Kur’an İnşirah Suresi – Anlamı – Fazileti TürkçeKur’an İnşirah Suresi, Kuran-ı Kerim’in 94. suresidir ve 8 ayetten oluşur. “İnşirah” kelimesi, Türkçe’de “genişletme” veya “kolaylık verme” anlamına gelir. Bu sure, müminlere zorluklar karşısında Allah’ın yardımını ve rahmetini hatırlatır. İnşirah Suresi‘nin Türkçe okunuşu ve anlamı, Müslümanlar için önemli bir ibret kaynağıdır.

İnşirah Suresi’nin Okunuşu

İnşirah suresi 94. sıradadır ve 30. cüzde yer alır. İnşirah kelime olarak “açılıp genişlemek, huzura kavuşmak” anlamlarına gelmektedir. Hz. Peygamber’in (sav) gönül ferahlığına ve huzura kavuşturulduğu bildirildiği için “İnşirah” adını almıştır. Bu sure daha çok “Elem Neşrah” adıyla bilinir.

Diyanete göre Elem neşrah suresinin konusu, Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’in (sav) manevi lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Peygamberimiz (sav) ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İnşirah Suresi Anlamı, Fazileti

İnşirah Suresi anlamı, hayatın zorluklarına karşı sabrın ve Allah’a olan tevekkülün önemini vurgular. Bu surede, Allah’ın kullarına yardım etme ve sıkıntılarını hafifletme vaadi bulunur. İnşirah Suresi’nin fazileti, müminlere her an Allah’ın yardımına sığınma bilinci kazandırarak manevi güç ve dayanıklılık sağlar.

Kur’an İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada’na ‘anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa’na leke zikreke
5- Feinne me’al’usri yüsren
6- İnne me’al’usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

Kur’an İnşirah Suresi Türkçe Yazılışı

Kur’an İnşirah Suresi’nin Türkçe yazılışı, yazılı olarak bu sureyi incelemek isteyenler için önemlidir. Türkçe yazılış, kelime ve cümle yapılarına odaklanarak surenin anlamını daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir.

İnşirah Suresi Anlamı (Diyanet)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

21/ İnşirah Suresi

21. İnşirah Suresi, Kuran-ı Kerim’de yer alan bu surenin numerik sıralamasını ifade eder. Sure, özellikle zorluklar ve sıkıntılar karşısında Allah’a yönelmek ve O’nun yardımını dilemek isteyenler için önem taşır.

Kur’an Dinle İnşirah Suresi Tefsiri

Diyanetin tefsirine göre İnşirah suresinin 1. ayettindeki “şerh-i sadr” kavramı, “kalbin ilâhi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duha suresinin devamı mahiyetinde olan bu ayetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

Surede, 2 ve 3. ayetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması” ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde en zayıf olanı “günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması” şeklindeki yorumdur.

Hz. Peygamber’in (sav) “adının ve sanının yüceltilmesi” ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler.

Rivayete göre inşirah suresi inince Hz. Peygamber (sav), 5 ve 6. ayetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, “Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!” buyurmuştu. .

Hadi Puan Ver
[Total: 2 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor