Zikir ve DualarReklam

Zikir ve dualar, insan yaşamının olmazsa olmazları arasında yer alır. Sayısız zikir ve duanın varlığı insan yaşamına adeta sihirli bir el gibi dokunur. En faziletli zikirleri çekmek, duaları okumak insanların yaşamları için çok önemlidir.

Kişiler yaşamlarında her şey için dua edebilir. Sağlıklı olmayı isteyebilir, bereketli bir ev dileyebilir ya da farklı dilekleri için dualara başvurabilir. Kişiler duayı ve zikirleri yaşamının merkezine almalıdır.

Adeta mucizevi etkiye sahip zikir ve dualar, kişileri Allah’a yakınlaştırır. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde yapılan duaların kabul olması uzun sürmez. Yeter ki gönülden inanılsın ve samimi bir şekilde dua edilsin. İşte o zaman kabul olmayacak dua da yoktur.

 

ZİKİR NEDİR, ZİKİR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Zikir olarak tanımladığımız kavram esasında 3 çeşittir. Bunlar dil ile zikir, beden ile zikir ve kalp ile zikir olmak üzere 3 başlığa ayrılabilir.

Dil ile zikir; Allah (c.c)’a birbirinden güzel isimleri ile hitap etmek,

Beden ile zikir; Allah’ın yarattığı organlarımızla aykırı işler yapmamak ve emirlerini yerine getirmek,

Kalp ile zikir; Allah (c.c)’u gönülden yani kalpten anmak ile olur.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN TAVSİYE ETTİĞİ FAZİLETLİ ZİKİRLER

Sa’d İbni Ebu Vakkas (r.a) şöyle dedi: Resulullah’ın (SAV) yanında bulunuyorduk. Bize ”Sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir?” diye sordu. Yanındakilerden biri: “Bir kimse her gün 1000 sevabı nasıl kazanır” diye soru sordu. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “100 defa SUBHANALLAH (Allah’ı uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim)” der, ona 1000 iyilik yazılır veya 1000 günahı bağışlanır.” (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir,24)

Ebu Hureyre (r.a), Efendimiz’in (SAV) şöyle buyurduğunu ifade etti: ”Bir kimse her gün 100 defa ‘La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hüve ala kulli şey in kadir’ derse on köle azad etmiş kadar sevap kazanır; ona 100 iyilik sevabı yazılır; 100 günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.” Efendimiz (SAV), şöyle devam etti:

”Bir kimse günde 100 defa Subhanallahi ve bi hamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.” (Buhari,İbn Mace, Dua, 14)

Cüveyriye Bintil-Haris’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Efendimiz (SAV) bir gün sabah namazı sonrasında Hz. Cüveyriye namaz kıldığı yerde otururken dışarı çıktı. Kuşluk vakti eve geri gelince Hz. Cüveyriye’nin hala aynı yerde oturduğunu gördü ve ”Yanından ayrıldığımdan beri hep burada zikirle mi meşgul oldun?” diye sordu. O da ‘Evet’ deyince Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

“Senin yanından ayrıldıktan sonra 3 defa söylediğim şu 4 cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur. ”Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.” (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir, 24)

Ebu Hureyre’nin (r.a) rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor:

“Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden kıymetlidir.” (Müslim, Zikir, Tirmizi, Daavat 128)

Peygamberimiz (SAV), “Ne ben, ne de benden evvelki Nebiler ‘La ilahe illallah’ sözünden daha faziletli bir şey söylememiştir.” (Muvatta, Kuran, 32)

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUA VE ZİKİRLER

Huşu içerisinde kılınan bir namazdan sonra bulunulan yeri hemen terk etmeyip bolca dua etmek ve zikir çekmek önemlidir. Öyle ki Ebu Ümame (r.a)’un rivayetine göre Efendimiz’e (SAV) “Hangi dua çabuk kabul edinilir?” diye sorulunca “Gecenin son kısmının ortalarıyla, farz namazlarının peşinden yapılan dualar” buyurmuştur. Sevban (r.a) rivayetine göre, Peygamberimiz (SAV) namazını bitirdiğinde 3 defa istiğfar eder ve şunu söylerdi:

“Allahümme ente’sselâm ve minke’sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm. (Allah’ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)” derdi.” (Müslim, Mesâcid 135)

Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh.

Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi​.

Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm.

Subhanallah (33 defa), Elhamdülillah (33 defa), Allahu ekber, La ilahe illallah (33 defa)

Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.’

Allahumme ecirna minennar. (Sabah namazı ve akşam namazından sonra 7 kez)

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu ki: “Benim üzerime çokça salat u selam getirin. Çünkü o, kabirde de, sıratta da, cennette de bir nurdur.”

zikir ve dualar, biz müslümanlar Allah’a olan yakınlığımızı ve manevi bağını güçlendiren önemli ibadetlerdir. Zikir, Allah’ı anmak ve hatırlamak için tekrarlanan kelimelerdir. Dualar ise dilekte bulunmak, af dilemek ve Allah’a yönelmek için yapılan özel sözlü veya kalbi iletilerdir. Zikir ve duaların önemi büyüktür, çünkü bu ibadetlerle Allah’a yönelir, Rabbimize olan sevgimizi artırır ve manevi huzurumuzu sağlarız. Ayrıca, zikir ve duaların birçok faydası vardır. Ruhsal ve bedensel sağlığımızı güçlendirir, stresi azaltır ve iç huzuru sağlar.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor