Sevdiğini Geri Getirme DuasıSevdiğini Geri Getirme Duası:İnsanlar sık sık eski sevgililerini geri getirmek için çeşitli yollar denemektedirler. Bunlar arasında en yaygın olanı ise dua etmek ve ilahi yardım dilemektir. Sevdiğini geri getirme duası, birçok insan tarafından kullanılan ve sonuç aldıkları düşünülen bir yöntemdir.

Bu yazıda, sevdiğini geri getirme dualarının etkisini ve nasıl yapıldığını tartışacağız. Ayrıca, bu duaların ne kadar doğru ve etkili olduğunu sorgulayacağız.

İşte en popüler olanlardan birkaçı:

1. 12 Saatte Geri Getirme Duası:Sevdiğinizi geri getirmek için 12 saat boyunca aralıksız olarak yapılmalıdır. Duada, ”O’nu geri getirmek için bana yardım et’‘ şeklinde samimi bir dilekte bulunulur. Bazı kişiler, bu duayı yaptıktan sonra sevdiklerinin geri geldiğini iddia etmektedir. Ancak, bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

2. Pişman Ettirip Geri Getiren Dua:Sevdiğinizin sizi gerçekten özlemesini sağlayarak geri dönmesini umut eder. Duada, ”Pişmanlık duyacak ve geri dönecek” şeklinde bir niyet ifade edilir. Bu dua da bazı insanlar için sonuç vermiş olabilir, ancak yine de kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

3. Çevirgel Duası:Çevirgel duası, sevilen kişinin geri dönmesine yardımcı olmasıyla bilinir. Bu dua, özel bir şekilde yapılan ve okuyucunun samimiyetine ve inancına bağlı olan uzun bir ritüeldir. Öncelikle, sözde ”çevirgel duası yapanlar” tarafından belirlenen tam orijinal halini öğrenmek gerekir. Okunuşunu öğrenmek ve doğru şekilde yapmak için bu dua hakkında daha fazla araştırma yapılmalıdır. Ancak, bu yöntem de kişiden kişiye değişmektedir ve sonuç garantisi vermemektedir.

Sevdiğini geri getirme duaları genellikle umut verici olabilir ve insanlara teselli sağlayabilir. Ancak, bu duaların gerçekten etkili olduğunu söylemek için yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. İnsanların geri dönmesini sağlama süreci, duanın yanı sıra çeşitli faktörlere bağlıdır. İletişim, anlayış ve zaman gibi etkenler de göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca bakınız : Boşanmak İçin Dua

eski sevgiliyi geri döndürme,sevdiğinin araması için dua, en etkili sevgili taktikleri duaları,sevdiğin kişi senin arasın dua

Sevdiğini Geri Getirme Duası 3 Esma ile Yapılır

Sevdiğini geri getirme duası Ya Mukallibel Kulub, Ya Cemîl ve Ya Deyyan esmaları ile yapılır, bu esmaların derin anlamları düşünülerek uygulanır.

 • Ama birçok insanın duasının kabul edilmeme sebebi duayı yaparken bu esmaların derin anlamlarının düşünülmemesidir.

Bir konuda sizi kesinlikle temin edebilirim ki eğer sevdiğini geri getirme duasını yapıp sevdiğiniz insanın size tam mânâsıyla geri dönmesini istiyorsanız, bu uygulamayı harfiyen yerine getirip anlatacağım hususları da tam manası ile uygulamalı, bunun yanı sıra bu esmaların anlamlarını da iyice kavramalısınız.

Okumaya devam ettiğinizde ne yapacağınızı çok iyi anlayacaksınız zaten, şimdi yanınıza 1 adet siyah zeytin alarak sessiz bir yere geçin.

Burada zeytini önünüze koyarak üzerine 7 defa Ya Mukallibel Kulub esmasını okuyun, bunu yaparken esmanın anlamını iyice düşünün. Ya Mukallibel Kulub esmasının anlamı şöyledir:

 • Allah kişinin kalbini istediği şekilde evirip çevirebilir, onun kalbini herhangi bir kişinin kalbine bağlayarak bu iki insanın yürek ülkesinde muazzam değişimler ve dönüşümler yaratabilir. Allah’ın gücü, insanın kalbini istediği duygularla doldurmaya elbette ki yeterlidir.

7 defa bu anlamı düşünerek Ya Mukallibel Kulub esmasını okuduktan sonra, şimdi zeytinin üzerine yine 7 defa Ya Cemîl esmasını okuyun ve bu okuma sırasında da Allah’ın her şeyi güzellikle yarattığını, her kuluna ve her mahlukuna güzellik ve iyilik vermek istediğini, onun merhameti sayesinde yaşadığımızı ve hayatta kaldığımızı, onun ihsanları ve faziletleri ile hayatımızı idame ettirdiğimizi düşünmeye çalışın.

Sevdiğini Geri Getirme Duası ve Ya Deyyan Esması

Çünkü sevdiğini geri getirme duası bu esmaların bu anlamları ile amacına ulaşacaktır.

Bunun ardından şimdi de 7 defa yine zeytinin üzerine Ya Deyyan esmasını okuyun ve Cenâb-ı Hakk’ın Ya Deyyan ismi şerifinin şu anlamlara geldiğini tefekkür etmeye çalışın:

 • Allah adaleti emrederek bütün canlılar arasında adaletli bir şekilde hükmeder, onların varlığını en hayırlı şekilde yaratıp onların ihtiyaçları olan rızıkları ve nimetleri en kısa sürede tam vaktinde ve uygun bir zamanda onlara ihsan eder.

Bu anlamları düşünerek 7 defa Ya Mukallibel Kulub, 7 defa Ya Cemîl ve 7 defa Ya Deyyan ismi şerifini zeytinin üzerine okuduktan sonra, şimdi önünüzdeki siyah zeytini sağ avucunuza alıp üzerine sıcak nefesinizle 3 defa üfleyin ve bu 3 üfleme bittikten sonra zeytini afiyetle yiyin.

Ardından çekirdeğini çıkarıp yanınızda taşımaya başlayın ve her gün 1 defa bu zeytin çekirdeğini cebinizden ya da cüzdanınızdan çıkarıp üzerine her gün 1 defa Fatiha Suresini okuyup yeniden cebinize koyun.

 • Sevdiğini geri getirme duasının kabule karin olması için şu şartlara da riayet etmeye çalışın ve Allah’ın izniyle 7 gün gibi kısa süre içerisinde muradınıza kavuşun.

Bu uygulamayı gizli yapıp başka insanların bilgisi dahilinde olmadan gerçekleştirirseniz, sevdiğini geri getirme duasının enerjisi ile ödüllendirilip bu fazilete ulaşacaksınız.

 • Yine bu uygulama, abdest alıp iki rekat namaz kılarak tam bir teslimiyet ve samimiyet ile yapılmalı, ancak bu şekilde amaçlar hasıl olur ve dilekler gerçekleşir.

Ayrıca Cenabı Hakk’ın kendisine ısrarla dua edilmesini, kulunun kendisine sürekli müracaat etmesini, sevdiğini de bilerek şu tavsiyemize de kulak vermelisiniz:

Giden Sevgiliye Okunacak Dua

Abdest aldıktan sonra giden sevgiliyi pişman edip yeniden kendi kapınıza getirecek duayı okumaya başlayabilirsiniz. Terk eden kadın ya da erkeği kendi ayaklarıyla size getirecek duayı okurken duanın kabul olacağına yürekten inanmanız gerekir. Kıbleye dönerek her gün 3 defa okumanız gereken giden sevgiliye okunacak dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahıym.
 • Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah.

Araya Giren Soğukluğu Bozma Duası

Zaman zaman çok büyük aşklarla başlayan ikili ilişkilerde soğukluk evresi yaşanabilmektedir. Çiftlerin bu soğukluk evresindeyken her şeyi boşvermiş gibi yapması ne yazık ki ilişkiyi ayrılığa götürecektir. Bu yüzden sevdiğinizle aranıza soğukluk girdiğini hissediyor ve ilişkinizi kurtarmak için bir çözüm bulamıyorsanız, ellerinizi göğe açıp bütün kalbinizle okumanız gereken sevgiliyi aşık etme duası şu şekildedir:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Duayı yatsı namazından sonra 7 defa okumanız tavsiye edilir. Medyum hocalar bu duanın kalpten gelerek okunması halinde sevgilinizle aranızdaki aşkın yeniden alevleneceğini söylemektedir.

Sevgiliyi Yeniden Aşık Etme Duası

Kafasına ayrılığı koymuş ve hatta ayrılıp gitmiş sevgiliyi yeniden kendine aşık etmek isteyen kişiler, sevgiliyi yeniden aşık etme duası okumalıdır. Bu duanın sabah namazından önce 3’er defa okunması tavsiye edilir. 10 gün boyunca her sabah gün ağarmadan kalkıp okumanız gereken aşk ve bağlama duasının okunuşu şu şekildedir:

 • Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”

Eski Sevgiliye Kavuşturan Bağlama Duası

Eski sevgiliyi aşık eden dua, zikir şeklinde de icra edilebilir. Bunun için gün içinde ne zaman aklınıza gelirse o zaman okuyabileceğiniz dualara yönelebilirsiniz. Okulunuza ya da işinize giderken, çarşıya çıktığınızda, TV izlerken veya aklınıza gelebilecek her yerde içinizden geçirerek okumanız gereken eski sevgiliyi aşık eden dua zikri şu şekildedir:

 • Yâ Allah – Yâ Rahman – Yâ Rahîm – Yâ Kavî – Yâ Kâdir.”

Terk Eden Sevgiliyi Geri Getiren Dua

Nice unutulmaz aşklar, nice birbirine delicesine sevdalı aşıklar ayrılık acısını yaşamaktadır. En büyük aşklar bile zaman zaman gözyaşı ve hüsran dolu ayrılıklara gebe olmaktadır. Terk eden sevgiliyi geri getiren dua okuması yaparak, sizin kalbinizi alıp götüren vefasız sevgilileri geri getirebilirsiniz. Kalpten gelerek yapacağınız dua okumasını günde 2 kere olacak şekilde 15 gün boyunca tekrarlamanız gerekir. Terk edip giden sevgilileri pişman edip döndüren duanın okunuşu şu şekildedir:

 • “Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin”

Uzaktaki Sevgiliyi Yakına Getiren Aşk Duası

Sizden ayrıldıktan sonra kendini uzaklara vuran ve yeni bir aşk hayatına atılmaya kalkan sevgiliyi kendi ayaklarıyla yanınıza getirebilmeniz için okunacak dualar bulunmaktadır. Medyum hocalar ve manevi gücü yüksek olan el almış kişilerin yakınlarına tavsiye ettiği aşık etme ritüelleri arasında bu uygulamalar da yer almaktadır. Uzaktaki sevgilinizi kendinize daha çok bağlamak için ilk olarak ilk gece Fatiha duasını ve Allah’ın 99 ismini okumanız gerekir. İkinci gün Fatiha duasını ve Allah’ın isimlerinden 98 Esmaül Hüsna’yı 2 kere okuduğunuzda bağlama duasını tamamlayacaksınız. Ancak bu dua uygulamasını kesintisiz olacak şekilde 15 gün boyunca sürdürmeniz gerekir. 15 günün ardından uzaktaki sevgiliniz kendi kendine bir bahane bulup yakınınıza gelecek ve sizi yeniden görmek isteyecektir. Bu uygulamayı terk eden sevgiliyi geri getirme büyüsü niyetine yapılan ritüellerle karıştırmamak gerekir. Kalpten gelerek ve inançlı bir şekilde okunması tavsiye olunur.

Sizden Nefret Eden Kişiyi Aşık Etme Duası

Bazı aşklar çok güzel ve heyecanlı başlasa da sonunda büyük bir acı ve hüsran bulunur. Hayatınızı adadığınız kişi zamanla sizden nefret edecek duruma gelebilir. Bu duruma sebep olan şeyler genellikle kem gözlü kişilerin nazarı veya doğrudan doğruya ayrılmanız için yapılan ayırma büyüleridir. Size nefretle bakan sevdiğinizin gönlünü yumuşatmak ve onu yeniden tutkulu biçimde aşık etmek için uygulamanız gereken bazı ritüeller bulunmaktadır. Nefret eden kişiyi aşık etme duası için şu ritüeli icra etmeniz tavsiye edilir:

 • Bir bardak sütün içine iki kaşık toz şeker ilave edin.
 • Şekerli sütün üzerine “Ya Vedüd” ve “Ya Habib”  esmalarını 99 defa okuyun.
 • Sütü tek seferde besmele çekip için ve ardından şu tılsımlı sözleri söyleyin: “Allah’ım sevgilimin bana olan kara nefreti, şu içtiğim şeker ve süt gibi bembeyaz ve tertemiz bir aşka dönüşsün. Senin mukaddes isimlerin olan Vedûd ve Habib hatırı için sevgilimin kinini ve nefretini, kızgınlığını ve gücenmişliğini aşka ve sevgiye döndür. Sevgilimin kalbini benim kalbime çevir ve ikimizin kalbini de süt gibi bembeyaz kıl. Amin!”
 • 3 gün boyunca bu uygulamayı başarıyla tamamladıktan sonra sizden nefret etmeye başlayan kişinin yeniden gönlünü size kaptırmaya ve size yakın temas göstermeye başlayacağına tanık olacaksınız.

Eski Sevgiliyi Yeniden Bağlama Esması ve Duası

İslami ilimlerde öne çıkan aşk ve bağlama duaları kadar, esmaül Hüsnalar da faydalı sonuçlar vermektedir. Eski sevgiliyi yeniden bağlama esması için 10 gün boyunca  “Ya Mukallibe’l- Kulub”, “ Ya Şedidel Batşi”, “Ya Habib”, “Ya Tabib”, “Ya Vedüd” esmalarını zikir şeklinde çektikten sonra okumanız gereken tılsımlı cümleler şu şekildedir:

 • “İlahi, senin mübarek isimlerin kendisine müracaat eden insanları hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayan ve onların darda kalmasına müsaade etmeyen muazzam nitelikler ve mucizevi özellikler ile doludur. Bunu bilen ve fark eden insanlar senin dergahına iltica etmekten haz duyar ve memnuniyet hisseder. İşte ben de bunu bilmenin ve fark etmenin duyarlılık ve hassasiyeti ile eski sevgiliyi geri getirme duasının kabule karin olması için dergahına iltica ediyorum, esmalarının muazzam nitelikleri ve mucizevi özelliklerine başvurarak sana boyun eğmenin şerefini ve izzetini kalbimde hissediyorum. İzzetinin ve şerifinin hatırına bana esmalarının yüce mucizesini göster ve eski sevgilimin geri gelip kollarıma sığınması onuru ile beni onurlandır, amin”

Soğuyan Sevgiliyi Yeniden Aşık Etme Duası

Hızlı kabul olan aşk duaları arasında soğuduğunu söyleyerek sizden ayrılmak isteyen sevgiliyi yeniden aşık etmek için okunması tavsiye edilen dualar da bulunmaktadır. 24 saat içerisinde sizi bırakıp giden eşinizi veya sevgilinizi yeniden evine geri döndürmek için bu duaları okuyabilirsiniz. “Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir.”

sevdiğini geri getirme duaları kişinin inancına ve umuduna dayanan yöntemlerdir. İnsanlar, umutsuzluk anlarında ve kaybetme korkusu yaşadıklarında bu dualara sığınabilirler. Ancak, gerçek sonuçlar ve sağlam bir ilişki kurma çabası için, iletişimi güçlendirmek ve karşı tarafa samimi bir şekilde ilgi göstermek önemlidir.

Son olarak En güçlü etkili duaların paylaşımlarını dualari.com.tr adresinden takip edebilirsiniz..

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor