Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua

Herkesin hayatında, sevdiği biriyle kavuşma duasıyla umut ettiği anlar vardır. İnsanın sevdiğine kavuşma arzusu, pek çok duygunun birleşimiyle yoğrulmuş bir özlemdir. Kur’an-ı Kerim’de de, bu özleme hitap eden dua esmaları bulunmaktadır.

Sevdiğine kavuşmak için okunan dualar, manevi olarak destek almak ve arzunun gerçekleşmesi için Allah’a yakarışlara vesile olur. Bu duaların en güzel örneklerinden biri, “Allahümme ya Bedii’essemaati vel’ardı, ya Zelcelali Velkram” duasıdır.

Bu özel dua, İslam dininde sevdiğine kvuşmak isteyenler tarafından sıkça okunur. Bu dua, onlarca ismin anlamını içerir ve Allah’ın farklı sıfatlarına referans verir. Bu nedenle bu dua, arzunun yerine gelmesi için güçlü bir vesiledir.

Sevdiğinin seni sevmesi için dua Nihat Hatipoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. Nihat Hatipoğlu, televizyon programları ve sosyal medya aracılığıyla insanlara manevi destek sağlamak amacıyla dua önerilerinde bulunur. Sevdiğinin seni sevmesi için okunacak dua, Allah’ın rahmetine ulaşmak için bir niyettir ve duaların gücünü vurgular.

Sevdiğinin kalbinin açılması ve seni sevmesi için Allah’a yakarıştır. Her dua gibi, bu duanın da samimiyetle okunması ve inançla desteklenmesi gerekmektedir. Sevgiyi kazanmak için okunan bu dua, sevdiğine duyulan sevgiyle birleşerek duaların gücünü artırır.

Kur’an-ı Kerim, sevdiğine kavuşma duası konusunda da rehberlik sunar. İçinde geçen dualar, Allah’a yakarışlarda bulunarak sevdiğine kavuşmanın niyazını yapmanıza yardımcı olur. Kur’an-ı Kerim’de geçen sevdiğine kavuşma duası, Allah’ın rahmetine sığınıp sevdiğinizle kavuşmayı dileyerek okunabilir.

Bu özel dua esmalarını okumak, düşüncelerinizi ve kalbinizi Allah’a açmanıza yardımcı olur. Her sevgi dolu dilekte olduğu gibi, sevdiğinize kavuşma duasını okurken de sabırla beklemek önemlidir. Allah, dualarımızı işiten ve karşılayan merhametli bir Yaratıcıdır.

Fotoğrafla Bağlama Duası

Bismillahirrahmanirrahim
77 kere
Yuhibbunehum kehebbüllezine amenü eşeddi hubbullahü ve cealeş şemse zıyaen vel kamere nüren Vallahi Alim-i bizatis sudür.

Okuyup fotoğrafa üflüyorsunuz. Hiçbir şeyi olmayan kardeşlerim sadece o kişiye konsantre olarak da okuyabilirsiniz.

Daha sonra niyetinizi karşımızda fotoğrafı bulunan kişinin bana ruhen bağlansın beni hiç terk etmesin gibi ya da buna benzer şekilde yapabilirsiniz.

Sonra 36 kere şemhüreş ismini zikrediyorsunuz. Perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da hayırlı herhangi bir saatte yapabilirsiniz. Bir kere yapılıyor ama siz sonuç alana kadar yapabilirsiniz.

Duanın Okunuşu;

Veminen nasi men yettehizu min düniAllahi endaden yuhibbunehum kehubbiallahi vellezine amenü eşeddu hubbem liallahi velev yerallezine zalemu iz yeravnel azabe enn kubbete liallahi cemian veenna Allahe şedidül azab..

Ya Rabbim, senin Ya Vedud esmanın fazileti ve hatırı adına hayırlı bir şekilde sevdiğim kişinin beni sevmesi ve kalbinin benim kalbime dönmesini istiyorum. Bu isteğin gerçekleşmesi adına niyet ediyorum diyerek dua işlemine geçiş yapabiliriz.

  • Ya Vedud zikrini günde 33 kere okumalı daha sonra 33 kere Ayetel Kürsi’yi okumalısınız.
  • Bunların ardından alttaki duaların Arapça okunuşlarını 33 kere okuyun.
  • Yüsebbihu lillahi ma fissemavati ve ma filard.
  • İnna fetehna leke fethan mübina.
  • La maktuatin ve la memnuah.
  • Tebarekellezi biyedihil mülk.
  • 3 kere Ya Vedud zikri çekilmeli ve dua ederek sevdiğiniz kişinin size dönmesini bekleyebilirsiniz.

Resme Okunacak Tesirli Dua

Resme okunacak dualar genellikle temiz kalple gerçekleşmez. Resim ya da fotoğraf gibi objelere bakarak dua okumanız büyüye girebilir. Bu yüzden bunu yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Özellikle karşı tarafın kalbinde başkası varsa da bu duanın yapılmaması gerekir. Kalbiniz ve niyetiniz temizse bu duayı abdest alarak okuyabilirsiniz. Ayrıca vasıl duası sevgisini arttırmak ve size dönmesi için yapabileceğiniz güçlü kavuşma dualarından biridir. Sevdiğiniz kişiye hayırlı bir şekilde kavuşmak için etkili ve tesirli olan şu duayı okuyabilirsiniz.

7 istiğfar, 7 kere salavat, 818 kere bu duanın okunuşu daha sonra 1001 kere Ya Vedud zikri çekilmelidir. Bu şekilde 3 gün art arda gece yarısı abdest alarak okumanız gerekir. Okumanız gereken 818 kere duanın anlamı şu şekildedir;

Duanın Okunuşu;

Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen li teskunü ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmen, inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun.

Duanın Türkçe Anlamı;

Huzur bulun diye sizin için eşler yaratıldı. Aranızdaki sevgi ve merhametin devam etmesi için Allah’ın varlığı ve kudreti en büyük delili. Farklı düşünen toplumlar için ibretlik hikayeler elbette var.

Devdiğinizle kavuşma duası okumak için Kur’an-ı Kerim’deki esma ve duaları kullanabilirsiniz. Bu dualar, sevgi dolu dileklerinizi ve arzularınızı Allah’a ileterek, sevdiğinizle kavuşmanızı umut eder. Dualarınızı samimiyetle yapın ve sabırla bekleyin, çünkü Allah dualarımızı işitir ve hayırlı olanı en iyi şekilde bilir.

Yorum yapın