumlu etkiler taşıyabilir. İşte hamilelikte okunan dualar, sureler ve yapılan zikirlerle ilgili önemli bilgiler:

Hamileyken Bebeğin Güzel Yüzlü Olması İçin Okunacak Dua

Hamilelikte bebeğin fiziksel ve zihinsel sağlığına dair endişeler taşıyan anne adayları, “Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-Arşil Azim” duasını okuyabilirler. Bu dua, bebeğin güzel yüzlü ve sağlıklı olması için yapılan bir niyazdır.

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar

Anne adayları, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için “Rabbi la tüziğ kulübena ba’de iz hadaytena ve hab lene min ledünke rahmeten innke entelvehhab” duasını sıkça okuyabilirler. Bu dua, bebeğin sağlığı ve korunması için yapılan bir niyazdır.

Sağlıklı Bebek İçin Okunacak Dualar

Hamilelik sürecinde anneler, bebeğin sağlığına yönelik endişelerini hafifletmek için “Ya Cami, Ya Mufattih, Ya Rezzak, Ya Fettah, Ya Kaviyy, Ya Kaviyy, Ya Fettah” gibi Esmaül Hüsna’nın isimlerini anabilirler. Bu isimler, sağlıklı bir gebelik ve doğum için Allah’a yapılan dualardır.

El-Musavvir Zikri Hamilelikte

Hamilelikte bebeğin fiziksel yapısının güzelliği ve mükemmelliği için “El-Musavvir” zikri okunabilir. Bu zikir, Allah’ın yaratıcı gücüne ve estetik mükemmeliyetine vurgu yapar.

Bebeğin Güzel Yüzlü Olması İçin Esmaül Hüsna

Hamile anne, bebeğinin güzellikle doğması için Esmaül Hüsna isimlerinden özellikle “El-Cemil” ve “El-Müzeyyin” isimlerini anabilir. Bu isimler, güzellik ve süsleme anlamına gelir.

Hamileyken Okunacak Dualar – Dinimiz İslam

İslam dinine göre, hamilelikte anne ve baba adayları, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, anne ve baba için de kolay bir doğum süreci için Rahman ve Rahim Allah’a dua etmelidirler.

Hamilelikte Okunacak Zikirler

Hamilelik sürecinde anne adayları, bebeğin sağlığı ve huzuru için düzenli olarak “Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar” gibi zikirlerde bulunabilirler. Bu zikirler, huzur ve şükür anlamına gelir.

Hamileyken Okunacak Dualar – Nihat Hatipoğlu

Hamilelikte dua pratiği, din bilgini ve vaiz Nihat Hatipoğlu tarafından sıkça vurgulanır. Anne adayları, Hatipoğlu’nun önerdiği duaları okuyarak bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için Allah’tan yardım dilerler. . .

 

Hamilelikte Okunan Dualar 

Saffât Suresi 100. Ayet

“Rabbi heb lî mines sâlihîn(e).” Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla.

Âl-i İmran Suresi 38. Ayeti 

“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(i).”

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

İbrahim Suresi 40 ile 41. Ayetler

“Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.”

Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur.

“Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb(u).”

Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı ve mü’minleri mağfiret et (günahlarımızı affet).

Furkan Suresi 74. Ayeti 

“Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(n).”

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.

Neml Suresi 19. Ayet

“.. gale rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(e).”

Ve: “Rabbim, bana, anne ve babama en’am buyurduğun ni’metlere şükretmekte ve Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına dahil et.” dedi.

Ahkâf Suresi 15. Ayeti

… gale rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn(e).”

Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben, Sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben (Sana) teslim olanlardanım.”

Bakara Suresi 128. Ayet

“Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm(ru).”

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor