Mülk Suresi Arapça ve Türkçe OkuReklam

Mülk Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 67. Suresidir ve insanlara gerçeklerle dolu mühim mesajlar ileten bu kutsal sure, her Müslüman için önem taşır. İnsanı düşündüren ve ona yol yayınlayan bu sureyi Arapça yada Türkçe olarak okumak, manalarını algılamak açısından büyük bir değere sahiptir.

Mülk Suresi, kısa olmasına karşın sonsuz bir anlam yükü taşıyan bir suredir. Arapça okumak, surenin özgün dilindeki melodiyi duyumsamak ve Kuran’ın asli dilinin güzelliğini hissetmek açısından önemlidir. Bu sayede, Rabbin büyüklüğünü daha iyi kavrayabilir ve kendinizi O’nun huzurunda hissedebilirsiniz.

Ancak, Arapça anlamış olmayan birçok Müslüman için Türkçe okumak da önemlidir. Çünkü Mülk Suresi, insanlara düşünmeleri ve hayatlarını değerlendirmeleri için bir fırsat sunar. Surede geçen mesajları kavramak ve hayata uyarlamak için Türkçe okumak, anlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Mülk Suresi’ni okurken, içerdiği mesajları düşünmelisiniz. Sure, insanlara dünya yaşamının geçici olduğunu hatırlatırken bununla birlikte insanlara Allah’ın kudretini ve rahmetini gösteriyor. Hayatımızda haiz olduğumuz her şeyin Allah’ın lütfu bulunduğunu ve onun isteği dışında hiç bir şeyin gerçekleşmeyeceğini anlamamız önemlidir.

Sureleri doğru bir biçimde kavramak ve yaşamımıza icra etmek, insanın en önemli sorumluluklarından biridir. Mülk Suresi, insanlara ahiretteki hesap verme bilincini hatırlatırken hem de dünya yaşamının bir imtihan olduğunu da hatırlatır. Bu nedenle, insanların daha iyi bir dünya ve ahiret hayatı için doğru eylemlerde bulunması gerekmektedir.

Mülk suresi Arapça ve türkçe meali oku dinle

Mülk Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1.Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
2.Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).
3.Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).
4.Summerciıl basara kerrateyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).
5.Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).
6.Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).
7.İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).
8.Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).
9.Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
10.Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
11.Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).
12.İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).
13.Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
14.E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).
15.Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

16.E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).
17.Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).
18.Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).
19.E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).
20.Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).
21.Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).
22.E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
23.Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
24.Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).
25.Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
26.Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
27.Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).
28.Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).
29.Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).
30.Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).

Mülk Suresi’nin hem Arapça hem de Türkçe okunması, bu mübarek surenin önemini anlamak ve mesajlarını kavramak açısından önemlidir. Suredeki anlam dolu mesajları hayatımıza uygulayarak daha iyi bir Müslüman olabiliriz. Allah’ın kudretini ve rahmetini düşünerek, dünya ve ahiret hayatında başarılı olabileceğimize inanmalıyız. Mülk Suresi‘yle birlikte Kuran’ı Kerim‘i okurken, manalarını anlamaya ve yaşamımıza aktarmaya gayret etmeliyiz.

Web sitemizin anasayfasında bir çok dua ve surelere ulaşabilirsiniz : https://dualari.com.tr

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor