Teheccüd namazı dualarıReklam

Teheccüd namazı, gece uykusundan uyanarak kılınan özel bir ibadettir. Bu ibadetin yapılmasında çeşitli dualar ve zikirler okunabilir. Teheccüd namazı kılarken hangi duaların okunabileceği konusunda bazı rehberlikler bulunmaktadır.

Teheccüd namazında okunan dualar, Allah’a yönelik niyaz ve yakarışlardır. Bu dualar, kişinin kalbindeki samimiyetle Allah’a arz edildiğinde anlam kazanır. Rabbimize samimi bir şekilde yakınlık sağlamak için şu dualar okunabilir:

1. Teheccüd namazının sünnetini kıldıktan sonra hatta namaz sırasında “Elhamdülillahi Rabbil Alemîn” (Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur) ve “Allahü Ekber” (Allah en büyüktür) gibi zikirler çekilebilir.

2. “Rabbim! Bana sana ibadet etmeye gücüm yetmiyor. Senin rızanı gerçekten kazanabilecek makam ve yöntemlerim de yok. Bundan sonra bana vazgeçilmez ve bağlanmış bir iş kapısı aç. Ya Rabbi! Bana senin sevdiğin şekilde hizmet edenlerin bulunduğu yol temin et” şeklinde dua edilebilir.

3. “Rabbim! Bu geceyi, faydalı ilim öğrenmek veya öğretmek, İslam adına faaliyetlerde bulunmak veya hizmet etmek, salih amellerde bulunmak için uyanık geçirmeyi nasip eyle” şeklinde dua edebilirsiniz.

4. “Rabbim! Beni Kendine dost olarak kabul et. Bana rızık ver ve bana doğru yolu göster. Beni günahlarımdan koru ve beni affet. Beni bağışla ve beni sıkıntıya düşmekten koru. Beni sıkıntılardan emin kıl” şeklinde dua etmek de tercih edilen dualar arasındadır.

Teheccüd namazı kılarken hangi duaları okunacağı tamamen kişinin tercihine bağlıdır. Önemli olan samimiyetle dua etmektir. Allah’a yönelmek ve niyazda bulunmak, bir müminin en önemli ihtiyaçlarındandır. Teheccüd namazı sırasında yapılan dualar da bu ihtiyacın karşılanmasında etkili olabilir.

  • Türkçe okunuşu:

“Allahümme Rabbenâ leke’l-hamdü ente kayyimü’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne. Ve leke’l-hamdü. Leke mülkü’ssemâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdü ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne ve leke’l-hamdü, ente’l-hakku ve va’dükelhakku ve likâ’üke hakkun ve kavlüke hakkun ve’l-cennetü hakkun ve’n-nârü hakkun ve Muhammedün hakkun ve’s-sâatü hakkun.

Allahümme leke eslemtü ve bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü, fağfir lî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve a’lentü ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhiru lâ ilâhe illâ ente.”

  • Anlamı:

“Allah’ım! Hamd sanadır! Sen bütün gökleri, yeri ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların maliki Sensin. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsustur.

Sen Hakk’sın. Senin va’din de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, cehennem de hak, peygamberler de hak, Muhammed de hak, kıyamet saati de hak.

Allah’ım! Sana teslîm oldum, Sana îmân ettim, Sana tevekkül ettim ve Sana yöneldim, inanmayanlara karşı, sana dayanarak mücâdele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd, 1; Tirmizî, De’avât 29)

Teheccüd namazı kılarken okunacak dualar, kişinin içtenliği ve samimiyetiyle anlam kazanır. Bu ibadet sırasında yapılan duaların kabul olması için kalbin saf ve temiz olması önemlidir. Her mümin, kendi dilinden Allah’a yönelmeli ve yürekten niyazda bulunmalıdır. Dualarla Rabbimize ulaşmanın huzuru ve bereketi, müminlerin en büyük kazanımlarındandır.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor