Rızık Bolluğu İçin Hangi Zikir Çekilir?Rızık bolluğu için hangi zikir çekilir araştırması yapıyorsanız bu konuda karşınıza birçok zikir çıkacaktır. Birçok İslam alimi rızık ve bolluk için zikir çekmeyi kişilere önermiştir. Kur’an-ı Kerim‘de yer alan birçok surenin ayetleri, aradığınız zenginliği size sağlayabilir. En tesirli rızık açma duasının hangisi olduğuna bakmadan önce bu zikirlerin nasıl çekileceği önemlidir.

Zengin olmak ve paralarının bollaşmasını isteyen kişiler öncelikle abdest almalıdır. Bundan sonra da inançlı bir şekilde Kıble tarafına dönerek dualarını etmelidir. Zikir çekerken sayıyı karıştırmamak için tesbih kullanılabilir. Rızık bolluğu için hangi zikir çekilir derseniz, sizlere bunlar sayı olarak bildiriliyor. Bu sayılara göre zikirleri çekerek dileklerinizi Allah’a bildirebilirsiniz. Kalpten Allah’a yakarmak, duaların kabul olması için oldukça önemlidir.

Ayet-i kerimede buyruldu:

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhîm, 7)

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

“Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir.” (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

  • İstiğfarı Çoğaltmak Rızkı Artırır

Câfer-i Sâdık Hazretleri şöyle dedi:

“Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!..”

  • Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Artır

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

  • Akrabaya İyilik Rızkı Artırır

Peygamber Efenendimi buyurdu:

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

  • Allah’a Yönelmek Rızkı Artır

Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

Hadis-i şerifte buyruldu:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

En Etkili Zekir ve Dualar :

Sabah namazından sonra (121) adet YA MELİK

Rızkın bol ve kolay olması için her gün (14) adet YA VEHHAB

Geçim sıkıntısından kurtulmak için her gün sabah namazından sonra (308) adet YA REZZAK

Hayır ve nimet kapılarının açılması için (489) adet YA FETTAH

Rızkın bol olması için YA BASİT(72), YA RAFİU(351), YA LATİF (129),YA ŞEKUR(526)

Bereketin eksilmemesi için YA  VASİ-U (137) ADET.

Rızık bolluğu için( YA MECİD (57) ADET.

Müşterinin artması için YA BAİS(573) ADET.

Manen ve maddeten zenginlik için YA VEKİL(66) ADET.

Malın ve mükün genişlemesi için YA MACİD(48) ADET.

Rızkın genişlemesi için YA MALİKEL MÜLK(212) ADET.

Ticarette iyi  kazanç için ve zengin olmak için YA GANİYYÜ (1060) ADET.

Mülkün ve işin daimi olması için YA BAKİ(113) ADET.

 

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor