Korkmamak için DuaKorku, hayatımızın bir parçasıdır ve her insanın zaman zaman karşılaştığı bir duygudur. Ancak, korku zaman zaman kontrolümüzü ele geçirir ve bizi etkiler. Bu durumda, korkuyu yenmek için dua etmek iyi bir seçenek olabilir.

Korkuya hangi sure iyi gelir? Evde korkmamak için dua

İslam’ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim, içinde birçok sure ve dua barındırır. Korkuyu yenmek ve evde huzurlu bir şekilde yaşamak için okunabilecek dua ve sureler bulunmaktadır. Bu sureler genellikle Rahman suresi, Felak ve Nas sureleri olarak bilinir. Bu surelerde Allah’tan korkularımızı gidermesini ve bizi korumasını dilemek yer almaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi için ilgili dua ve ayetleri araştırabilirsiniz.

Hiçbir Şeyden Korkmamak İçin Dua

Korkunun tohumları bazen yanlış ve gereksiz endişelerden kaynaklanır. Bu durumda ise uyumadan önce korkmamak için dua etmek iyi bir tercih olabilir. Allah, korkularımızı gidermeye yardımcı olabilir ve bizi huzura kavuşturabilir. Uyandığımızda daha güvenli ve huzurlu hissederiz.

Korku ve Vesvese İçin Okunacak Dua

Korkularımız bazen gerçekten de zihnimizdeki düşüncelerden kaynaklanır. İnsan zihninde küçük bir kaygı, zamanla büyüyerek korkuya dönüşebilir. Bu durumda, korku ve vesvese ile başa çıkmak için dua etmek önemli bir adımdır. Allah’tan, zihninizdeki negatif düşünceleri ve endişeleri gidermesini ve sizi korkularınızdan kurtarmasını dileyin.

Gece Evde Korkmamak İçin Dua

Özellikle geceleyin, pek çok kişi korkularıyla baş başa kalır. İçimizdeki karanlıkla yüzleşmekten korkarız. Ancak, gece evde korkmamak için dua etmek bize sakinlik ve huzur verebilir. Allah, gecenin korkularını ve endişelerini gidermek için yanınızdadır. O’na güvenin ve sizi korkutan her şeyden uzak tutmasını dileyin.

Sıkıntı ve Korku İçin Dua

Hayatımız boyunca sıkıntılarla ve korkularla karşılaşırız. Bu durumda dua etmek ve Allah’a güvenmek önemlidir. İslam dininde, zorluklarla başa çıkmak için dua etmek önemli bir ibadettir. Allah, sıkıntılarımızı giderip bizi kurtarabilir. İçinde bulunduğunuz zor durumdan kurtulmanızı dileyin ve güçlü bir şekilde dua edin.

İnsanlardan Korkmamak İçin Dua

Bazen korkularımız insanlardan kaynaklanır. Başkalarının bizi eleştirmesi, dışlanma korkusu veya kalabalık ortamlardan kaçınma gibi durumlar bizde endişe yaratır. İnsanlardan korkmamak için dua etmek bize moral ve güç verir. Allah’a, insanların etkilerinden uzak tutmasını ve bizi korumasını dileyin.

  • Uykuda Korkanlar için Peygamberimizin Öğretti Dua

Hâlid b. Velid (r.a.)’dan rivâyete göre o: “Ey Allah’ın Rasûlü, ben uykuda korkutuluyorum.” dedi. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şu duayı oku buyurdular:

“Allah’ın gazabına uğramaktan, O’nun cezâsından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.” (Ebû Dâvud, Tıb, 19; Tirmizî, Deavat, 93; Muvatta, Şear, 9; Müsned, II, 181; N. 57; VI, 6) Okunuşu: “ “Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni en yahdûrun.”

AYETEL KÜRSİ

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

  • Okunuşu

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” (Bakara suresinin 255)

  • Anlamı

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara suresinin 255)  

FELAK SURESİ

  • Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  • Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

NAS SURESİ

  • Türkçe Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- İlâhi’n-nâs.

4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

  • Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3 İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

korkuya yenik düşmek yerine dua etmek çok daha sağlıklı bir seçenektir. Allah’a güvenip O’na sığınarak korkularınızı yenmeyi deneyin. Kuran-ı Kerim‘de bulunan dua ve surelere yönelerek huzur ve sükunete kavuşabilirsiniz. Düzenli olarak dua etmek ve Allah’a güvenmek, hem korkularımızı yenmek hem de iç huzurumuzu sağlamak için önemlidir.

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor