Tesbih Çekme – Online ZikirmatikTesbihteki huy, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmek amacıyla çoğunlukla kullandığı bir uygulamadır. Ancak, günümüzde teknolojinin etkisiyle beraber, birçok insan tesbih çekme ihtiyacını online zikirmatiklerle gidermektedir. Online zikirmatik, mobil cihazlar yada bilgisayarlar vesilesiyle kullanılabilen bir uygulamadır.

Online zikirmatik kullanımının artmasının en önemli sebeplerinden biri, pratiklik ve taşınabilirlik sağlamasıdır. Artık insanlar herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda zikir yapma imkanına haizdir. Sadece bir dokunuşla sayıcıyı ilerletebilir ve zikirlerini düzenli bir biçimde yapabilirler.

Online zikirmatikler aynı zamanda kullananların sayıları hafızalarında tutmasına ve yoğunluğa dikkat etmelerine destek sağlar. Artık bir zikir oturumu sırasında kaç defa zikir çekildiğini unutma endişesi taşımaya gerek yok. Online zikirmatik, kullanıcılarına zikirlerini tertipli bir biçimde yapma ve sayılarını kaydetme imkanı sunar.

Ayrıca, online zikirmatikler kullananların farklı zikirler seçebilmesini sağlar. Kullanıcılar, tesbih çekerken tercih ettikleri zikirleri seçip bunları kolaylıkla kaydedebilirler. Böylece, kullanıcıların gereksinimlerine ve tercihlerine bakılırsa özelleştirilmiş bir zikir deneyimi yaşanabilir.

Online zikirmatiklerin sağladığı bir diğer avantaj ise yanlış sayımları engellemesidir. Bazı insanoğlu zaman içinde dikkatlerini kaybedebilir yada saymayı unutabilir. Bu durumda, online zikirmatik programları kullanıcıyı uyararak hata yapılmasını önler. Bu sayede, zikirlerin düzgün bir biçimde tamamlanması sağlanır.

Zikir nedir?

“Zikir” hatırlamak, anmak ve düşünmek anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Hatırlamak da kalble olur. Söylemekle olmaz. Zikir Müslüman hayatının her alanını kaplar. Bazen farkına varmadan, bazen de bilinçli olarak zikir halindedir. Öneminden dolayı, Kur’an’da 250 den fazla ayet, zikir kavramını farklı anlamlarla yer almaktadır. Zikir unutulanları hatırlamak, unutulmayanı canlı tutmak için yapılır.

Zikrin Önemi

Allah, müminleri kendisini çokça zikretmesini istemektedir ki, mümin huzur bulsun ve kurtuluşa ersin.

“Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”(Ra’d, 13/28)
“Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal, 8/45)
“Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152)
“Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma.” (Araf, 7/205)

Allah Resulü de zikrin önemi ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

“Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?”diye sordu. Onlar da:
“Evet, söyle.” dediler. Resûl–i Ekrem de:
“Allah Teâlâ’yı zikretmektir.” buyurdu. (İbn Mâce, Edeb 53)

Zikrin Çeşitleri

1. Lisan ile: Her an Allah’ı anma, esma-i hüsna telaffuzu, tesbih ve Kuran okuma dil ile yapılan zikirlerdendir.
2. Kalb ile: Allah’ı gönülde anma, yüceliğini ve nimetleri zihinde düşünmedir. Onun güzel isimlerinin manalarını tefekkür etmedir
3. Organlar ile: Allah’ın rızasını kazandıran, ona yaklaştıran hareketler ile Resulünün sünnetine uyan ve Allah’ı hatırlatan tutum ve davranış şeklinde olur.
Asıl olan kalbin zikretmesidir; dil buna sadece bir tercümandır. Zikir ile Allah’a olan muhabbet zuhur eder ve ibadetlerin lezzeti hissedilir.

En kıymetli zikirler nelerdir?

Resulüllah’ın tavsiye ve teşvik ettiği bazı zikir örnekleri şunlardır:

“Zikrin en üstünü lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9)

“(Lâilâheillallah) zikrine devam ediniz. Çünkü buna devam etmek kalbi nurla doldurur ve müminin yakinini artırır.” (Ramuz el-Ehadis, No: 2337)

“Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber.’ demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.” (Müslim, Zikir 32)

“Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, ‘sübhânallahi ve bi-hamdihî’ demektir.” (Müslim, Zikir 85)

“Her namazdan sonra kim otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa Allâhü ekber der, yüze tamamlamak için de ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr: Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter.’ derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid 146)

Zikir nerede, ne zaman ve nasıl yapılır?

Zikir, mümin hayatının her alanını kapsamaktadır, yeri ve zamanı yoktur, her an ve her durumda yapılır. Çünkü Allah’ı hatıra getiren her söz, her düşünce ve her davranış zikirdir.

Allah’ın azametini gösteren durumlar karşısında Allah Ekber deyip tekbir getirmek bir zikirdir.

İnsanları hayrete düşüren Allah’ın cemal, kemal ve ihsanı karşısında Subhanellah demek bir zikirdir.

Allah’ın sayısız nimetleri karşısında Elhamdülillah demek hem zikir hem de şükürdür.

Allah’ın kuluna verdiği nimetlere karşı fiyat olarak üç şey istediğini ifade eder: Zikir, fikir ve şükür.
Başta Bismillah demek zikirdir. Sonunda Elhamdülillah demek şükürdür. Ortada nimetin Allah’tan geldiğini ve onun bir hediyesi olduğunu düşünmek ise fikirdir. Bu durumda zikrin yeri ve zamanı yoktur.

online zikirmatikler modern teknolojinin sunmuş olduğu birçok avantajı Müslüman bireylere sunmaktadır. Pratiklik, taşınabilirlik, düzenlilik, özelleştirme imkanı ve yanlış sayımları engelleme gibi avantajlar, online zikirmatikleri popüler hale getirmiştir. Artık, insanlar ibadetlerini yaparken teknolojiyi kullanarak daha verimli bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilirler.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor