Sekîne nasıl okunur? Anlamı Okunuşu MucizeleriSekine Duası, insanların günlük olarak kolaylıkla okuyabilecekleri, iş veya evlerinin duvarlarına asabilecekleri, okundukça huzur buldukları ve değerli faziletleri olan bir duadır. Diğer tüm dualar gibi, Sekine Duası’nın okunuşu, anlamı ve fazileti bilinerek okunması çok daha güzeldir. Bu nedenle, Sekine Duası’nın mealini, okunuşunu ve Arapça yazılışını bilmek oldukça önemlidir.

Sekine Duası Okunuşu

Besmele-i Şerif

6 Esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN. (Her ayetten önce tekrarlanır.)

Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

İnnallahe kane tevvaben rahime

innallahe kane gafuran rahime

fe innallahe kane afüvven kadira

innallahe kane semian besira

innallahe kane alimen hakime

innallahe kane aleyküm rakibe

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

ve yen surakellahu nesran azize

İnne hızballahi humül gâlibûn

innallahe huvel kaviyyül aziz

innallahe huvel ganiyyül hamid

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

Hasbünallâhu veni’mel vekîl

la yeh zünühümül fezeul ekber

iyyake na’budü ve iyyake nestain

velhamdü lillahi rabbil alemin

Sekine Duası Meali

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Sekine Duası Fazileti

Sekine Duasıyüce yaratan Allah-u Teala’nın isimlerinden, sıfatlarından ve Kur’an’da geçen ayetlerden oluşan oldukça hikmetli ve faziletli bir duadır. Diyanet kaynaklarına ve bazı alimlerin tavsiyelerinde Sekine Duasının okuyan kişiye huzur, iç rahatlığı ve ferahlık verdiği bilgilerini görmekteyiz. Sekine Duası kişinin sıkıntılarında kurtulması ve kalp temizliğine ulaşması için temiz bir abdest ile okunması tavsiye edilmiştir. Ayrıca;

  • Sekine Duasını okumayı alışkanlık içine getiren kimsenin Allah’ın izniyle iç huzuru tam olur.
  • Kavgalı kimselerin barışması niyetiyle okunduğu zaman kavga yahut küslük İnşallah son bulur.
  • Her gün Sekine Duası okuyan kimse doğru yola sevk olur, Allah-u Teala’nın rızasını kazanır.

Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddusun Ne İçin Okunur?

“Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddusun” ifadesi, Allah’ın çeşitli isim ve sıfatlarını içerir. Bu cümle, Allah’ın birliğini, hayat sahibi oluşunu, her şeyi idare ettiğini, adil olduğunu ve kutsal olduğunu ifade eder. Bu duayı okumak, Allah’ın yüce sıfatlarına yönelik bir şükran ifadesi ve O’ndan yardım dileme amacını taşır. Birey, bu duayı okuyarak Allah’a olan inancını ve bağlılığını ifade eder, O’ndan adalet, kutsiyet ve hayatın düzeni için yardım ister. .

19 Sekîne Duası Nasıl Okunur?

19 Sekîne Duası, özellikle zorlu zamanlarda huzur ve sükunet bulmak isteyenler tarafından tercih edilen bir dua şeklidir. Bu dua, 19 defa okunur ve her okuma sırasında bireyin niyeti, dilekleri ve içinde bulunduğu duruma dair duaları iletilir. Sekîne Duası’nın düzenli bir şekilde yapılması, manevi bir dinginlik sağlayabilir.

Hadi Puan Ver
[Total: 4 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor