Rahman Suresi Arapça ve Türkçe OkunuşuRahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 55. Suresidir ve Rabbimizin ebedi rahmetini anlatmaktadır. Bu vakit hem Arapça hem de Türkçe olarak okunabilmektedir ve manalarıyla birlikte insanlara derin hikmetler sunmaktadır.

Rahman Suresi’nin Arapça ve Türkçe okunabilmesi, her iki dilde de Kuran’ı anlamanın mühim bir yoludur. Bu sayede, Arapça bilmeyen Türk toplumu da Maneviyatın sesine kulak verebilir ve Kuran’ı daha iyi idrak etme fırsatı bulabilir. İnançlarımızı güçlendirebilir ve sevgi dolu bir ömür sürmek için ilham alabiliriz.

Rahman Suresi’ni Arapça ve Türkçe okumak için birçok kaynak bulunmaktadır. İnternet üzerindeki internet siteleri ve uygulamalar, Arapça ve Türkçe metinleri ile birlikte bu süreyi okuma imkanı sunmaktadır. Ayrıca, Kur’an kurslarında da bu süreyi öğretmek ve derin manasını açıklamak için çalışmalar yapılmaktadır.

Rahman Suresi’nin anlamını algılamak için ise yakarma ve ibadetle beraber tefsir kaynaklarını da kullanabiliriz. Arapça metniyle birlikte anlamını öğrenmek, surenin mesajını daha iyi anlamamıza destek olacaktır. Bu sayede, rahmetin kapılarını açabilir ve sevdiklerimize de açabiliriz.

Kuran’ın dili Arapça olsa da, Kuran’ın mesajının tüm insanlara hitap etmiş olduğu unutulmamalıdır. Rahman Suresi’nin Türkçe okunabilmesi, her bir Türk vatandaşının Kuran’ın güzelliklerine ulaşmasını sağlar. İçerdiği manalarla bizlere yol yayınlayan Rahman Suresi, ibret alabileceğimiz bir kaynaktır.

rahman suresi türkçe ve arapça oku dinle, rahman suresi ne zaman okunur dinlenir

Diğer Konular

Rahman Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1.Er rahmân(rahmânu).
2.Allemel kur’ân(kur’âne).
3.Halakal insân(insâne).
4.Allemehul beyân(beyâne).
5.Eş şemsu vel kameru bi husbân(husbânin).
6.Ven necmu veş şeceru yescudân(yescudâni).
7.Ves semâe rafeahâ ve vadaal mîzân(mîzâne).
8.Ellâ tatgav fîl mîzân(mîzâni).
9.Ve ekîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsırûl mîzân(mîzâne).
10.Vel arda vadaahâ lil enâm(enâmi).
11.Fîhâ fâkihetun ven nahlu zâtul ekmâm(ekmâmi).
12.Vel habbu zul asfi ver reyhân(reyhânu).
13.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
14.Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr( fahhâri).
15.Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin).﴾
16.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
17.Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni).
18.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
19.Merecel bahrayni yeltekıyân(yeltekıyâni).
20.Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân(yebgıyâni).
21.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
22.Yahrucu min humâl lu’luu vel mercân(mercânu).
23.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
24.Ve lehul cevâril munşeâtu fîl bahri kel a’lâm(a’lâmi).
25.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
26.Kullu men aleyhâ fân(fânin).
27.Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi).
28.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
29.Yes’eluhu men fîs semâvâti vel ard(ardı), kulle yevmin huve fî şe’nin.
30.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
31.Se nefrugu lekum eyyuhâs sekalâni.
32.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
33.Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin).
34.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
35.Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân(tentesırâni).
36.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
37.Fe îzen şakkatis semâu fe kânet verdeten ked dihân(dihâni).
38.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
39.Fe yevme izin lâ yus’elu an zenbihî insun ve lâ cânn(cânnun).
40.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
41.Yu’raful mucrımûne bi sîmâhum fe yu’hazu bin nevâsî vel akdâm(akdâmi).
42.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
43.Hâzihî cehennemulletî yukezzibu bihâl mucrimûn(mucrimûne).
44.Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(ânin).
45.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
46.Ve li men hâfe makâme rabbihî cennetâni.
47.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
48.Zevâtâ efnân(efnânin).
49.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
50.Fî himâ aynâni tecriyân(tecriyâni).
51.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
52.Fî himâ min kulli fâkihetin zevcân(zevcâni).
53.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
54.Muttekiîne alâ furuşin batâinuhâ min istebrak(istebrakin), ve cenel cenneteyni dân(dânin).
55.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
56.Fîhinne kâsirâtut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun).
57.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
58.Ke enne hunnel yâkûtu vel mercân(mercânu).
59.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
60.Hel cezâul ihsâni illâl ihsân(ihsânu).
61.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
62.Ve min dûnihimâ cennetân(cennetâni).
63.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
64.Mudhâmmetân (mudhâmmetâni).
65.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
66.Fîhi mâ aynâni neddâhatân(neddâhatâni).
67.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
68.Fîhi mâ fâkihetun ve nahlun ve rummân(rummânun).
69.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
70.Fîhinne hayrâtun hisân(hisânun).
71.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
72.Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi).
73.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
74.Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun).
75.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
76.Muttekiîne alâ rafrafin hudrin ve abkariyyin hisân(hisânin).
77.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
78.Tebârakesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi).

Rahman Suresi‘nin Arapça ve Türkçe okunabilmesi sayesinde Kuran’ı anlamak ve manalarını kavramak daha da kolaylaşmıştır. Hem Arapça hem de Türkçe metinleriyle birlikte okuyarak, Rabbimizin sonsuz rahmetini daha iyi anlayabilir ve hayatımızı buna göre düzenleyebiliriz. Bu süreyi öğrenmek için birçok kaynak mevcuttur ve biz de bu fırsatı değerlendirerek Allah’ın rahmetini kalbimize taşıyabiliriz.

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor