Haram, Helal, Sevap, Günah Nedir?İslam dini, insanların yaşantıları ve davranışları üzerinde belirli kurallara sahiptir. Bu kurallar, helal, haram, sevap ve günah gibi kavramlarla ifade edilir. Bu terimler, Müslümanlar için yaşam rehberi olan İslam’ın etik ve ahlaki ilkelerini belirler. Bu makalede, helal, haram, sevap ve günah kavramlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Helal, Haram, Sevap, Günah Nedir?

Helal ve Haram:

Helal, İslam’a göre dine uygun, meşru ve temiz olan şeyleri ifade eder. Helal olan bir şey, İslam kurallarına uygun bir şekilde elde edilmiş ve tüketilmiştir. Örneğin, helal gıda, helal kazanç gibi kavramlar bu terimi kullanır.

Haram, ise İslam kurallarına aykırı, yasak ve günah sayılan şeyleri ifade eder. Haram olan bir şey, İslam hukukuna göre kesinlikle yasaklanmış ve Müslümanlar için sakıncalıdır. Alkol, domuz eti tüketimi gibi örnekler haram kavramına örnektir.

Sevap ve Günah:

Sevap, İslam’a göre hayırlı, iyi ve Allah’ın razı olacağı davranışların sonucunda kazanılan mükafatı ifade eder. Namaz kılmak, sadaka vermek gibi hayırlı işler sevap kazandırır.

Günah, ise İslam’a göre yasaklanmış, kötü ve günah sayılan davranışları ifade eder. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak gibi kötü davranışlar günah olarak kabul edilir.

Helale Haram Karışırsa Ne Olur?

İslam’a göre, helal ve haramın karışması durumunda, bu karışımın önceki duruma göre etkisi değişebilir. Eğer karışımın oranı çok küçükse ve kontrol edilemiyorsa, genelde buna bir sakınca bulunmaz. Ancak, bu durum, kişinin niyetine, kontrol etme imkanına ve durumun kaçınılmazlığına bağlı olarak değişebilir. İslam dini, kişinin maksimum çabayı göstermesini ve kendi kontrolünde olan durumlarda helali tercih etmesini ister.

Bu kavramlar, İslam‘ın etik ve ahlaki ilkelerini belirlemede temel rol oynar. Müslümanlar, günlük yaşantılarında bu kavramlara dikkat ederek, Allah’ın rızasını kazanmayı ve günahlardan kaçınmayı hedeflerler. . .

Helal ne demektir?

Helâl: Dinimizin yapılmasını uygun gördüğü, izin verdiği, onun kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan iş ve davranışlardır Temiz olan yiyecekler, çalışarak elde edilen kazanç helal işlerdir Allah Kur’an’da şöyle buyurur: “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin”(Bakara 168)

Haram ne demektir?

Dinin yapılmasını yasakladığı iş ve davranışlara haram denir Örneğin; Anne ve babaya karşı gelmek, başkasınınmalına zarar vermek, başkalarıyla alay etmek, sözünden dönmek, dedikodu yapmak, söz taşımak gibi söz ve davranışlar dinimizce haramdır.

İki türlü haram vardır:

1-”Haram li-aynihî” (Bizzat haram): Haram kılınma hikmeti olan kötülük, zarar, kirlilik ve pislik kendi özünde bulunan ve kendisinden hiç ayrılmayan maddelerdir. Meselâ, içki ve domuz etinin özündeki zararlar, haram kılınmasına müreccih olmuştur. Fakat hakiki sebep yine ‘nehy-i İlâhî’dir (Allah’ın yasaklamasıdır).

2-”Haram li-gayrihî” (Dolaylı olarak haram): Haram kılınma hikmeti kendisinde bulunmayan, hâricî ve dıştan bir sebeple, elde etme ve kazanma şekline göre haram kılınmış olan maddelerdir. Meselâ elma aslında helâl kılınmışken; çalınıp yenildiğinde, kul hakkını ihlâl hikmetinden dolayı haram olur. Kazanç, içinde alın teri ve hak ediş olmadığında haramdır.

Allah-u teala bizler için peygamberleri aracılığı ile bazı buyruklar bildirmiştir Bu buyruklardan bazılarının yapılmasını emretmiş, bazılarını ise yasaklamıştır Yapılmasını istediği şeyler iyi, güzel, doğrudur Bizim için hepsi yararlıdır Yapılmamasını istediği şeyler de kötü ve çirkindir Hem bizim için, hem de çevremize zararlıdır Bu nedenle haram davranışlardan mutlaka kaçınmamız gerekir.

Sevap ne demektir?

Sevap: Yapılan iyi bir iş karşısında Allah tarafından verileceğine inanılan ödüle denir Dinimize göre yaptığımız her güzel davranışın bir karşılığı vardır Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her güzel iş sevaptır Allah’a ibadet etmek, ders çalışmak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek, insanlara yararlı işler yapmak, anne, baba ve öğretmenlerimizi saygı duymak sevaptı.

Bunlar iyi, güzel, faydalı, Allah’ın rızasını kazanmaya sebep olacak ve Allah katında değer ifade eden davranışlardır.

Günah ne demektir?

Günah; Dince suç sayılan iş ve davranışlara denir Dinimize göre yaptığımız her kötü davranışın bir karşılığı vardır Dinimizin yapılmasını yasakladığı şeylerin yapılması durumunda günah işlenmiş olur Yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, dedikodu yapmak anne ve babaya saygısızlık, dinimizce günah sayılan davranışlardandır.

Bunlar kötü, çirkin, zararlı, Allah’ın hoşnut olmadığı ve Allah katında değer ifade etmeyen davranışlardır Bu nedenle bu davranışlardan mutlaka kaçınmamız gerekir.

Dinî bakımdan suç sayılan bir iş yapıldığında günaha girdi denir

Hadi Puan Ver
[Total: 4 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor