İmkânsız Aşklara Etkili Olan DualarHem büyülü hem de karmaşık olan aşk dünyası, zaman zaman imkansız görünen ilişkilere tanık olabilir. Ancak, duaların gücüyle birlikte, bazen imkansız gibi görünen aşklar da gerçekleşebilir. İşte imkansız aşklara etkili olan dualar

İlk olarak, Ayetel Kürsi’nin bu konuda büyük bir etkisi vardır. Bu dua, sevgilinin kalbine giden yolu açar ve engelleri kaldırır. Ayetel Kürsi‘yi her gün okuyarak, sevdiğiniz kişiyle aranızdaki mesafeyi azaltabilirsiniz.

Bir diğer etkili dua ise “Ya Vedud” duasıdır. Bu dua, sevgilinizin size olan aşkını artırır ve ilişkinizin güçlenmesine yardımcı olur. Ya Vedud duasını düzenli olarak okuyarak, sevgilinizin kalbini size daha da açabileceğinize inanabilirsiniz.

İmkansız aşklar için etkili bir Esma: da “Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim” duasıdır. Bu dua, Allah’ın merhametini çağırarak, ilişkinizin engellerini kaldırmaya yardımcı olur. Her gün bu duayı okuyarak, sevgilinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz.

Son olarak, “Ya Fettah” duası da imkansız aşklar için etkili olan bir duadır. Bu dua, kapıların açılmasını sağlar ve sevdiğiniz kişiyle aranızdaki engelleri kaldırabilir. Ya Fettah duasını düzenli olarak yaparak, sevgilinizle birlikte olmanız için engellerin azalacağına inanabilirsiniz.

mkânsız Aşklara Etkili Olan Dua

İmkânsız aşklar için okunması gereken dua vardır. Bu duanın her gün sabah ve akşam namazının kılınmasından sonra okunması durumunda sizin için imkânsız olan aşk gerçeğe dönüşmüş olur. Bunun sonucunda da aşık olduğunuz kişi size deliler gibi bağlanır. Aşağıda imkânsız aşklar için okunacak dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

  • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.

Birini Aşık Emek İçin Okunacak Dua

Birini aşık etmek için okunması gereken dualar bulunur. Bu duaların istenilen şekillerde okunması durumunda sevdiğiniz kişiyi kendinize etkili bir şekilde aşık edebilirsiniz.  Özellikle birini aşık etmede etkili olan dualardan birisi, Taha suresidir. Bu surenin aynı zamanda ceylan derisine veya kâğıda yazılıp okunması da duanın etkili bir şekilde sonuç göstermesine yardımcı olur. Bunun için birini aşık etmek isteyenler Taha suresini usulüne uygun olarak okumalıdır.

Birini Delice Aşık Etmede Etkili Olan Dua

Birini deliler gibi aşık etmek için muhakkak okunması gereken duanın medyumlar tarafından okunması gerekir. Çünkü okunacak duanın uzmanlar tarafından telaffuz edilmesi sonucunda dua etkisini daha kuvvetli bir şekilde göstermeye başlar. Bu yüzden etkili aşk duasını okumak isteyenler, bu konuda yetenekli ve hisleri kuvvetli olan medyumlara gitmelidir. Bu sayede okunan aşk duası kısa sürede kabul olur ve etkili bir şekilde sonuçlarını göstermeye başlar.  Böylece sevdiğiniz kişi size deliler gibi aşık olur.

Aşk Duaları Ne Zaman Kabul Olur?

Aşk dualarının kabul olma zamanı duanın okunduğu kişiye göre farklılık gösterir. Bunun dışında okunan aşk dualarının türü de duaların kabul olmasında etkilidir. Çünkü kısa sürede kabul olan aşk duaları okunduğu zaman hemen etkisini gösterir. Bu sayede duayı okuyanlar sevdiklerine 1 gün bile geçmeden kavuşmuş olur. Bunun için her zaman en etkili ve kısa sürede etkilerini gösteren aşk dualarının seçilmesi tavsiye edilir.

Aynı zamanda duaların kısa sürede kabul olmasında duaların okunduğu zaman da çok önemlidir. Özellikle sabah namazından sonra okunan aşk duaları hemen kabul olur. Bu yüzden bu zamanlara dikkat etmekte yarar vardır.

Sureler İle Birini Aşık Etme

Birini aşık etmede etkili olan sureler vardır. Bu surelerin istenilen zamanlarda okunmasından sonra edilen dualar hemen kabul olur ve insanlar sevdiklerine kısa sürede kavuşmuş olur. Birini aşık etmede okunması önerilen en etkili surelerden birisi de Fatiha suresidir. Bu surenin anlamının çok değerli olmasından dolayı istediğiniz kişinin aşık olmasında surenin yeri oldukça büyüktür.

Fatiha suresini okumak isteyenler, muhakkak abdest almalıdır. Abdestsiz bir şekilde okunduğu zaman edilen dualar asla kabul olmaz. Bu yüzden herkes abdest alarak Fatiha suresini iyi niyetler doğrultusunda okuyup istedikleri kişileri kendilerine aşık edebilir.

Sevenleri Kavuşturan Aşk Duası

En etkili ve kısa sürede sevenleri kavuşturan aşk duası vardır. Bu duanın okunmasından sonra çevresel ve ailevi sebeplerden dolayı bir türlü kavuşamayan aşıklar birbirlerine kavuşur. Bunun sonucunda da sonsuz bir aşk ortaya çıkar ve sevenler bir ömür boyu birbirlerine sımsıkı bağlanır. Aşağıda sevenlerin kavuşmasında etkili olan dua yer alır:

  • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente.

Uzaktakine Okunacak Aşk Duası

Uzakta aşık olduğunuz bir kişinin size de aynı duygular beslemesini istiyorsanız, okumanız gereken dualar vardır. Bu duaları abdestli bir şekilde gece yatmadan önce okumanız durumunda uzakta olan kişinin kalbine düşmüş olursunuz ve duayı okuduğunuz kişi sürekli sizi düşünür. Hep sizin yanınızda olmak ister. Bu yüzden bu duanın en kısa sürede etkisini göstermesi için muhakkak abdestli bir şekilde okumanız gerekir.

Aşağıda uzaktaki birine okumanız gereken dua yer alır:

  • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

 

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor