Kadir Suresi Okunuşu Fazileti Türkçe DinleReklam

Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu ve meleklerin o gece, Rab’lerinin izniyle inip çıkarak her türlü işi düzenlediği ifade edilir.

Kadir Suresi, müminlere bu özel gecenin değerini anlamaları ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda bir çağrı niteliği taşır. Bu sure, inananlara bu mübarek gecede bolca dua etmelerini, Kuran okumalarını ve hayır işlerinde bulunmalarını önerir.

Kadir Suresi hangisi oluyor?

Kadir Suresi, Kuran-ı Kerim’in 97. suresidir. İslam inancına göre, bu surede Kadir Gecesi’nin önemi ve fazileti vurgulanmaktadır. Bu gece, Allah’ın kullarına büyük bir lütuf ve mağfiret sunduğu, duaların kabul edildiği bir zaman olarak kabul edilir.

Kadir Suresi, kısa olmasına rağmen, inananlara bu özel gecenin değerini anlamaları ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda önemli bir mesaj iletmektedir. Sure, inananlara bu mübarek gecede bolca dua etmelerini, Kuran okumalarını ve hayır işlerinde bulunmalarını önerir. Bu ibadetlerin, Kadir Gecesi’nin faziletini daha da artıracağına inanılır. .

Kuran-ı Kerim’de doksanyedinci sırada olan Kadir Suresi hakkındaki bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Kadir Suresinin türkçe okunuşu, anlamı ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, aynı zamanda kadr suresinin faziletini ve tefsirini öğrenebilirsiniz. Kadir gecesi zamanı ve kadir gecesi duası?

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Suresi Fazileti

Kadir suresinde Kuran-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Kadir suresinin mealine baktığımızda bunu görebiliriz.

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim)

Kuran-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği Kadir suresinin haricinde başka ayetlerde de geçmektedir.

“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.” (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)

Kadir Gecesi Duası

Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz. Aişe (ra) diyor ki:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” diye sordum.

Peygamberimiz (s.a.v.):

“Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua et buyurdu.

Kadir Gecesi Ne Zaman

Kadir Gecesinin zamanı ile ilgili bir çok hadis bulunmaktadır. Buhari ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Aişe’ye (ra)  isnad edilen ve Alak suresinde nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bundan dolayı Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur.

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhari)

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” (Buhari)

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!” (Buhari)

Kadir Suresi Tefsiri

Diyanetin tefsirine göre Kadir suresinde geçen “kadr” kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelmektedir. Özellikle Kuran’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere sureye bu isim verilmiştir.

Surenin 1. ayetinde Kuran’ın bu gecede, Bakara suresinde de ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Kadir suresinin 2. ayete cevap veren sonraki ayetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. ayeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtilir.

Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. 4. ayetteki “ruh”tan maksat Cebrâil’dir. Cebrail meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir.

5. ayette kadir gecesinin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder.

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor