Namaz Kılmanın FaydalarıReklam

Namaz kılmanın faydaları saymakla bitmez. Hem maddi hem de manevi açıdan kişiye çok faydası vardır. Dinin direği olarak bilinen bu ibadeti genç yaşlı demeden herkes yerine getirebilir. Günlük 5 vakit namaz kılmak insanları manevi dünyada olduğu gibi maddi açıdan da ferahlatır.

İnsanlardaki ahlakı güzelleştiren, olumlu düşüncelerin vuku bulmasını sağlayan en güzel ibadetlerdendir. Kişilerin ihtiraslarını frenlemede etkili olduğu gibi onlar için hayırlı kapılar da açılmasında etkilidir.

Fiziksel olduğu gibi ruhsal olarak kişileri rahatlatması namaz kılmanın faydaları arasında yer alır. Allah namaz kılan kullarının günahlarını affeder. Ancak namaz sırf kılmak için kılınmamalıdır. Yani usulünü bilmek ve buna göre eda etmek gerekir. Namazda kalpten edilen her dua Allah katında karşılık bulur.

Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir ?

Bedeniniz ve Zihninizi Dinlendirin
Namaz, Stresi Azaltır
Zihinsel Odak ve Konsantrasyonu Artırır
Namaz, Zihinsel Gelişimi Destekler
Bedenin Esnekliğini Artırır
Namaz, Esnekliği Geliştirir
Düzenli Bir Hayat Tarzı Oluşturur
Namaz, Disiplini Sağlar
Namaz, Ruhsal Dengeyi Sağlar
Ruhunuz dinlenir.

Namaz kılmanın birçok faydası vardır. Bedeninizi ve zihninizin dinlenmesine yardımcı olan namaz, stresi azaltır ve sizi sakinleştirir. Ayrıca zihinsel odak ve konsantrasyonu artırır, bedenin esnekliğini geliştirir ve düzenli bir hayat tarzı oluşturmanıza yardımcı olur. En önemlisi, namaz size ruh huzuru verir ve ruhsal dengeyi sağlar. Bu nedenle, düzenli olarak namaz kılmak hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecektir.. Namaz, sadece bir ibadet şekli değildir. ALLAH c.c yardım istemektir..

 

Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde işâret olunmuştur:

اِقِمِ الصَّلوَةَ اِنَّ الصّلوةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
“…Namaz kıl. Zira namaz insanı fahşâ ve münkerden, yani, her türlü kötü ve çirkin işlerden alıkor…” (Ankebut, 29/45)

Hadîs-i şerîfte de meâlen: “Namaz dînin direğidir. Kim namazını kılmaya devam ederse, dînini yıkılmaktan korur, muhafaza eder. Kim de onu terkederse, dinî hayatın direğini yıkar, dindarlığını muhafaza edemez hâle gelir.” buyurulmak suretiyle, bu husus veciz bir şekilde beyan edilmiştir.

Namazın insana Allah’ı nasıl hatırlatıp onu her türlü kötülüklerden nasıl alıkoyduğunu biraz daha açıklayalım: Namazını devamlı kılan bir kimse, sabahleyin erken kalkar, sabah namazını kılmak ve Allah’a olan borcunu ödemek için, önce abdest alır. İçini ve dışını temizler. Kalbinde bir kötülük varsa onu atar. Temiz bir kalb ve temiz bir vücudla Allah’ın divanına çıkar, huzurunda durur, namazını kılar. Bundan sonra işine gider. İş esnasında huyu, suyu, sözü sohbeti başka başka insanlarla karşılaşır. Bunlardan iyi ve kötü pek çok söz işitir, insan olması hasebiyle zaman zaman kalbine kötü düşünceler gelir. Hırs, hased, kin, intikam hisleriyle dolar. Bunların bir kısmının te’sîri altında bir şeyler yapmaya karar verdiği ve yapmak için hazırlığa da giriştiği bir sırada, müezzinin Allahu Ekber diyerek öğle namazına çağırdığını işitir. İşte o zaman kalbi kin ve intikam, hırs ve hased ile dolu olan insan, kalbindeki bütün bu kötü hisleri bir tarafa atarak namaza koşar. Yine temiz bir kalb ve temiz bir vücud ile Allah’ın huzuruna durur. Namaz onun imdadına yetişmiş, herhangi bir kötülük işlemesine fırsat vermeden Allah’ın huzuruna çıkarmıştır. Namazın bu imdadı ona ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde de yetişir. Artık o insan için, kötülük yapmaya ve düşünmeye zaman kalmamıştır. Beş vakit namaz ona bu fırsatı vermez. Çünkü bir vakit namazın kalbinde bıraktığı te’sir kaybolup gitmeden diğer bir vaktin namazı gelip girer. Bu sebeble namaz kılmakta devamlı olan bir insanın kalbinde Allah sevgisi ve korkusu hiç eksik olmaz. Böyle bir kalbten de kötülük sâdır olması beklenemez.

2. Namaz, mü’minin günlük hayatını da düzenler. Günde beş vakit, belirli vakitlerde Allah’ın huzurunda bulunma zarureti, insanı belli bir düzen ve disiplin içinde yaşamaya sevkeder. İşlerini, namaz vakitlerinin hâsıl ettiği zaman dilimlerine göre tanzime mecbur eder. Böyle düzenli ve disiplinli bir şekilde yapılan çalışmalar ise, insanı hayatta huzurlu ve başarılı kılar.

3. Her namaz, sahibine nefsini murakabe, muhasebe ve kontrol melekesini de kazandırır. Sık sık müdür veya müfettiş huzuruna çağrılan bir memur, nasıl görevinde dikkatli davranır, işlerini muntazam bir surette yürütürse, bunun gibi günde en az 5 sefer Hâlikının huzuruna çıkan bir insan da, bütün işlerini hatâ ve yanlışlığa meydan vermeyecek şekilde yapar.

4. Namaz kılan bir mü’min, kalben müsterihtir, ruhen kuvvetli, mânen güçlüdür. Hayatı boyunca, vazifesini hakkıyla yerine getirmiş olmanın huzuru ile yaşar.

5. Beş vakit namazını kılan kimseyi, cennetine koyacağına dair Allah Teâlâ’nın vaadi vardır. Yeter ki kılınan namazlar, sırf rızâ-yı İlâhî için olsun ve erkân ve âdâbına riayet edilerek eksiksiz yapılsın. “Cennetin anahtarı namazdır.” hadîs-i şerîfi, bu İlâhî va’di te’yid etmektedir. Yanlış anlaşılmasın, bu ifade, namaz kılmayan kimse Cennete giremez demek değildir. Allah isterse, kulunun râzı olduğu bir iyiliğinden veya İslâmî bir hizmetinden dolayı, onun bütün günah ve kusurlarını, ibâdet borçlarını afvedip Cennetine koyabilir. Bu, tamamen O’nun lütuf ve merhametine kalmış bir husustur. Fakat namaz ibâdetini mâna ve ruhuna uygun şekilde eksiksiz olarak yerine getirene ise, Allah, Cennetini va’detmiştir. Va’dinden dönmek O’nun şânına yakışmaz.

6. Günde 5 vakit namaz kılmak, aynı zamanda küçük günahlar için bir kefârettir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), 5 vakit namazı vaktinde kılan kimseyi, günde 5 defa evinin önünden akan bir nehire girip yıkanan kimseye benzetir ve sonra şöyle buyurur: “Günde 5 defa suda yıkanan kimsenin bedeninde kirden ve pastan bir eser kalır mı? İşte namazını kılan, günde 5 vakit Rabbinin huzurunda başını secdeye koyup rahmetine iltica eden kimse de böyledir. Allah böyle kimselerin günahlarını afveder. İsterse günahları köpükler kadar çok olsun.” Bir başka hadîs’te de şöyle buyrulur: “Namazını vaktinde kılan kimsenin iki namaz arasındaki küçük günahlarını Allah Teâlâ afveder.” Namaz için abdest alan kimse, abdest uzuvlarını yıkadıkça, o uzuvlarla işlenen küçük günahların suyla birlikte yıkanıp gideceği de yine rivayetlerde gelmiştir.

7. Rükünlerine ve âdâbına tam riayet edilerek kılınan 5 vakit namazın, kıyâmet gününde sâhibi için bir nur, hüccet ve delil olacağı ve onu kabirde karanlıklardan ve azabtan ve haşir mahkemesinde de hesabın zorluklarından kurtaracağı yine hadîs-i şerîflerin beyanından anlaşılmaktadır. Bundan daha büyük bir lütuf ve ihsan olur mu?

8. Namazın dünyevî ve uhrevî en mühim faydalarından birisi de namaz kılan kimsenin bütün dünyevî iş ve çalışmalarının güzel bir niyetle ibâdet hükmüne geçmesidir. İnsan namazını kılarak Allah’ın hukukunu yerine getirirse, geçimini helâl yerden te’min etmek niyetiyle yapacağı bütün gayret ve çabaları âhireti açısından boş ve faydasız bir dünyevî çaba olmaktan çıkar, ibâdet hükmünü alır. Artık o insanın bütün ömrü, bir ibâdet hâli içinde geçer. Hiçbir gayret ve çalışması Allah katında zâyi olmaz, boşa gitmez. Eğer o kimsenin geçimini te’min için çalıştığı iş, umumun menfaatini de alâkadar eden bir meşgale ise, o şahıs yaptığı işin neticesinden istifade eden umum insanlar adedince de sevabları kazanır. İşte bu büyük kazancın tek bir şartı vardır. O da farz olan namazlarını kılmak, ciddî bir mâzeret olmadan namazlarını geciktirerek kazaya bırakmamaktır. Namaz kılan kimsenin bütün dünyevî çalışmalarının ibâdet hükmüne geçmesi sırrı, kişide çalışmaya, insanlara faydalı olacak hizmetlerde bulunmaya karşı ciddî bir şevk ve heyecan meydana getirir. Bu sebeble, insan ihtiyarlasa bile ailesinin maişeti için çalışmaktan, gayret ve faaliyette bulunmaktan geri durmaz. Fütûr ve tembelliğe düşmez. “Artık ihtiyarladım. Bir köşeye çekilip sadece âhiretime çalışayım.” diye düşünmez. İnsanlığa ve aile ferdlerine daha faydalı olmak için çalışır, çabalar. Çünkü, bilir ki, namazlarını kıldığı için bütün dünyevî çalışmaları da ibâdet hükmünü almaktadır.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor