Müşteri Bolluğu İçin Hangi Dua Okunur?Müşteri bolluğu için hangi dua okunur diye merak ediyorsanız Kur’an-ı Kerim’de bereketi ve bolluğu artıran birçok ayet vardır. İslam dininde ticaretin yeri çok önemlidir. Helal yoldan elde edilen kazanç kişiye hem mutluluk verir hem de aile saadetini artırır. Helal kazanç giren bir evde bereketin azalması söz konusu olmaz.

Ticaretle uğraşan kişilerin kazançlarını artırmak ve müşterilerini çoğaltmak istemeleri en doğal haklarıdır. Bunun için de farklı yollar deneyebilirler. Ancak en etkili yol duadan geçer. Yüce kitapta yer alan birçok ayet, bereketi artıran bir özelliğe sahiptir. Müşteri bolluğu için hangi dua okunur sorusuna yanıt arayanlar, cevabını bu ayetlerde bulabilirler. Özellikle Bakara suresinin ayetleri, rızık için okunabilecek adeta sihirli cümlelere sahiptir.

Hızlı Satış Yapmak İçin Dua

İş yerinin bol müşteri alması ve bol kazanç sağlaması için Allah’ın ismi Ya Fettah ve Ya Rezzak kelimelerinin yazılarak dükkana ya da iş yerine asılması gerektiği söylenir. Bu aşamada iş yeri her açılışında Besmele ile açılmalı ve dua edilmelidir. Allahın ismi Fettah ve Ya Rezzak 797 kez zikredilerek hızlı satış ve bol müşteri için dua edilir. Bu zikre devam edenlerin de hayırlı ve bol kazanç elde ettiğine inanılmaktadır.

Peygamberimizin Rızık Duası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hazreti Ali’ye rızık duasını öğretmiştir. Bu dua Allahümmekfini bi helalike an harmike veğnini bi fadlike ammen sivake’dir. Anlamı da; Allah’ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme’dir.

Dükkânınıza gelen müşterinin artması demek, işletmenizin bereketinin de artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle her türlü bereket duası bu amaç ile okunabilmektedir. İş yerinizin bereketini arttırmak ve müşteri sayınızı sürekli çoğaltmak için şu dualardan faydalanabilirsiniz:

  • Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak. Ve eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.

Bu duaya Rızık ve Bereket Celbi de denmektedir. Rızık ve Bereket Celbi, günde 3 kez ya da 7 kez okunmalıdır. Aynı zamanda istenirse bir kâğıda yazarak iş yerinize de asabilirsiniz. Eğer iş yerinize bu duayı asmayı düşünüyorsanız, duayı yazma işini Perşembe günü yazılmalıdır. Her duayı yazarken geçerli olacağı gibi bu duayı yazarken de misk ve safran kullanabilirsiniz.

  • Allahümme Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya hayyu ya gayyum Muhammedin Resullullah sadikul va’dül emin. İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke Allahümme Bismikel azimel azam en terzugni rızgen helalen tayyiben bi rahmetike ya Erhamerrahimin.

Duanın günlük okunması gerekmektedir. Her gün işleriniz başlamadan evvel 7 kez okumalısınız. Bu dua da yazılarak iş yerinize asılabilecek dualar arasındadır.

  • Allahu ekberu kebira velhamdüllillahi kesira ve sübhanallahi bükraten ve esila. Ya rezzakü rizkan kesira.

Bu duayı her gün 3 kez okumalısınız ve bunu kendinize alıştırmalısınız. Bu sayede müşteri bereketiniz artar ve kazancınız bollaşır.

  • İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn.

Günde 10 kez okunan bu dua müşteriyi arttırır ve bol kazanç elde etmenize vesile olur.

Dükkanın Rızkını Artırmak İçin Dua

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben  Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu  Ve in kâne kâriben yessirhü  Ve in kâne kalîlen kessirhü  Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi. . . 

Müşteri Bolluğu için Okunabilecek Esmaül Hüsnalar Hangileridir?

Bereketli müşteriler için okunacak esmalar, Ya Fettah ve Ya Rezzak’tır. Bu ikisinin bu sırayla okunmaları gerekir. Fettah iyilik kapılarını açan, Rezzak da bol rızık veren anlamını taşır. Bu iki Esmaül Hüsnanın art arda ve 797 kez okunması gerekir. Ancak her gün bu sayıda okunursa tesirli olabilir.

Müşteri Bolluğu İçin Edilecek Dualar Nasıl Okunmalıdır?

Bereket dualarının okunuşu, tercihen abdestli olarak yapılmalıdır. Abdest alınmasından sonra da, kişinin bereketi ne için istiyorsa ona niyet etmesi gerekir. Allah’ın da izniyle, içtenlikle edilen dualar kabul olacaktır.

Müşteri Bolluğu İçin İş Yerine Asılacak Dua Nasıl Okunur?

İş yerine bereket için asılacak dua, şöyle okunur:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin.

Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Anlamı: Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Karınca duası, dükkana gelecek müşterilerin bolluğu için duvara asılması tavsiye edilen en tesirli dualardan biridir.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor