Peygamber Efendimizin Dilinden DualarPeygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), İslam’ın son peygamberi olarak, yaşantısı ve öğretileriyle Müslümanlar için en büyük örneklerden biridir. Dualar, Peygamberimizin hayatında önemli bir yer tutar ve onun dilinden Allah’a yönelmiş samimi ifadeleri içerir. Bu makalede, Peygamber Efendimizin en çok okuduğu dua, Allah’tan ne istediği ve bir şeyin olmasını istediğinde nasıl dua ettiği gibi konulara odaklanacağız.

Peygamber Efendimizin En Çok Okuduğu Dua

Peygamber Efendimizin en çok okuduğu dua, “Rabbi zidni ilman” yani “Ey Rabbim! Bilgimi artır” duasıdır. Bu dua, Allah’tan daha fazla ilim ve anlayış istemenin bir ifadesidir. Peygamberimiz, hayatı boyunca öğrenmeye ve bilgiye büyük önem vermiş, Müslümanları da bilgiye teşvik etmiştir.

Peygamber Efendimiz Allah’tan Hangi Duaları İstemiş?

Peygamber Efendimiz, birçok farklı konuda Allah’tan dualar etmiş ve istekte bulunmuştur. Özellikle şu konularda Allah’a yönelik dualarını ifade etmiştir:

1. Mağfiret ve Rahmet İçin Dualar:

Peygamberimiz, sık sık Allah’tan günahlarının bağışlanması, mağfiret ve rahmet istemiştir. Bu dualar, onun tevazu ve samimiyetini gösterir.

2. İslam’ın Yayılması İçin Dualar:

Peygamber Efendimiz, İslam’ın yayılması ve Müslümanların güçlenmesi için Allah’a dua etmiştir. İslam’ın tüm insanlara ulaşması için çaba göstermiştir.

3. Ummeti İçin Dualar:

Müslüman ümmeti için de sürekli dua eden Peygamberimiz, onların hidayet bulması, güvenlik içinde olmaları ve Allah’ın lütuflarına erişmeleri için Allah’a istekte bulunmuştur.

Peygamber Efendimiz Bir Şeyin Olmasını İstediğinde Nasıl Dua Ederdi?

Peygamber Efendimiz, bir şeyin olmasını istediğinde, genellikle sade, samimi ve içten dualarla Allah’a yakarırdı. Kulluk bilinci içinde, Allah’ın takdirine boyun eğerek, isteğini ifade eder ve O’ndan hayırlısını dilemiştir.

Peygamberimizin Okuduğu Şifa Duası Hangisi?

Peygamber Efendimizin okuduğu şifa duası arasında en bilinenlerden biri, Ayat-ul Kürsi’dir. Bu dua, özellikle sağlık sorunlarıyla karşılaşanlar için şifa talebiyle okunur. Ayet-ul Kürsi, Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 255. ayetidir ve pek çok hadiste şifalı olduğuna inanılmaktadır.

Peygamber Efendimizin duaları, onun Allah’a olan derin bağlılığını ve samimiyetini yansıtır. Müslümanlar, Peygamberimizin dualarından ilham alarak kendi dua pratiklerini zenginleştirirler. . .

Sevgili Peygamberimizin özlü dualarından birkaç örnekle konumuza son verelim.

(Bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru!) [Taberani]

(Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefsten sana sığınırım.) [Müslim]

(Allah’ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım.) [Hâkim]

(Allah’ım, bize dînî musibet verme! Bize acımayanları başımıza musallat etme!) [Tirmizi]

(Allah’ım, bana öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!) [Tirmizi]

(Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, beni Cehennem azabından koru! [Tirmizi]

(Allah’ım, bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!) [Tirmizi]

(Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım.) [Müslim]

(Allah’ım, senden, bilip bilmediğim her hayrı ister, her şerden sana sığınırım.) [Taberani]

(Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!) [Müslim]

(Allah’ım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver!) [İ. Ahmed]

(Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.) [Ebu Davud]

(Allah’ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.) [Nesai]

(Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et!) [Tirmizi]

(Allah’ım, beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle!) [Bezzar]

(Allah’ım, beni çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!) [Tirmizi]

(Allah’ım, ilmimi arttır!) [Tirmizi]

(Allah’ım, kulak, göz, dil, kalb ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım.) [Nesai]

(Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım.) [Müslim]

(Allah’ım, bana hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!) [Müslim]

(Allah’ım, bana sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et!) [Taberani]

(Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyorum.) [Müslim]

(Allah’ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!) [Taberani]

(Allah’ım, kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru!) [Hatib]

(Allah’ım, beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!) [İ. Neccar]

(Allah’ım, iyiliğimi gizleyen, kötülüğümü yayan hilekâr dosttan sana sığınırım.) [İ. Neccar]

(Allah’ım, fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!) [Buhari]

(Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırım.) [Nesai]

(Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırım.) [Nesai]

(Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırım.) [Harâiti]

(Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.) [Nesai]

(Allah’ım, bize öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın!) [Ebu Davud]

(Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı senden istiyoruz.) [Hâkim]

(Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyorum.) [İbni Mace]

(Ya Rabbi, ölümü bana kolaylaştır!) [İbni Ebi-d-dünya]

Ebû Bekri’s-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh- Hazretleri:

“Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta’lîm buyur.” dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

“Şöyle duâ et:

“Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur.” (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16)

“Ya Rabbi Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur. Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”

“Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki zi yana uğrayanlardan oluruz”

“Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.”

En etkili hemen kabul olan duaları : https://dualari.com.tr/ anasayfamızda bulabilirsiniz.

Hadi Puan Ver
[Total: 5 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor