Şehidallahu DuasıReklam

Şehidallahu duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan dualardan biridir. Bu dua, Hz. Ali tarafından öğretilmiş ve peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından da tavsiye edilmiştir.

Şehidallahu duasını ne için okumalıyız?

Bu kutsal duaların arasında yer alan Şehidallahu duası, birçok farklı amaç için okunabilir. Öncelikle, sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişilerin şifa bulması için bu duayı okumaları önerilir. Ayrıca, maddi sıkıntılarla boğuşanlar için de bu dua bir çözüm olabilir.

Şehidallahu duası aynı zamanda huzur, sabır ve manevi güç için de okunabilir. Zorlu zamanlarında moral ve motivasyon ihtiyacı olanlar için bu dua bir güç kaynağı olabilir.

Şehidallahu duasını okumak, sağlık, maddi sıkıntılar, huzur, sabır ve manevi güç gibi çeşitli amaçlar için tercih edilebilir. Ancak, dualarımızın niyetimiz doğrultusunda ve Allah’a yönelik bir ibadet şekli olarak okunması gerektiğini unutmamalıyız.

fazileti

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillahirrahmânirrahîm.
Okunuşu: “Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ulûl ilmi kâimen bilkıst, lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm.”
Anlamı: Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Şehidallâhu Ayetinden Sonra Okunacak Dua

Şehidallâhu’dan sonra şu duayı okumak çok faziletlidir. Nitekim Gâlibu’l-Kattân (r.a.) şöyle anlatmıştır: Bir kere ticaret için Kûfe’ye geldim. A’meş (r.a.)’ın yakınına konakladım, gece olunca yatma istedim. O ise, geceleyin teheccüd namazına kalktı, kılarken Şehidallâhu ayet-i kerimesini okudu, sonra:

Ve ene eşhedü bimâ şehidallâhu bihi ve estevdiullâhe hâzihişşehadete ve hiye indellâhi vedîatün inneddîne indellâhil İslâm.

(“Allahu Teâlanın şahitlik ettiğine ben de şehadet ederim ve bu şehadeti Allahu Tealaya emanet ederim ve bu Allah indinde bir emanettir. Şüphesiz ki, Allah indinde (makbul) din İslam’dır.”) dedi ve bunları tekrar tekrar okudu… (Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, n1:10453, 10/193; Heysemi, Mecma’u’z-zevâid, no:108890, 7/46)(Kaynak: Ahmet Mahmut Ünlü, Duâlarım, 1/248)

Şehidallahu duası ne için okunur?

Rızkın artması, malın bereketlenmesi için her gün okunması tavsiye edilen Şehidallahü duasının okunması tavsiye edilir.

Şehidallahu suresi hangi sure?

ŞEHİDALLAHU – AL’İ İMRAN Suresi 18. Ayet100 Tekrar (شَهِدَ ٱللَّهُ)

Ali Imran Suresi 190 ayet ne için okunur?

âyet, bu sürecin başlatılabilmesi için insan aklını göklerin, yerin ve bunlarda bulunan varlıkların yaratılışını düşünmeye ve hikmetini kavramaya çağırmaktadır.

Ali Imran Suresi 160 ayet ne için okunur?

Allah’ın dostluğunu ve yardımını kazanmış olan kimse başkalarının yardımına muhtaç olmaz. O’nun yardımının tecelli ettiği yerde mağlûbiyet yoktur; yardımsız bıraktıkları ise iflâh olmazlar. Bu sebeple müminler sadece O’na dayanmalı, O’na tevekkül etmeli ve O’ndan yardım istemelidirler.

ŞEHİDALLAHU – AL’İ İMRAN Suresi 18. Ayet Dinle

 

Son olarak https://dualari.com.tr adresinde sizler için farklı dualara yer verdik, takip edin!

Hadi Puan Ver
[Total: 2 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor