İsmi Azam DuasıReklam

Kur’an-ı Kerim, İslam inancında büyük bir yer tutar ve müminler için kutsal bir kitaptır. İçinde pek çok ibadet öğretisi ve dualar yer alır. İsmi Azam duası da bunlardan biridir. İsmi Azam duası, Kur’an’da geçen ve Allah’ın en büyük ismi olarak kabul edilen bir dua formülüdür.

Diğer Konular

İsmi Azam Duasının Özellikleri

İsmi Azam duası, Allah’ın en büyük ismini içerdiği için çok önemli bir dua olarak kabul edilir. Yaratıcıya yönelen bu dua, kişinin dileği, niyeti veya ihtiyacı ne olursa olsun kabul olma potansiyeline sahiptir.

Duanın etkili olabilmesi için doğru şekilde yapılması önemlidir. İsmi Azam duası, önceden belirlenmiş belli bir formülü bulunmaktadır ve bu formülü takip etmek gerekmektedir.

İsmi Azam Duasının Anlamı ve Faydaları

İsmi Azam duası, Allah’ın en büyük ismini içerdiği için büyük bir manevi güce sahiptir. Bu dua ile kişi, Allah’a olan bağını güçlendirebilir ve dileklerini Allah’a iletebilir. İsmi Azam duasının kabul olması durumunda, kişinin istediği şey gerçekleşir ve dileği yerine getirilir.

Bununla birlikte, İsmi Azam duasının faydaları yalnızca maddi istekler üzerinde değil, manevi istekler üzerinde de etkilidir. Bu dua ile kişi, ruhsal açıdan da güçlenir, huzur bulur ve Allah’a yakınlaşır.

İsmi Azam Duasının Yapılışı

İsmi Azam duası, ayrıntılı bir şekilde internet üzerinde bulunabilir. Duanın yapılışı belli bir formatta ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, dua hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru bir şekilde uygulamak önemlidir. Dua yapılırken, ruh hali uygun olmalı, derin bir inanç ve samimiyetle yapılmalıdır.

Kişi İsmi Azam duasını yaparken, kalpte samimi bir bağlantı kurmalı ve niyetini açık bir şekilde dile getirmelidir. Dua sırasında Allah’ın en büyük ismini tekrar etmek ve niyetlerini dile getirmek gerekir.

ism-i Azam Kur’an-ı Kerim’dedir. Hangi ayetler olduğu gizli tutulmuştur. Rasulullah Efendimiz (S. A. V.);” İsm-i Azam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.” -İbni Mace- buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifte;” İsm-i Azam şu üç surededir; Bakara Suresi. Al’i-imran Suresi, Da-Ha Suresi” buyurmuşlardır.

İsm-i Azam duasıokumaya başlarken yapılaması hasen olan davranışlar

Haceti için İsm-i Azam duası okumak isteyen kişi öncelikle abdest almalıdır.
Tam bir teslimiyet ile; “acaba duam kabul olur mu?” vesvesesi taşımadan tereddütsüz salim bir kalp ile okumalıdır.

Dua etmek için; etrafta huşuyu bozacak bir şey olmayan temiz ve tenha bir yere çekilmelidir.
Mümkünse gece yarısı geçtikten sonra, seher vaktinde Allahu Tealaya ellerini ve gönlünü açarak samimi bir dille dua etmelidir.
Önce euzu besmele, Allahu Tealaya hamdu sena ve Rasulullah Efendimize (S. A. V.) selavat getirmelidir.

Allah Rasulunun (S. A. V.);” bu kişi İsm-i Azam ile dua etti” buyurarak işaret ettiği duaların toplanmış hali şudur;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme inni eseluke’l-hamdu la ilahe illa ente’l-mennanu ya hannanu ya mennanu ya bedia’s-semavati ve’l-erdı ya zel celali vel ikram. Ya Hayyu Ya Kayyum
La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine’z-zalimin. Allahumme inni eseluke bi enni eşhedu enneke entellahu la ilahe illa ente’l-ehadu’s-samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekunlehu kufuven ehad
Elif Lam Mim Allahu la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum ve ilahukum ilahun vahıdun la ilahe illa huve’r-rahmanur-rahim ya zel celali vel ikram ya erhame’r-rahimin
Allahumme inni eseluke bi enneke entellahu la ilahe illa ente’l-vahidu’l-ehadu’l-ferdu’s-samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad
La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir, la ilahe illallahu ve la havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azimi eseluke bismike’l-eazzu’l-ecellu’l-ekramu
Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi, la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir
Elhamdulillahi subhanallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyil-azim

İsm-i Azam duası okunduktan sonra şöyle dua edilir;

Allahumme ecib dağveti vegdi haceti bi rahmetike ya erhame’r-rahimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecmeıne âmin ya rabbe’l-alemin el’fatiha.

İsmi Azam duası, müminler için büyük bir öneme sahip olan ve Allah’ın en büyük ismini içeren bir dua formülüdür. Bu dua ile kişi, dua ettikten sonra Allah’ın izniyle isteğine erişebilir. Ancak, dua yaparken doğru formatta ve doğru niyetle yapmak önemlidir. İsmi Azam duası, hem maddi hem de manevi istekler üzerinde etkili olabilir ve kişiye ruhsal bir huzur ve güç verebilir.

Son olarak https://dualari.com.tr adresinde sizler için farklı dualara yer verdik, takip edin!

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor