Öksürük İçin DuaÖksürük, herkesin yaşadığı bir boğaz sorunudur. Bazı durumlarda öksürük hastaneye gitmeye bile sebep olabilir. Öksürüğün geçmesi için tıbbi tedaviye başvurmak önemlidir. Ayrıca dua etmek de Allah’ın şifasını getirecektir. .

Öksürük İçin Okunması Gereken Dua

Aşağıda verilmiş olan ayeti kerimeleri üçer defa bir bardak uysun içerisine okuyun ve için. Yahut duayı üç defe okuduktan sonra öksürüğün geçmesini istediğinizi söyleyin ve duanızı bitirin.
  • Bismlllâhirrrahmanirrahim “Ve yeşfl sudûre kavmin müminin ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minin. Fini şlfâün linnâsi inne fi zâlike le âyeten li-kavmin yetefek-kerûn ve nünezzilü mine’l-Kur’ani mâ hüve şifâün ve rah-metün li’l-mü’minîn ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li’l-lezhine âmenû hüden ve şifâün.
  • Bismillahirrrahmanirrahim. “Kul len yusîbenâ illâ mâ keteb, allâhü lenâ Hüve Mevlânâ ve ‘alellâhî felyetevekkeli’l-mü’minûn (Tev-be,51)
  • Bismillahirrrahmanirrahim. “Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve ve in yüridke bi hayrir felâ radde lifadlihî, yu-sîbü bihî men yeşhaü min ‘ibâdihî ve hüve’l-Ğafû-rur’r-Rahîm. ” (Yûnus, 107)
  • Bismillahirrrahmanirrahim. “İnnî tevekkeltü ‘alallâhi Rabbî ve Rabbiküm vemâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne rab-bi ‘alâ sıratın müştekim. ” (Hûd, 56)
  • Bismillahirrrahmanirrahim. “Ve ke’eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve’s-Semi’ul-Alîm. ” (Ankebût, 60)
  • Bismillahirrrahmanirrahim. “Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba’dihî ve Hüve’l-Aziz’ül-Hakîm. ” (Fâtır, 2)
  • Bismillahirrrahmanirrahim. “Ve lein se’eltehüm men halekâ’s-semâvâti vel’ar-da leyekûlunnallâhü, kul efereeytüm mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşife-tü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtürahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelü’l-metevekkilûn. ” (Zümer, 38)

Her sıkıntımızda Allah’a dua eder ve O’ndan yardım bekleriz. Duaların Allah’ın izniyle hiçbir kapıyı açamayacağı yoktur. Bugün bebekler için öksürük duası olarak önerilen en etkili duaları sizler için listeledik. Öksürüğü kesen dua, her hastalıkta olduğu gibi öncelikle manevi dua yapmalı ve ardından sebepleri göz önünde bulundurarak fiili duayı gerçekleştirmeliyiz. Fiili dua ise doktora başvurup onun tavsiyelerini dikkate almaktır.

Öksürüğe İyi Gelen Dua Türkçe Okunuşu

“Bismlllâhirrrahmâni’rrahim. Ve yeşfi sudûre kavmin mü‘minine. Ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmeten lil mu’minine. Yehrucu min hutûnihâ şerâbun muhtelifun elvânuhu fihi şifâün linnâsi, inne fi zâlike leâyeten likavmin yetefekkerûn. Ve nünezzilü minel Kur’âni ma hüve şifâun ve rahmetun lil mü ‘minine. Ve izâ meriztü fehuve yeşfinî. Kul huve lillezîne âmenû hüden ve şifâün.”

Öksürüğe İyi Gelen Dua Anlamı

“Mü’minlerden bir topluluğun gönüllerine şifâ versin!” (Tevbe, 14)

“Gönüllerde olan dertlere bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet (olan Kur’ân) gelmiştir.” (Yûnus, 57).

“Onların (o arıların) karınlarından, renkleri muhtelif bir içecek çıkar ki, onda insanlar için bir şifâ vardır. Şüphesiz ki bunda, düşünecek bir topluluk için kesin bir delil vardır.” (Nahl, 69).

“Hem Kur’ân’dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, mü’minler için bir şifâ ve bir rahmettir.” (Isra, 82).

“Hem hastalandığım zaman da bana O şifâ verir!” (Şûarâ, 80)

“De ki: ‘O, îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır!” (Fussilet, 44)

Hadi Puan Ver
[Total: 2 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor