İstihâre Namazı Nasıl Kılınır?stihâre namazı, İslam dini üzerinde önemli bir yere sahip olan bir dua ve ibadet şeklidir. Bu namaz, kişinin karar verme sürecinde Allah’a yönelerek rehberlik ve yardım istemesini sağlar. İstihâre namazı, bireyin bir konuda hayırlı olup olmadığını öğrenmek için kılınan özel bir namazdır.

İstihâre Duası Nasıl Niyet Edilir?

İstihâre duasının niyeti, içten ve samimi bir şekilde yapılmalıdır. Niyet, kalpten gelmeli ve Allah’a yönelik bir arayışı ifade etmelidir. İstihâre duasının niyeti şu şekilde yapılabilir:

“Yâ Rabbî! İstihâre namazına, şu konuda Senin rehberliğin ve yardımın için niyet ettim. Kararımı hayırlı kılmanı, bana doğru yolu göstermeni diliyorum.”

Bu niyetle istihâre namazına başlanır, bu süreçte dualar edilir ve kararın hayırlı olup olmadığı Allah’a bırakılır.

İstihâre Namazında Hangi Ayetler Okunur?

İstihâre namazında, Fatiha Suresi‘nin ardından Bakara Suresi’nin 285. ve 286. ayetleri okunur. Bu ayetler, kişinin Allah’a yönelerek karar almasında, rehberlik isteğini ifade eder. İstihâre namazında okunan ayetler şunlardır:

1. Bakara Suresi, 285. Ayet:

“Resulü, Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona inandı; müminler de; hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine inandılar. (Derler ki): Biz ayrım yapmayız; işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Son hedefimize varmak için, bizim günahlarımızı bağışla ve bizi kötü amellerimizden koru.”

2. Bakara Suresi, 286. Ayet:

“Rabbimiz! Yükümüzü ağır yapma. Unuttuğumuz ya da hata ile işlediğimiz günahlarımızı bize yükleme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi, ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri alma. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Bu ayetler, istihâre namazında kişinin Allah’a yönelik niyetini ve rehberlik talebini ifade eden önemli kısımlardır.

İstihâre Namazının Önemi Nedir?

İstihâre namazı, bireyin karar verme sürecinde Allah’a yönelerek rehberlik ve yardım istemesini sağlayan kutsal bir ibadettir. Bu namazın önemi, kişinin hayırlı bir karar almasını, Allah’ın yönlendirmesiyle doğru yolu bulmasını sağlamaktır. İstihâre, günlük hayatta karşılaşılan zorluklarda, önemli kararlarda veya belirli bir konuda bir seçim yapma aşamasında kılınabilir. Allah’a güvenerek, O’nun hayırlı olanı göstermesini talep etmek, Müslümanlar için büyük bir anlam taşır. İstihâre namazı, iman sahiplerine huzur ve güvenle karar almalarında rehberlik eden bir adımdır.

Peygamber Efendimiz (asm), bilhassa, “istihareden sonra kalpten geçen mânânın ve oluşan kararlılığın” hayra yorumlama açısından önemli olduğunu bildirmiştir.

İstihare İle İlgili Bir Kaç Hadis:

(Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [Hakim]

(İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) [Tirmizi]

“İstihare eden zarara düşmez.” (Buhari)

“Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buhari)

Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan mânâdadır.

İstihare Duası:

“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.”

Anlamı: “Allâh’ım, Sen’den hayır talep ediyorum, zira Sen birsin. Sen’den hayrı yapmaya kudret talep ediyorum, zira Sen vermeye kadirsin. Rabbim, yüce fazlını talep ediyorum, Sen her şeye kadirsin, ben âcizim. Sen bilirsin, ben câhilim. Sen gaybları bilirsin.

Allâh’ım, şüphesiz biliyorsun ki, bu iş benim dinim, hayatım ve sonum için hayırlıysa, bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu hakkımda mübarek kıl. Eğer bu iş bana dinim, hayatım ve âkıbetim için zararlıysa, onu benden çevir, beni de ondan çevir. Hayır ne ise, bana onu takdir et, sonra da bana onu sevdir” (Buhârî)

Kısaca Kılınışı:

Bu namaz sabah namazının sünneti gibi kılınır. Tek fark; 1 Rekatta zamlı sure olarak Kâfirun Suresi , 2 Rekatta zamlı sure olarak İhlas suresi okunur.
İlk rekatta Fâtiha ve Kâfirun Suresi okunur.
İkinci rekatta sadece Fâtiha ve İhlas suresi okunur.
Oturuşta ise diğer namazlarda olduğu gibi: Ettehiyyâtü , Allâhümme Salli , Allâhümme Barik , Rabbenâ duaları Rabbenââtina ve Rabbenâğfirlî okunur.
Ardından istihare duası yapılır. Tesbih isteğe bağlı olarak yapılır.
Namazı kıldıktan sonra dünya kelamı etmemek, sağ tarafa ve kıbleye doğru yatmak, uymaya çalışırken kalpten “Allah Allah” demek iyidir.
Bu namazı buradan okuyup, tatbik etmek isteyenlerden bir dileğimiz olacak, Yukarıdaki Peygamber efendimizin yukarıdaki duasını kendi sıkıntısına, problemine uyarlayıp kalbinden okuduktan sonra;3 ihlas ve 1 Fatiha’yı da başta Peygamberimize, sevdiklerine ve Zamanın Sahibine hediye eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun anlayacağı şekilde her şeyi aşikar göstersin, perdeleri aralasın diye Allah’a dua etsin. Dua esnasında:
Allah ile konuşur gibi dua etsin,
Etrafını saran melekleri hissetsin,
Dua esnasın da gözlerini kapatsın,
Boynunu büksün,
Allah’ın aciz bir kulu olduğunu hissetsin.
Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilinir.
Sammi olarak yapıldığı takdirde, kalbe doğuş olabilir, istihare sonucu bir ferahlık ve rahatlık olursa o işin hayırlı olacağına, sıkıntı ve darlık olursa olumsuz olacağına işaret edilir. Gündüz yapılacağı gibi, iyice konsantre olunabilmesi için geceleyin yatmadan hemen önce yapılması tavsiye edilir. İstihare için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı olmadığıda unutulmasın. Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir.
O kapısına geleni geri çevirmez. O’nun kapısı umutsuzluk kapısı değildir.

Hadi Puan Ver
[Total: 4 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor