İşlerin Açılması İçin Dua (Rızık)Reklam

İşlerin açılması için dua etmek, hepimizin hayatında zaman zaman maddi ve manevi zorluklarla karşılaştığımız bir gerçektir. Ticaret yapanlar veya aile geçindirenler, her kim olursa olsun, hayatın sıkıntılı dönemlerine ve sorunlara düşebiliriz. Ancak Yaradan, bize bu sorunları verdiği gibi çözümünü de sunar. Tek yapmamız gereken dualarımızı samimiyetle yapmak ve “Allah’a teslim olmak” düşüncesiyle sürekli dua etmektir. Peygamber efendimiz, duaların mutlaka kabul edileceği ve gerçekleşeceği bir zaman olduğunu belirtmiş ve acele etmeden niyetimizi Allah’a iletmemizi öğütlemiştir. Ümitlerimizi kaybetmeden dualarımıza devam etmemizi buyurmuşlardır. Ayrıca Yüce Allah, duaların kabulüyle ilgili olarak “Eğer nimetime şükrederseniz, onu kesinlikle artırırım” buyurmuştur. Biz de umudumuzu kaybetmeden ve karanlığa teslim olmadan dualarımıza devam etmeliyiz. İnşallah kabul olacaktır.

“Rahman ve Rahim Olan Allah (C. C.)’ın adıyla; “Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil Azim ve bihamdihi estağfirullah. Ya Kafi ya Gani ya Fettah ya Rezzak ya Kerim ya Vehhap ya Zettavili ya Mecid”

Manası; Allah’ı hamd ile teşbih ederim. Büyük Allah’ı hamd ile teşbih ederim. Allah’tan bağışlanmamı isterim. Ey her şeye kâfi gelen. Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Ey suretleri, şekilleri, kapıları açan. Ey her canlının rızkının veren. Ey ihsanları bol olan. Ey bağışları çok olan. Ey geniş güç ve servet sahibi. Ey Yüce olan.

“Rahman ve Rahim Olan Allah (C. C.)’ın adıyla; bu Beyti’yi 7 defa okuyan kimsenin Allah işlerini kolaylaştırır, bağlı işlerini çözer. Allah (C. C.), kazancına, malına, ticaretine, bereket ihsan eder.

“Ve barik enallahümme fi cem’i kesbine ve hülle ugudel usri biyayuhin irtehat”

Rızkınızın bol ve bereketli olması için, işlerinizin kolaylığı için her gün 90 defa şu dua okunur;
“Allah’ü latıyfün bi ibadihi yerzuku meyeşaü ve hüvel kaviyyül aziyz”

Rızık, kısmet ve huzur kapılarını açan dua; Her gün 100 defa okumaya devam edilirse beklediği dilek ve hacet, kapıları sonuna kadar kendisine açılır.

“La ilahe illellah muhammedün rasulüllah (S. A. V.) Sadikul va’dül emin”

İmam-ı Cafer hazretlerinin sıkıntıya düştüğü zaman, okuyup, derslerinden kurtulduğu duası;
“Ya uddeti ınde şiddeti veya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü”

Manası; Güçlükle desteğim, sıkıntıda imdadıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle.

Rasulullah Salla’llahu aleyhi ve Sellem Efendimiz, bu suresini bin ayete denk olduğunu haber vermiştir. Her gün okursanız inşallah işleriniz açılacaktır.

“Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim. El-Hakümü’t-tekasür. Hatta zürtümü’l-mekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemün. Kella lev ta’lemune ilme’l-yakin. Le-tarevünne’l-cahim. Sümme letarevün-neha ayne’l-yakin. Sümme letüs’elünne yevme izin anin-na’im. ”

Tekasür suresini pazartesi ve çarşamba günleri 40 defa okuyan kişiye hiç ummadığı yerden nimetler gelir.

“Bismillahirrahmânirrahîm. “ Elhakümüt tekasür Hatta zürtümülmekabir Kella sevfe ta’lemun Sümme kella sevfe ta’lemun Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn Le teravünnelcehıym Sümme leteravünneha aynelyakıyn Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym . .

İşlerin Açılması , İşlerin İyi Gitmesi için Duası:

“Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, işlerimizi aç, bize bereket ve başarı ihsan eyle. Rızık kapılarımızı genişlet, işlerimizi kolaylaştır. Her adımda bize yardım et, güçlükleri bizim için kolaylaştır. İşlerimizi açık ve bereketli kıl. Bize başarı ve güzellikler nasip et. Her türlü sıkıntıyı ve engeli uzaklaştır. Dualarımızı kabul eyle, rızık ve bereketini üzerimize daim kıl. Amin.”

Hadi Puan Ver
[Total: 4 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor