Sıkıntı DuasıSıkıntı duası, kişilerin içinden çıkılmaz bir hale gelen durumları için adeta şifa kaynağıdır. Her insanın hayatı mükemmel değildir. Kimse dört dörtlük bir yaşam sürmüyor. Mutlaka yaşamlarının bir zamanında sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirler. İşte bu durumda sıkıntı gideren, ferahlık veren dualar imdada koşar.

Kişiler sıkıntı duası okuyarak kalplerini ferahlatabilir, akıllarını kurcalayan sorulara hayırlı bir çözüm bulabilir. Dert sıkıntı gideren mucizevi duaların adresi Kur’an-ı Kerim’dir. Özellikle Enbiya ve İnşirah sureleri ferahlatan bir etkiye sahiptir.

Bu dualar sadece manevi sıkıntıyı gidermek için değil aynı zamanda maddi açıdan da kişilerin sıkıntısını gidermeye yardımcıdır. Mali yönden rahata kavuşmak, borçtan kurtulmak ama en önemlisi de borçların yarattığı sıkıntıdan kurtulmak için bu dualar etkilidir.

Güç ve kuvvet Allah`a mahsustur. Yerin ve göğün, kainatın tek sahibi, heş şeyi bilen sadece O`dur. Sizin sıkıntılarınızı gideren de, sadece O’dur.

“Bismillahirrahmanirrahim La Havle Vela Kuvvete İlla Billahin Aliyyil Azim” sıkıntı duası da “Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah`ın yardımı ile olur” anlamına gelmektedir.

Bu dua da Kur’an-ı Kerim’in Kehf suresinin 39. Ayetinin bir parçasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu dua şöyle geçer : “lâ kuvvete illâ bi(A)llâh(i)” yani “bütün kuvvet ancak Allah`a aittir”.

“…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ(raşeden). (Kehf Suresi 10. Ayet)

  • Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” (Kehf Suresi 10. Ayet)

  • Türkçe okunuşu:

“…Rabbenâ efriġ ‘aleynâ sabran veteveffenâ muslimîn(e)”

  • Anlamı:

“Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.” (Â’raf, 7/126)

  • Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim ﴾1﴿ Elem neşrah leke sadrek. ﴾2-3﴿ Ve vada’nâ ’anke vizrek. Elleziy enkada zahrek. ﴾4﴿ Ve refa’nâ leke zikrek. ﴾5-6﴿ Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ. ﴾7-8﴿ Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

  • İnşirah Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla ﴾1﴿ Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? ﴾2-3﴿ Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? ﴾4﴿ Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? ﴾5-6﴿ Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. ﴾7-8﴿ Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor