Mahkemeyi Kazanmak İçin Dua – Beraat Etmek İçin OkuMahkemeler, insanların hukuki konuları çözme ve adaleti arama sürecinde başvurdukları kurumlardır. Her ne kadar adaletin tecelli etmesi umutlansa da, mahkeme süreçleri birçok kişi için oldukça stresli ve zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, mahkemeyi kazanmak için dua etmek ve destek aramak oldukça yaygın bir uygulamadır.

Mahkemelerdeki davanın lehimize sonuçlanması ve adaletin sağlanması için Cübbeli Ahmet Hoca gibi birçok din alimi ve dua uzmanı, spesifik dini dualar tavsiye etmektedir. Davayı kazanmak için okunacak dua konusunda en sık tavsiye edilenler şunlardır:

“Yarabbi, hakkımızı ve adaletimizi korumanı ve mahkemede doğru sonuçlar elde etmemizi dileriz. İnşallah davamızı doğrulukla ve haklılıkla savunarak adaleti bulabileceğiz.”

Adaletin tecelli etmesi ve doğru sonuçların alınması için yapılan bir niyettir. Cübbeli Ahmet Hoca, bu duayı mahkemeye hazırlık sürecinde okunması gereken zikirler arasında önermektedir.

Mahkemede okunacak dua, kullanılan adil dua ile tanınır ve bu dua, Mahkeme Duası olarak bilinir. Bu dua, davayı kazanmak ve adaletin sağlanması için yapılan bir niyettir. Mahkemede okunacak dua, davanın başarılı bir şekilde sonuçlanması için Allah’a yönelik dualardan oluşur ve önceden yazılan bir vesile ile okunabilir.

Mahkemeyi kazanma duası, belirli bir sonuç elde etmeyi hedefler. Cübbeli Ahmet Hoca, bu konuda specific bir dua vermemiştir ancak duaların kalpten ve samimi bir şekilde yapılması gerektiğini belirtmektedir. Başarılı bir mahkeme süreci için, güçlü bir inançla ve samimiyetle dua etmek önemlidir.

Mahkeme sürecinde okunacak duaların etkili olabileceğini düşünen birçok insan vardır. Ancak, mahkemede okunacak dua yalnızca bir destek ve teselli kaynağıdır ve kesin bir sonuç garantisi sunmaz. Mahkemeye sunulan delil ve kanıtların gücü ve hukuki savunmanın kalitesi de sonucu etkileyen önemli faktörlerdir.

Mahkemeyi kazanmak için hangi esma okunur?
Haklı Olduğun Davayı Kazanmak İçin Okunur..

Her gün 117 defa ”Ya Müizz, Ya Zül Celali Vel İkram” okuyan kişi haklı olduğu davayı kazanır Allah’ın izniyle..

Beraat için okunacak dua özellikle de haksız nedenle hapishanede bulunan inançlı kimseler tarafından okunmaktadır. Yalnızca onlar tarafından değil onlar için de okunduğunu söyleyebiliriz. Beraat almak için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

ARAPÇASI;

Allahümme inni es elüke minhayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahü aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke min hü nebiyyüke Muhammedün sallallahü aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müstean(ü), ve aleykel belağ, ve lahavle vela guvvete illabillah.

TÜRKÇE ANLAMI;

Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.
Herhangi bir mahkemeden haklı olduğunuz için beraat etmek istiyorsanız yukarıda yer verdiğimiz duayı inanarak okumayı tercih edebilirsiniz.

Nihat Hatipoğlu Mahkeme Duası

Nihat Hatipoğlu mahkeme duası paylaştığından beri mahkeme duası oldukça popüler hale gelmiştir. Nitekim bu dua, haksız yere cezalandırılan ya da cezalandırılmak üzere olan kimseler tarafından sıkça okunmaktadır. Aynı zamanda haksızlığa uğradığı düşünülenler için okunması da makbuldür. Nihat Hatipoğlu tarafından tavsiye edilen bu dua aşağıdaki gibidir:

  • Ve iz ehaznâ mîsâkakum lâ tesfikûne dimâekum ve lâ tuhricûne enfusekum min diyârikum summe ekrartum ve entum teşhedûn. Summe entum hâulâi taktulûne enfusekum ve tuhricûne ferîkan minkummin diyârihim, tezâharûne aleyhim bil ismi vel udvân(udvâni), ve in ye’tûkum usârâ tufâdûhum ve huve muharremun aleykum ihrâcuhum e fe tu’minûne bi ba’dil kitâbive tekfurûne bi ba’d(ba’dın), fe mâ cezâu men yef’alu zâlike minkum illâ hızyun fîl hayâtid dunyâ, ve yevmel kıyâmeti yureddûne ilâ eşeddil azâb(azâbi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn.

Mahkemeyi Kazanmak İçin Dua Cübbeli Ahmet Hoca

Mahkemeyi kazanmak için dua Cübbeli Ahmet Hoca yayınlarında da sıkça sorulmaktadır. Nitekim inançlı kimseler, haksızlığa uğradıklarını düşündükleri olayların sonucunda yine Allah’a döner. Doğru olanın da bu olduğu söylenir. Mahkemeye çıkmadan önce kazanmak için aşağıdaki duayı 5 kez okumak yeterlidir:

  • Ve kâlû kulûbunâ gulf, bel leanehumullâhu bi kufrihim fe kalîlen mâ yu’minun. Ve lemmâ câehum kitâbun min indillâhi musaddikun limâ meahum, ve kânû min kablu yesteftihûne alellezîne keferû, fe lemmâ câehum mâ arafû keferû bihî, fe la’netullâhi alel kâfirîn. Ve izâ kîle lehum âminû bi mâ enzelallâhu kâlû nu’minu bi mâ unzile aleynâ ve yekfurûne bi mâ verâehu ve huvel hakku musaddikan limâ meahum kul fe lime taktulûne enbiyâallâhi min kablu in kuntum mu’minîn.

Hâkimin Yüzüne Okunacak Dua

Hâkimin yüzüne okunacak dua ile birlikte olası bir olumsuz kararı lehine çevirmek mümkün olabilir. Bunun için İslam alimleri tarafından aşağıdaki dua tavsiye edilir:

DUANIN ARAPÇASI;

  • Hâfizû alâs salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn (kânitîne). Fe in hıftum fe ricâlen ev rukbânâ (rukbânen), fe izâ emintum, fezkurûllâhe kemâ allemekum mâ lem tekûnû ta’lemûn (ta’lemûne). Vellezîne yuteveffevne minkum ve yezerûne ezvâcâ (ezvâcen), vasıyyeten li ezvâcihim metâan ilel havli gayre ıhrâc (ıhrâcın), fe in harecne fe lâ cunâha aleykum fî mâ fealne fî enfusihinne min ma’rûf (ma’rûfin), vallâhu azîzun hakîm (hakîmun).

TÜRKÇE ANLAMI;

  • Salâvât’a (Allah’tan gelen nurlara, namazlara) ve salât-ı vusta’ya hafîz olun (koruyun, bu namaza kesintisiz devam edin). Ve kalkın, Allah için kânitin olun (Allah’ın huzurunda huşû içinde ve saygı ile uzun süre durun)! Fakat eğer (hayatî bir tehlikeden) korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekte iken (namazınızı kılın). Nihayet emin olduğunuz zaman, (Allah’ı nasıl zikredeceğinizi) siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde, artık Allah’ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların, eşleri için, (evlerinden) çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer (eşleri, kendi arzularıyla evlerinden) çıkarlarsa, o taktirde, kendileri için maruf olarak (örf ve adete uygun olarak) yaptıkları şeyler konusunda, artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah, Azîz’dir(üstündür), Hakîm’dir (hüküm sahibidir).

Mahkeme Duası, 6666 Mahkeme Duası

Herhangi bir nedenle mahkemeye düşen, hakkında dava açılan  fakat haklı olan kişiler 1 defa Yusuf Suresini okumalıdır. Ardından ise Yusuf Suresi 21. ayeti 6666 defa okumalıdır.  6666 defa okunan Yusuf Suresinin 21. ayeti mahkemeye çıkan, hakkında dava açılan kişi tarafından okunması tavsiye edilir.

Yusuf Suresi 21. Ayet

21. Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

Yusuf Suresi 21. Ayet Türkçe Meali

21. Onu satın alan Mısırlı, eşine dedi ki: “Buna güzel bak. Bize faydalı olabilir, ya da evlat ediniriz.” Yusuf’u böylece oraya yerleştirdik. Ona rüyaların tabirini de öğrettik. Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizler için en etkili sonuç olan duaları paylaşıyoruz.. dualari.com.tr adresini takip etmeye devam edin..

Hadi Puan Ver
[Total: 3 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor